ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     11 AĞUSTOS 2022 , PERŞEMBE

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİ VE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.08.2015  Güncellenme Zamanı: 04.09.2015 10:33:33  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların;

 

"(1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların" ifadesi evsel kaynaklı biyobozunur atıkları da kapsayacak şekilde düzeltilmelidir.

(1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların (evsel kaynaklar dahil);

MADDE 2 -

c) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,

 

Kompost veya biyometanziasyon için ideal bir kaynak olan hayvansal dışkıların neden kapsanmadığı anlaşılmamaktadır, hayvansal dışkıların işlenmeden kullanımı teşvik edilmemelidir.

c) iptal edilmelidir.

MADDE 4 -

e) Biyokurutma : Biyo-bozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile kurutulmasını,

 

 

MADDE 4 –

e)Biyo-kurutma: Biyobozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile veya atık ısı ile kurutulmasını,

 

MADDE 5 –

d) Biyobozunur atıkların ön işleme tabi tutulması esastır.

Ön işlemden neyin kastedildiği yoruma açık olmadan açıklanmalıdır

 

MADDE 5 –

 (2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır.

Yoruma açık, çevreye zarar vermeyecek şekilde nasıl piyasaya arz edilecek açıklanmalıdır

 

(3) Fermente ürün, toprak verimliliğine, insan, hayvan ve kültür bitkilerinin sağlığına zarar vermeyecek ve ekosistemi tehlikeye düşürmeyecek şekilde kullanılır.

Yoruma açık, net anlaşılır değerler verilerek kullanım açıklanmalıdır

 

(4) Fermente ürünün, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde uygun araç ve ekipman ile taşınması zorunludur.

Yoruma açık, uygun araç ve ekipman özellikleri net olarak verilmelidir

 

MADDE 9 –

c) İşletme sürecinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,

 

 

MADDE 9 –

c) İşletme sürecinde sera gazları da dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,

 

MADDE 10 - (1)  Tesis sınırının yerleşim alanlarına en yakın mesafesi 250 metre olacak şekilde, hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yer seçimi yapılır. Alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarımı yapılır.

 

Yerleşim alanlarına uzaklık yeterli değildir. En az 1000 m olacak şekilde değiştirilmelidir.

MADDE 10 - (1)  Tesis sınırının yerleşim alanlarına en yakın mesafesi 1000 metre olacak şekilde, hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak yer seçimi yapılır. Alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarımı yapılır.

 

MADDE 10 –

(3) Atıklar çevresel risk oluşturmayacak şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlendiğinin kontrol edilmesi için gerekli sistemler kurulur.

 

 

(3) Atıklar çevresel risk oluşturmaması için belirlenmiş olan kriterlere uygun şekilde tesise kabul edilir ve atıkların işlenmesi için gerekli sistemler kurulur.

 

MADDE 13 –

(6) Piyasaya arz edilen sıvı veya katı fermente ürün ambalajının etiketi üzerinde ;

a) pH

b) Toplam organik maddenin (g/kg kuru madde),

c) Katı fermente üründe azami nem değerinin, sıvı fermente üründe azami kuru madde oranının,

ç) Katı fermente ürünlerde net ağırlık, brüt ağırlık veya hacim, sıvı fermente ürünlerde ise net ağırlık veya hacminin,

d) Toplam azot değerinin ( % 1`i geçerse),

e)  Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) değerinin (% 1`i geçerse),

f) Suda çözünür potasyum oksit (K2O) değerinin (% 1`i geçerse),

g) C/N oranının,

ğ) Kararlılık bilgilerinin,

h) Fermente ürün üretiminde kullanılan hammadde kaynağının,

ı) Suda çözünür klorürün (Cl-),

i) Piyasaya arz işleminden sorumlu şirketin adı ile adresinin,

beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Ağır metal içeriği de ürün ambalaj etiketi üzerinde yer almalıdır.

MADDE 13 –

(6) Piyasaya arz edilen sıvı veya katı fermente ürün ambalajının etiketi üzerinde ;

a) pH

b) Toplam organik maddenin (g/kg kuru madde),

c) Katı fermente üründe azami nem değerinin, sıvı fermente üründe azami kuru madde oranının,

ç) Katı fermente ürünlerde net ağırlık, brüt ağırlık veya hacim, sıvı fermente ürünlerde ise net ağırlık veya hacminin,

d) Toplam azot değerinin ( % 1`i geçerse),

e)  Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) değerinin (% 1`i geçerse),

f) Suda çözünür potasyum oksit (K2O) değerinin (% 1`i geçerse),

g) C/N oranının,

ğ) Kararlılık bilgilerinin,

h) Fermente ürün üretiminde kullanılan hammadde kaynağının,

ı) Suda çözünür klorürün (Cl-),

i) Piyasaya arz işleminden sorumlu şirketin adı ile adresinin,

j)Ağır metal içeriğinin

beyan edilmesi gerekmektedir.

 

 


Okunma Sayısı: 466

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.