ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     30 EYLÜL 2022 , CUMA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

NASIL BİR KENT? NASIL BİR ÇEVRE? NASIL BİR YEREL YÖNETİM?

ETHEM TORUNOĞLU
 

ISBN No:

978-9944-89-693-1

Yayın Yeri:

ÇMO KİTAPLIĞI/09-02

 

Giriş

709

Sunuş

SUNUŞ

29 Mart 2009 tarihinde Türkiye‘de yapılacak olan yerel yönetim seçimleri, yerel yönetimleri, kentlerimizi ve bu alanlarda yaşanan sorunları tartışmamıza olanak tanımıştır.

Bu tartışma sürecinde, içinde bulunduğumuz siyasi ve sosyal ortam, meslek alanımızdan hareketle, Nasıl Bir Kent?, Nasıl Bir Çevre?, Nasıl Bir Yerel Yönetim? sorularına ve bu sorulara bilim -emek ekseninde verilecek yanıtlara ayrı bir tarihsel önem yüklemektedir.


Hava kirliliğinden gürültüye, ulaşımdan çöp sorununa, temiz ve sağlıklı içme suyundan tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunmasına kadar pek çok alanı ve olguyu içinde barındıran kentlerimiz, tüm bu sorunların çözümü için, bugün her zamankinden daha çok toplumcu yönetim anlayışlarına ve bütünleşik sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır.


Dünyada ve Türkiye‘de, küreselleşmenin ve yeni sağ politikaların, hayatın her alanında egemenlik tesis etmeye çalıştığı bir ortamda, özellikle yerel yönetimlerde, hızla belediyelerin konumunu ve hizmet üretimini yeniden tanımlayan yasal düzenlemeler yapılmakta, bu süreç, birçok yeni kavramı, yeni liberal yaklaşım ve politikaları da beraberinde getirmektedir. Bu noktada, "reform", "değişim" ve "dönüşüm" gibi kavramlar ve politikalar tartışılmak durumundadır.


Bu kapsamda, kamusal hizmet alanı olarak tanımladığımız altyapı hizmetlerinin (katı atık, su, atıksu) özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi de bir "politik tercih olarak" olarak yerel yönetimlerde yaygınlaştırılmaktadır. Bu kamusal altyapı hizmetleri, özelleştirme ve taşeronlaştırma yoluyla ticarileştirilmektedir.
Hızlı nüfus artışı, plansız büyüme ve neoliberal politikalarla derinleşen yoksulluk, pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Gecekondulardan toplu konutlara ve alışveriş merkezlerine dönüşen, böylece küresel sermayenin de ilgi odağı haline gelen kent mekanları üzerinden şekillenen "kentsel dönüşüm" uygulamaları, kentlerdeki emekçi sınıfların yaşam alanlarını ve barınma haklarını tehdit etmektedir. Katılım hakkının da tartışılır olduğu bu süreçte ortaya çıkan toplumsal muhalefet  "yeni" ve başka bir sürecin de sinyallerini vermektedir.


Siyasi birer rant alanı olarak ele alınan ve bu anlayışla yönetilen kentler gerici ve çağdışı yönetimlerin elinde daha da "çirkinleşmektedir". Birbirinin kopyası kimliksiz kentlerde alışveriş merkezleri, plastik palmiyeler, yapay şelaleler, fiskiyeli havuzlar, yalancı kaleler, alt-üst geçitler, kavşaklar her geçen gün mantar gibi çoğalmakta, kent merkezleri otobana dönüştürülerek yoğun ve hızlı motorlu araç trafiğine boğulmaktadır.
Tüm bu politik atmosferde ve çeşitlenen üretim-tüketim ilişkileri arasında, kirletilen ve yok edilen yaşam alanlarımıza, kentlerimize ve geleceğimize sahip çıkma gereği açıktır.


Bu anlayışla,  sizlerle buluşturmaya çalıştığımız "Nasıl Bir Kent?, Nasıl Bir Çevre?, Nasıl Bir Yerel Yönetim?" isimli kitap; sermaye birikimi ve kentleşme süreci, kentlerin toplumsal dönüşümü, belediyelerin bugün içinde bulunduğu yapısal ve yönetsel karmaşa ile kentsel çevre ve altyapı sorunlarını irdelemekte, çözüm arayışlarının ip uçlarını vermektedir.


ÇMO Kitaplığı‘nın ikinci yayını olarak basımı yapılan kitabımızın; kentsel çevre ve altyapı sorunlarının çözümünde, yasal ve hukuksal çerçevenin çizilebilmesi, politika ve temel ilkelerin irdelenmesi, planlama, uygulama ve yönetimsel çözümlerin yaratılmasında önemli bir araç olacağına inanıyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

 

Ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dosyalar

(15680 KB)

 

Tüm Kitaplar »

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.