ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     08 ARALIK 2022 , PERŞEMBE

SÜMER

Eğitimler

Eğitim Programı

Diğer Eğitimler

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

SÜMER HAKKINDA

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 6235 Sayılı Tük Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası hükümlerine göre kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip ve Anayasa`nın 135. Maddesi`nde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamızın amaç, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 14/05/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nde çerçevesinde hazırlanan TMMOB  Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği 25 Mayıs 2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelişmelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak, mesleğin genel menfaatleri; kamu ve toplum yararı doğrultusuna yürütülecek sürekli eğitim, gelişim, araştırma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Odamız Ana Yönetmeliğinin 6.maddesinde Odamızın amaçları "toplumsal açıdan", "meslek-toplum" açısından ve "üye /meslektaş" açısından olmak üzere 3 başlıkta tanımlanmıştır. Odamız hem söz konusu kuruluş amaçlarını yerine getirebilmek hem de toplum yararına ve gelişimine katkıda bulunabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleki sorumluluk taşıyabilen, çevre problemleri hakkında gerekli değerlendirme ve analizleri yapabilen, kendini sürekli geliştiren mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla meslek içi sürekli eğitime büyük önem vermektedir.

Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Meslektaşlarımızın hem kendi gelişimini sağlaması hem de bu gelişimi toplumsal ve çevresel değişim sürecine olumlu olarak uygulayabilmesi için meslek içi sürekli eğitim zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk kapsamında 2007 yılında Odamız tarafından Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER) kurulmuştur.

SÜMER, meslektaşlarımızın ülkemizdeki koşullar doğrultusunda bilgi birikimlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Odamız bu doğrultuda meslekteki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak ve mesleki bilgilerin güncel tutulması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 2007 yılından itibaren SÜMER eğitimleri, eğitim konu ve çeşitlilikleri açısından büyük artış göstermektedir. Odamız çalışmaları içerisinde meslek içi eğitimler önemli bir yer tutmaktadır. Çevre Mühendisleri Odası olarak 7 Şube ve 12 Temsilciliğimiz aracılığı ile meslektaşlarımıza eğitim hizmetleri geniş kapsamda sağlanmaktadır. 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.