ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     20 AĞUSTOS 2022 , CUMARTESİ

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

Amaç ve kapsam:  Çevre Bilim ve Teknoloji dergisi akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ile kişi ve kurumları, çevresel bilim ve teknolojinin her geçen gün çeşitlendiği ve geliştiği günümüzde sürece dahil ederek bilimsel bilgi ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Çevre bilim ve teknolojisi alanındaki mühendislik gelişmelerinin takip edildiği özgün araştırma ve derleme çalışmalara yer verilmektedir. 

 

 

-Çevre Bilim ve teknoloji dergisi altı ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

-Çevre Bilim ve teknoloji alanındaki özgün araştırma makalelerine ve derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

- Türkçe ve ingilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.

-Dergimiz hiçbir şekilde makale basım ya da işleme ücreti talep etmemektedir. Makalelerin değerlendirilmesinde hakem ile yazarın bilgileri taraflarla paylaşılmaz (double-blind review). Yayınlanan makalelere açık bir şekilde erişilebilmektedir (open-access). 


Değerlendirme süreci

 

ÇBT  Dergisi‘nde çevre bilim, teknoloji ve mühendislik konularıyla ilgili daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Ön değerlendirme (hakem incelemesi öncesi) dört aşamadan oluşur:

      1. Tasarım: Yazım kuralları ve tasarım dergimizle uyumlu olmalıdır. Yazım kurallarını görüntülemek için  buraya tıklayınız.

       2.Kapsam: Gönderilen makale ÇBT kapsamında olmalıdır.

    3. Telif hakkı beyanı: Buradan indirilerek doldurulmuş telif hakkı beyanı, bütün makale yazarları tarafından imzalanmış ve makale ile birlikte  editöre elektronik posta ile gönderilmelidir.

      4. Muhtemel hakemler / Hakem önerileri: En az üç hakem önerisinde bulunulmalıdır. Önerilen hakemlerden en az biri yazarların bağlı bulundukları kuruluşların dışından olmalıdır. Hakem önerileri dergi editörlüğüne rehber olması amacıyla kullanılmaktadır. Önerilen hakemlere makalenin gönderilip gönderilmeyeceğine hususunda dergi editörlüğü kendi tasarrufuna sahiptir.

Herhangi bir aşamada, gönderilen makalenin ön değerlendirme kurallarına uymadığı tespit edildiğinde, editör kararı iletişim yazarı e-posta ile iletilir. Ön değerlendirmenin muhtemel sonuçları "Beklemede" (değişiklik yapılması / eksiklerin (form, vb.)  tamamlanması gerekmektedir) ya da "Red" şeklindedir. 

Ön değerlendirme sürecini geçen bir makalenin yazar isim ve adresleri silinerek (double blind peer review) hakemlere gönderilmektedir. Bunun için makale içeriğinden (eğer yazıyorsa) yazar isimleri ve kurumları silinir. Ayrıca makalenin xml kaynağı otomatik olarak taranarak herhangi bir aidiyet bilgisinden arınması sağlanır. Bu işlemin ardından makaleye en az iki hakem ataması yapılır.

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarında aittir. Böyle bir durumda ÇBT Dergisi her hangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.


Değerlendirilmeye alınması istenen makaleler cbt@cmo.org.tr adresine gönderilmelidir. 

      Sayı: 8 2012/Aralık

 
 
 

İçindekiler

YAZIM KILAVUZU için tıklayınız. 

ŞABLON için tıklayınız. 

Zaman Bağlı Sorpsiyon Sitelerin Optimum Pompaj ve Arıtım Tasarımı Üzerindeki Etkileri (Impact of Time Dependent Sorption Sites on Optimal Pump-and-Treat Remediation Design)

Gamze GÜNGÖR DEMİRCİ ve Ayşegül AKSOY..............................1


Su Kaynakları Potansiyeli ve Kentsel Su Talebi Yönetimi - Sivas Örneğinde Bir Değerlendirme (The Potential of Water Resources and Urban Water Demand Management-Evaluation of the Case Study in Sivas)

Fehiman ÇİNER....................................................................13


Kırsal Kıyı Alanlarında Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Seviyesi ve Kaynak Tespiti-Kilyos Örneği (Determination and Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Levels in Rural Coastal Areas:A Case Study in Kilyos-İstanbul)

Asude HANEDAR, Kadir ALP ve Edip AVŞAR...............................23


Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi (Monitoring and Management of Drinkıng Water Quality in Konyaaltı Region-Antalya)

İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Göksenin YILMAZ, Tuğçe ALTINDAL, Habib MUHAMMETOĞLU, Ayşe MUHAMMETOĞLU, Mehmet KİTİŞ, Selçuk SOYUPAK, Nevzat Özgü YİĞİT, Bilgehan İlker HARMAN, İbrahim PALANCİ Tuğba ÖZDEN ve Kamil CENGİZ................................35


Karadeniz‘de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği,Zonguldak Örneğin (Air Pollution From Ports of the Black Sea: Zonguldak Port)

Sefa KOCABAŞ, Beyhan PEKEY ve Hakan PEKEY......................41


AB Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye‘de Entegre Havza Yönetimi (EU Water Framework Directive and İntegrated Watershed Management in Turkey)

S.Evinç TORLAK ve Murat DEMİREL........................................47


Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atık Su Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının  İncelenmesi (İnvestigation of Disintegration Applications in Return Activated Sludge From a Biological Nutrient Removal Plant)

Nevin YAĞCI ve Işıl AKPINAR.............................................59


Evsel Katı Atıkların Depolanmasında Balyalama Teknolojisi ve Çevresel Etkileri (Balling Technonology for Storage of Municipal Solid Waster and Environmental Impacts)

İsmail ÖZBAY ve Ertan DURMUŞOĞLU................................69 

Dosyalar

(225 KB)
(248 KB)
(289 KB)

 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.