HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     17 AĞUSTOS 2022 , ÇARŞAMBA

 •  
 • ÜYELİK İŞLEMLERİ

  Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip, 3458 sayılı yasa hükümlerine göre mühendislik mesleğini yürütmeye yetkili bulunan, medeni haklarını kaybetmemiş, mesleği yapmaya yasal olarak yetkili, yurt içi veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışı Çevre Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte veya bölümlerinden mezun olan tüm Çevre Mühendisleri Oda`ya üye olabilirler. ...

   

  Üyelik işlemleri, üye aidat muafiyet işlemleri ve üyelik istifa işlemleri konusunda Üyelerin; ödemelerini ve yazılı başvurularını eksiksiz olacak şekilde bağlı bulundukları Şubelere yapması gerekmektedir.

   İl veya bölge temsilciliklerine bağlı üyeler ise başvurularını ve ödemelerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

  NOT: Tüm Formların çıktı alınarak elle doldurulması gerekmektedir.

  ÜYELİK KAYIT İŞLEMLERİ

  Odamıza üye olmak isteyen Çevre Mühendisleri, mezun oldukları tarihten itibaren Oda‘ya üye olmak ve aidat ödentisini zamanında ödemekle yükümlüdürler. Geçmişe ait borçlar mezun olunan yıl için ay itibariyle hesaplanır. Daha sonraki yıllar için yıllık belirtilen aidat miktarı yıl sayısıyla çarpılarak aidat borcu hesaplanır.

  Üyenin Başvuru Evrakları

  ·  Islak İmzalı Sicil Formu (2 adet) (her başvuru sahibi iki form doldurmalıdır) (FR.UYL.002)

  ·  Diploma örneği ya da E-Devletten alınmış mezuniyet belgesi

  ·  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  ·  Fotoğraf (3 adet)

  ·  Üyelik Taahhütname Dilekçesi (FR.UYL.004)

  ·  Barkodlu Sgk Hizmet Dökümü

  ·  Dekont  (İlk kayıt ücreti, kimlik ücreti ve mezuniyet tarihine göre hesaplanan aidat tutarı)

  Ø  2022 yılı İlk kayıt ve kimlik ücreti (20 + 60 = 80 TL)

  Ø  Odamız yıllık üyelik aidat tutarı (2022) = 264 TL

  Üyelik talebinde bulunacak Üye adayları ekte yer alan FR.UYL.002- Üye Sicil Formu‘nu doldurarak ve ödemesini yaparak eksiksiz olacak şekilde yukarıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulunduğu Şube‘ye başvuruda bulunurlar.

  (Resimler sakalsız olup fotokopi yoluyla çoğaltılmamalıdır. Mezuniyet belgesinin biri aslı gibi onaylı olmalıdır. Üye Sicil formlarındaki ilgili yer başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Aidat borçları ödemesi kayıt olunan yılın sonuna kadar tamamlanmak üzere, üyenin kendi belirlediği taksitlerle, Oda hesabına yatırılmalıdır. (Ancak, Oda Kayıt Belgesi veya Büro Tescil Belgesi almak isteyen üye, içinde bulunduğu yıl dahil tüm aidat borcunu ödemesi gerekmektedir.)

  Oda aidat ücretlerini ödemek isteyen üyelerimiz Sanal Pos uygulamamızdan yararlanarak ödemelerini taksitli olarak gerçekleştirebilirler. Bir başka ödeme seçeneklerimizde Kredi Kartı İle Ödeme Formu doldurarak ya da Merkez, Şube veya Temsilcilik banka hesap numaralarına Havale/Eft yöntemiyle ödeme yapabilirler. (Detaylı ödeme yöntemleri için: https://www.cmo.org.tr/uyelik/uyelik_ucretleri.php)

  ÖĞRENCİ ÜYELİK İŞLEMLERİ

  Üyenin Başvuru Evrakları

  ·    Öğrenci Üye Başvuru Formu  (FR.UYL.001)

  ·    2 adet vesikalık fotoğraf

  ·    Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi

  ·  Başvuru tarihi itibarıyla, öğrenci olduğunu belirtir Öğrenci Belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi

   

  Çevre Mühendisleri Bölümü öğrencileri FR.UYL.001- Öğrenci Üye Sicil Formu‘nu doldurarak ve yukarıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte eksiksiz olarak bağlı bulunduğu Şube‘ye başvuruda bulunurlar.

  NOT: Öğrenci üyelerin aidat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  KİMLİK KARTI YENİLEME İŞLEMLERİ

  Kimlik kartı süresi dolan üyeler, eksiksiz olacak şekilde aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte Oda Genel Merkezi‘ne başvuruda bulunurlar. Oda Genel Merkezi tarafından yeni kimlik kartı basımı yapılarak üyeye iletilir.

  Üyenin Başvuru Evrakları

  ·  Fotoğraf

  ·  Eski kimlik kartı

  ·  Ödeme dekontu

   

  AİDAT MUAFİYET İŞLEMLERİ

  Üyelik aidat muafiyet başvuruları için üyeler, muafiyet türüne göre eksiksiz olacak şekilde aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulunduğu Şube‘ye başvuruda bulunurlar. Aidat muafiyet işlemleri ile ilgili maddeler ÇMO Ana Yönetmeliği‘ne eklendiği tarihten sonraki süreleri kapsamaktadır.

   

  FR.UYL.005 - Askerlik Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Eki:

  E-Devletten barkodlu olarak alınan terhis belgesi

  FR.UYL.006 - Doğum İzni Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Eki:

  Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan SGK hizmet dökümü

  FR.UYL.007 - Emeklilik Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Ekleri:

  1.E-Devletten barkodlu olarak alınan Emekli Aylık Bilgisi

  2.Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan SGK hizmet dökümü

  FR.UYL.008 - Sağlık Sorunu Olan Üye Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Ekleri:

  1.%40 ve üzeri sağlık raporu

  2.Sağlık Raporu (Minimum 6 ay süreli)

  3.Barkodlu SGK Hizmet Dökümü

  FR.UYL.009 - İşsiz Üye Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Eki:

  Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan SGK hizmet dökümü

  (Gerekli durumda işten ayrılış bildirgesi)

  FR.UYL.010 - Yurtdışı Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Ekleri:

  1.Aidat ödeme dekontu,

  2.Pasaport kopyası,

  3.Vize kopyası,

  4.Barkodlu yurda giriş çıkış kağıdı (gerekli durumlarda)

  FR.UYL.011 - Yüksek Lisans Aidat Muafiyet Dilekçesi

  Eki:

  Üniversiteden alınan veya E-Devletten barkodlu olarak alınan Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

  ÜYELİK İSTİFA İŞLEMLERİ

  Üyelikten istifa talebinde bulunacak üyeler, istifa türüne göre eksiksiz olacak şekilde aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulundukları Şube‘ye başvuruda bulunurlar.

  FR.UYL.014- Emekli Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

  Ekleri:

  1. Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Barkodlu Emekli Aylık Belgesi

   

  FR.UYL.015- Farklı Meslek Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

  Ekleri:

  1. Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Çalışma Belgesi

   

  FR.UYL.016- İşsiz Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

  Ekleri:

  1. Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü

   

  FR.UYL.017- Kamuda Çalışan Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

  Ekleri:

  1. Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Geçerli Kamu Kimlik Fotokopisi veya Çalışma Belgesi

   

  FR.UYL.018- Sağlık Durumu Gerekçeli Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

  Ekleri:

  1. Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Sağlık Raporu

   

  FR.UYL.019- Yurtdışı Gerekçeli Üye İstifa Dilekçesi ve Taahhütname

  Ekleri:

  1. Ödeme dekontu
  2. ÇMO Üye Kimlik Kartı (Kimlik kartım mevcut/kimlik kartı almadım/kimlik kartım kayıp) ( uygun olmayan seçeneğin üstü çizilecektir)
  3. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
  4. Yurtdışı Giriş/Çıkış Belgesi
  5. Pasaport Kopyası
  6. Vize Kopyası

   

   

   

   

  Dosyalar

  FR.UYL.001- Öğrenci Üye Başvuru Formu (397 KB) (05.07.2022 17:24:15)

  FR.UYL.002- Üye Sicil Formu (250 KB) (05.07.2022 17:24:38)

  FR.UYL.004 - Üyelik Taahhütname Dilekçesi (410 KB) (05.07.2022 17:24:59)

  FR.UYL.005 - Askerlik Aidat Muafiyet Dilekçesi (540 KB) (05.07.2022 17:25:46)

  FR.UYL.006 - Doğum İzni Aidat Muafiyet Dilekçesi (519 KB) (05.07.2022 17:26:11)

  FR.UYL.007- Emeklilik Aidat Muafiyet Dilekçesi (540 KB) (05.07.2022 17:26:34)

  FR.UYL.008- Sağlık Sorunu Olan Üye Aidat Muafiyet Dilekçesi (528 KB) (05.07.2022 17:26:56)

  FR.UYL.009 - İşsiz Üye Aidat Muafiyet Dilekçesi (518 KB) (05.07.2022 17:27:25)

  FR.UYL.010 - Yurtdışı Aidat Muafiyet Dilekçesi (532 KB) (05.07.2022 17:27:51)

  FR.UYL.011 - Yüksek Lisans Aidat Muafiyet Dilekçesi (519 KB) (05.07.2022 17:28:14)

  FR.UYL.014- EMEKLİ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME (546 KB) (05.07.2022 17:28:47)

  FR.UYL.015- FARKLI MESLEK ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME (557 KB) (05.07.2022 17:29:14)

  FR.UYL.016- İŞSİZ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME (545 KB) (05.07.2022 17:29:36)

  FR.UYL.017- KAMUDA ÇALIŞAN ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME (557 KB) (05.07.2022 17:29:53)

  FR.UYL.018- SAĞLIK DURUMU GEREKÇELİ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME (561 KB) (05.07.2022 17:30:18)

  FR.UYL.019- YURTDIŞI GEREKÇELİ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME (560 KB) (05.07.2022 17:30:43)

  KREDİ KARTI İLE AİDAT FORMU (41 KB) (30.12.2019 15:08:47)

  PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
  Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
  Acrobat® Reader® yüklemek için

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.