ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     18 AĞUSTOS 2022 , PERŞEMBE

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

GEMİ VE SU ARAÇLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 20.05.2015  Güncellenme Zamanı: 26.05.2015 14:06:33  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Yönetmeliğin Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

 

Yönetmelik Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Geri dönüşüm izni verilmesi

             MADDE 11 –

(1)

 

 (2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

 

Liman Başkanlıklarında çalışan personel incelendiğinde görülecektir ki Çevre Mühendisi bulunmamaktadır. Böyle bir izin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı bağlısı Liman Başkanlıkları tarafından verileceği için Çevre Mühendisi istihdamı sağlanmalıdır. Ve geri dönüşüm izni verilirken kurulan kurulda Çevre Mühendisi olması sağlanmalıdır.

 

 

Geri dönüşüm izni verilmesi

             MADDE 11 –

(1)

 

(2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi kurulacak bir kurul marifeti ile yapar (Kurulda fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun personelin olması sağlanır.) ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

Geri dönüşüm hazırlığı

            

MADDE 12 –

 

(1)

 

(4) Geri dönüştürülmek amacıyla, geri dönüşüm tesisine gemi veya su aracı yanaştırılırken tesis yetkilisi, geminin veya su aracının, tesisin ve üçüncü tarafların zarar görmemesi için gerekli emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleme ile ilgili tedbirleri alır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02 Nisan 2015 tarihinde "Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yayımlanırken 27nci maddesinde yürürlükten kaldırılan mevzuat

1) 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

2) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

3) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

Bulunmaktadır.

 

Madde 2) de bulunan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 02 Nisan 2016 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

 

14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde "Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boşaltılması bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıklar için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanır." maddesi bulunmakta fakat 02 Nisan 2016 da yürürlüğe girecek yönetmelikte "madde 2 h) Türkiye‘nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının, limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesislerine ve/veya atık alma gemilerine verilmesini, kapsamaz."

maddesi bulunmamaktadır.

 

Bu kapsamda bu tesislerden çıkan tehlikeli atıkları kapsayacak bir çalışma yapılmalıdır.

 

Geri dönüşüm hazırlığı

            

MADDE 12 –

 

(1)

 

(4) Geri dönüştürülmek amacıyla, geri dönüşüm tesisine gemi veya su aracı yanaştırılırken tesis yetkilisi, geminin veya su aracının, tesisin ve üçüncü tarafların zarar görmemesi için gerekli emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleme ile ilgili tedbirleri alır.

 

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özellikle gemilerin     sökümü sırasında çıkan tehlikeli atıkların yönetimi ile ilgili çalışma yapılması sağlanır.

 

Geri dönüşüm tesis planı

            

MADDE 14 –

(1)

 

(4) Geri dönüşüm tesislerinin güvenli ve çevreye duyarlı çalışması için işçilere verilecek bilgilendirme ve eğitim programını,

Geri dönüşüm tesisinde Çevre Yönetim Sorumlusu olması sağlanmalı ve çalışanların çevreye duyarlı çalışmaları için Çevre Mühendisi personel tarafından eğitim programı yapılarak eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

Geri dönüşüm tesis planı

            

MADDE 14 –

(1)

 

(4) Geri dönüşüm tesislerinin güvenli ve çevreye duyarlı çalışması için işçilere verilecek bilgilendirme ve eğitim programının Çevre Mühendisi tarafından yapılarak, eğitim verilmesi,

Mahallinde geri dönüşüm başvurusunun değerlendirilmesi

Madde 25 –

(1)

(2) ……...Geri dönüşüm süresince tesis yetkilisince uygulanması gereken emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarca taahhütname alınabilir. İlgili kurum ve kuruluşlar görüşlerini ivedi olarak Liman Başkanlığına bildirir. 

 

Görüş alınacak ilgili kurum ve kuruluşlar ibaresinin yanından parantez içerisinde bu kurumlar belirlenmeli ve içerisinde TMMOB Çevre Mühendisleri Odası`nın da olması sağlanmalıdır.

Mahallinde geri dönüşüm başvurusunun değerlendirilmesi

Madde 25 –

(1)

(2) ……...Geri dönüşüm süresince tesis yetkilisince uygulanması gereken emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarca taahhütname alınabilir. İlgili kurum ve kuruluşlar (TMMOB`a bağlı Gemi, Makine ve Çevre Mühendisleri Odası) görüşlerini ivedi olarak Liman Başkanlığına bildirir. 

Mahallinde geri dönüştürülebilecek diğer gemi ve su araçlarına yönelik işlemler

Madde 28 –

(1)

 

(3)

     6) Liman Başkanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların gemi veya su aracının geri dönüştürülmesi ile ilgili görüşleri istenir.

 

Görüş alınacak ilgili kurum ve kuruluşlar ibaresinin yanından parantez içerisinde bu kurumlar belirlenmeli ve içerisinde TMMOB Çevre Mühendisleri Odası`nın da olması sağlanmalıdır.

Mahallinde geri dönüştürülebilecek diğer gemi ve su araçlarına yönelik işlemler

Madde 28 –

(1)

 

(3)

     6) Liman Başkanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların gemi veya su aracının geri dönüştürülmesi ile ilgili görüşleri istenir. (TMMOB`a bağlı Gemi, Makine ve Çevre Mühendisleri Odası)

 

İTDK, GSVP Uygulamaları, Mütemmim Cüz Bildirimi ve Tehlikeli Maddeler Envanteri

             İnceleme, tespit ve denetleme komisyonu

             MADDE 29 – (1) İTDK, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon üyeleri İTDK`nın amacına uygun şekilde seçilir. Gerekli görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan da komisyon üyesi alınabilir. Komisyona, Liman Başkanı başkanlık eder. Bu komisyonda denizcilikle ilgili fakültelerin makine, güverte ve gemi inşaatı gibi bölümlerinden mezun en az bir personelin olması zorunludur.

Tehlikeli madde envanteri yapılacağı için komisyonda Çevre Mühendisi personelin olması da zorunlu olması sağlanmalıdır.

İTDK, GSVP Uygulamaları, Mütemmim Cüz Bildirimi ve Tehlikeli Maddeler Envanteri

             İnceleme, tespit ve denetleme komisyonu

             MADDE 29 – (1) İTDK, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon üyeleri İTDK`nın amacına uygun şekilde seçilir. Gerekli görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan da komisyon üyesi alınabilir. Komisyona, Liman Başkanı başkanlık eder. Bu komisyonda denizcilikle ilgili fakültelerin makine, güverte ve gemi inşaatı gibi bölümlerinden mezun en az bir personel ve fakültelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun en az bir personel  olması zorunludur.

Yaptırımlar

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetim sonucunda Yönetmelik hükümlerine uymayanlara, 655 sayılı KHK`nın 28 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre liman başkanlığınca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

 

Geri dönüşüm tesislerinin deniz kıyısında olması sebebiyle yaptırımlar içerisine 2872 sayılı Çevre Kanunu da eklenmeli ve oluşacak deniz kirliliklerinde uygulanacak yasal işlemler ile ilgili açıklama yapılmalıdır.

Yaptırımlar

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetim sonucunda Yönetmelik hükümlerine uymayanlara, 655 sayılı KHK`nın 28 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre liman başkanlığınca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

 

(..) Geri dönüşüm tesisinden kaynaklı oluşan deniz kirliliği için 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kurum tarafından idari para cezası uygulanması sağlanmalıdır.

Yaptırımlar

             MADDE 35 –

(1)

 

(2) İdari para cezasına konu eylemin bir takvim yılı içinde iki kez tekrarlanması halinde katlanarak ceza kesilir.

 

 

 

İdari para cezasına konu eylemin bir takvim yılı içinde üç kez tekrarlanması halinde tesisin kapatılması sağlanmalıdır. Bir çok Kanunda bu şekilde uygulama mevcuttur.

Yaptırımlar

             MADDE 35 –

(1)

 

(2) İdari para cezasına konu eylemin bir takvim yılı içinde iki kez tekrarlanması halinde katlanarak ceza kesilir. Üç kez tekrarlanması halinde tesis kapatılır.

Geri dönüşüm tesisinde bulunması gereken bölümler ve yapılar

MADDE 5 – (1) Geri dönüşüm tesisinin öngörülen kapasitesi ve geri dönüştürme operasyonlarında kullanılacak prosesler ve metotlara uygun olarak en az aşağıdaki bölümler ve yapılar bulunmalıdır.

a) Sınır güvenliği ile güvenli giriş çıkışı sağlayıcı alt yapı, güvenlik kameraları ve kayıt üniteleri,

b)                        Tesis içi yollar, otopark ve iş makinası otoparkı,

c) Deniz ve toprak ortamından yalıtılmış kesim alanları ve istif alanları,

ç) Acil durum müdahale merkezi/odası, acil durum toplanma alanı,

d)                       Kaldırma, taşıma ve çekme donanımı,

e) Açık ve kapalı atölyeler ile depolar,

f) Oksijen ve lpg tankı ile donanımı,

g)                        Enerji tesisi/jeneratör odası, tesis içi yeterli aydınlatma teçhizatı,

ğ)                        Yangın pompa odası,

h)                        Geçici atık depolama alanları,

ı)  Kantar,

i)  İdari ve sosyal bina/binalar, eğitim salonu ve revir

             (2) 1 inci fıkrada belirtilen kriterlerden bazılarının tesis dışında bulunduğunun veya mevzuatınca gerekli olmadığının belge ile beyan edilmesi halinde bu durum İdarece değerlendirilir.

 

h) Geçici atık depolama alanları, maddesinin daha ayrıntılı bir şekilde yazılması.

 

1) Geçici atık depolama alanları; Sintine, balast, atık yağ, tehlikeli atık, katı ve sıvı atık depolama alanları

Geri dönüşüm izni verilmesi

MADDE 11 - (1) Geri dönüşüm tesisinde geri dönüştürülecek her bir gemi ve su aracı için Liman Başkanlığından geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işlemine başlanmaz. Tesis yetkilisi, geri dönüşüm izni için aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına başvuru yapar.

a)           Ek-3`de gösterilen formatta hazırlanacak gemi veya su aracının geri dönüşümüne başvuru belgesi,

b)           Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan notifikasyon formu ve tehlikeli maddeler envanteri,

c)           İlgili otoritesince yetkilendirilmiş yabancı bir kurum veya kuruluştan veya Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınmış gemi sağlık kontrol sertifikası,

ç)           Gazdan arındırma belgesi,

d)           Geri dönüşüm planı,

e)           Geminin veya su aracının bütün alanlarının sıcak çalışma ve giriş için emniyetli olduğunu belgeleyici denetim tutanakları,

f)            Geminin ve su aracının Türk Bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının sicilden terkin edildiğine ilişkin belge,

2) Geminin veya su aracının sicilden terkini sonrasında el değiştirmesi durumunda noter onaylı satış sözleşmesi veya muvafakatname,

g)           Geminin veya su aracının yabancı bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`nın yazısı,

2) Mütemmim cüz tutanağı,

             (2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

 

3`üncü fıkra olarak Atom Enerjisi Kurumu`ndan alınacak radyoaktivite kontrolü yapılması için fıkra eklenmesi.

Geri dönüşüm izni verilmesi

MADDE 11 - (1) Geri dönüşüm tesisinde geri dönüştürülecek her bir gemi ve su aracı için Liman Başkanlığından geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işlemine başlanmaz. Tesis yetkilisi, geri dönüşüm izni için aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına başvuru yapar.

ğ)Ek-3`de gösterilen formatta hazırlanacak gemi veya su aracının geri dönüşümüne başvuru belgesi,

h)       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan notifikasyon formu ve tehlikeli maddeler envanteri,

ı) İlgili otoritesince yetkilendirilmiş yabancı bir kurum veya kuruluştan veya Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınmış gemi sağlık kontrol sertifikası,

i)  Gazdan arındırma belgesi,

j) Geri dönüşüm planı,

k)       Geminin veya su aracının bütün alanlarının sıcak çalışma ve giriş için emniyetli olduğunu belgeleyici denetim tutanakları,

l)  Geminin ve su aracının Türk Bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının sicilden terkin edildiğine ilişkin belge,

2) Geminin veya su aracının sicilden terkini sonrasında el değiştirmesi durumunda noter onaylı satış sözleşmesi veya muvafakatname,

m)     Geminin veya su aracının yabancı bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`nın yazısı,

2) Mütemmim cüz tutanağı,

             (2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

            (3)Atom Enerjisi Kurumu tarafından geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçlarında radyoaktivite kontrolü yapılarak eşik değerin altında çıkması durumunda Atom Enerjisi Kurumu tarafından geri dönüşüm izni verilir.

Geri dönüşüm hazırlığı

             MADDE 12 – (1) Geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçları, bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş, geri dönüşüm planında belirtilen tüm iş ve işlemleri üstlenebilecek geri dönüşüm tesisinde geri dönüştürülür.

             (2) Gemi veya su aracı, geri dönüşüm tesisine gelmeden önce, yük ve yakıt kalıntıları ile gemi veya su aracında kalmış olan diğer atıkların en aza indirilmesi için gerekli işlemler yapılır.

             (3) Bir tankerin, geri dönüşüm tesisine gelmeden önce, giriş için ve sıcak çalışma için emniyetli olacak şekilde sertifikalandırılabilmesi için mümkün mertebe yük tankları ve pompa daireleri hazır edilir.

             (4) Geri dönüştürülmek amacıyla, geri dönüşüm tesisine gemi veya su aracı yanaştırılırken tesis yetkilisi, geminin veya su aracının, tesisin ve üçüncü tarafların zarar görmemesi için gerekli emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleme ile ilgili tedbirleri alır.

             (5) Tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak gemi veya su araçlarında bulunan acil durumlarda pozisyon belirleyen radyo vericisi (EPIRB) cihazlarının bataryası çıkarılarak kapalı konuma getirilir.

             (6) Tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçlarında radyoaktivite kontrolü uygun ölçme cihazları ile gerçekleştirilir. Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenmiş eşik değerlerinin aşıldığının tespiti halinde tesis yetkilisince bu durum Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir.

 

Çevre ve insan sağlığı göz önüne alınarak madde eklenmesi

Geri dönüşüm hazırlığı

                   MADDE 12 – (1) Söküm işleminde öncelikle tehlikeli madde envanterine göre gemi tehlikeli maddelerden arındırılır.

(2)  Geri dönüşüm çalışmasından çıkan atıklar ayrı ayrı toplanır, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturmayacak şekilde geçici depolanır.

(3)  Gemi sökümünü gerçekleştirecek olan personel Çevre Mühendisi tarafından risk ve atık toplamasını nasıl yapacağın dair eğitilir. 

 (4) Geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçları, bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş, geri dönüşüm planında belirtilen tüm iş ve işlemleri üstlenebilecek geri dönüşüm tesisinde geri dönüştürülür.

             (5) Gemi veya su aracı, geri dönüşüm tesisine gelmeden önce, yük ve yakıt kalıntıları ile gemi veya su aracında kalmış olan diğer atıkların en aza indirilmesi için gerekli işlemler yapılır.

             (6) Bir tankerin, geri dönüşüm tesisine gelmeden önce, giriş için ve sıcak çalışma için emniyetli olacak şekilde sertifikalandırılabilmesi için mümkün mertebe yük tankları ve pompa daireleri hazır edilir.

             (7) Geri dönüştürülmek amacıyla, geri dönüşüm tesisine gemi veya su aracı yanaştırılırken tesis yetkilisi, geminin veya su aracının, tesisin ve üçüncü tarafların zarar görmemesi için gerekli emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleme ile ilgili tedbirleri alır.

             (8) Tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak gemi veya su araçlarında bulunan acil durumlarda pozisyon belirleyen radyo vericisi (EPIRB) cihazlarının bataryası çıkarılarak kapalı konuma getirilir.

             (9) Tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçlarında radyoaktivite kontrolü uygun ölçme cihazları ile gerçekleştirilir. Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenmiş eşik değerlerinin aşıldığının tespiti halinde tesis yetkilisince bu durum Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir.

 

Geri dönüşüm tesisi dışında gerçekleştirilecek geri dönüşüm için başvuru ve değerlendirme

             Madde 22 – (1) 21 inci madde kapsamına giren gemi veya su araçlarının geri dönüşümü için Liman Başkanlığından geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işlemine başlanmaz. Donatan veya tesis yetkilisi, geri dönüşüm izni için aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına başvuru yapar.

a)    Ek-4`de gösterilen formatta hazırlanacak başvuru dilekçesi,

b)    Geri dönüşüm sürecinin takip edilebileceği bir termin planını da ihtiva eden iş planı,

c)     Gemi veya su aracının bütün alanlarının sıcak çalışma ve giriş için emniyetli olduğunu belgeleyici denetim tutanakları,

ç)     Gemi veya su aracının Türk Bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının sicilden terkin edildiğine ilişkin belge,

2) Geminin veya su aracının sicilden terkini sonrasında el değiştirmesi durumunda noter onaylı satış sözleşmesi veya muvafakatname,

d)    Gemi veya su aracının yabancı bayraklı olması durumunda;

1) Gemi veya su aracının Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`nın yazısı,

2) Mütemmim cüz tutanağı,

e)     Gemi veya su aracı, tersanede geri dönüştürülecekse her yıl İdarece belirlenen mahallinde geri dönüşüm harcının yatırıldığına dair makbuz.

             (2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

             (3) Bu madde kapsamında izin verilen geri dönüşüm, Ek-4`te belirtilen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Atom Enerjisi Kurumu`ndan alınacak radyoaktivite kontrolü yapılması için fıkra eklenmesi.

Geri dönüşüm tesisi dışında gerçekleştirilecek geri dönüşüm için başvuru ve değerlendirme

             Madde 22 – (1) 21 inci madde kapsamına giren gemi veya su araçlarının geri dönüşümü için Liman Başkanlığından geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işlemine başlanmaz. Donatan veya tesis yetkilisi, geri dönüşüm izni için aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına başvuru yapar.

f) Ek-4`de gösterilen formatta hazırlanacak başvuru dilekçesi,

g)Geri dönüşüm sürecinin takip edilebileceği bir termin planını da ihtiva eden iş planı,

ğ)Gemi veya su aracının bütün alanlarının sıcak çalışma ve giriş için emniyetli olduğunu belgeleyici denetim tutanakları,

h)       Gemi veya su aracının Türk Bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının sicilden terkin edildiğine ilişkin belge,

2) Geminin veya su aracının sicilden terkini sonrasında el değiştirmesi durumunda noter onaylı satış sözleşmesi veya muvafakatname,

ı) Gemi veya su aracının yabancı bayraklı olması durumunda;

1) Gemi veya su aracının Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`nın yazısı,

2) Mütemmim cüz tutanağı,

i)  Gemi veya su aracı, tersanede geri dönüştürülecekse her yıl İdarece belirlenen mahallinde geri dönüşüm harcının yatırıldığına dair makbuz.

             (2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

             (3) Bu madde kapsamında izin verilen geri dönüşüm, Ek-4`te belirtilen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir.

 (4) Atom Enerjisi Kurumu tarafından geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçlarında radyoaktivite kontrolü yapılarak eşik değerin altında çıkması durumunda Atom Enerjisi Kurumu tarafından geri dönüşüm izni verilir.

(5) Gemi veya su aracı tersane dışında geri dönüştürülecek ise "Saha Düzeni." Başlığı altındaki 17`nci maddeye uymak koşulu ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından geri dönüşüm izni verilir.

 

Gemi geri dönüşüm tesisinde çıkan atıkların yönetimi adlı başlık açılarak

(1) Gemi geri dönüşümünde çalışacak tüm personelin tehlikeli madde, riskleri ve  güvenlik önlemleri, atıkların yönetimi konusunda Çevre Mühendisi tarafından eğitim verilmesi

(2) Çıkan atıkların geçici olarak depolanacağı alan oluşturulması

(3) Geri dönüşüm esnasında oluşabilecek kazalara önlem alınabilmesi maksadıyla yüzer bariyer, ped vb gibi deniz kirliliğini önleyici malzeme bulundurulması

(4) Tesisin bulunduğu deniz alanında deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-4te bulunan kriterleri uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ayda bir kıyı suyundan ve açık denizden numune alınarak analizinin yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması

maddelerinin eklenmesi    

Gemi geri dönüşüm tesisinde çıkan atıkların yönetimi

(1) Gemi geri dönüşümünde çalışacak tüm personelin tehlikeli madde, riskleri ve  güvenlik önlemleri, atıkların yönetimi konusunda Çevre Mühendisi tarafından eğitim verilmesi

(2) Çıkan atıkların geçici olarak depolanacağı alan oluşturulması

(3) Geri dönüşüm esnasında oluşabilecek kazalara önlem alınabilmesi maksadıyla yüzer bariyer, ped vb gibi deniz kirliliğini önleyici malzeme bulundurulması

(4) Tesisin bulunduğu deniz alanında deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-4te bulunan kriterleri uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ayda bir kıyı suyundan ve açık denizden numune alınarak analizinin yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması

Denetim

             Madde 34 - (1) Geri dönüşüm tesislerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için, bu yönetmelikte belirlenmiş emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğiyle ilgili belirlenmiş önlemlerin alındığının teyidine yönelik yıllık denetimler yapılır. Yıllık denetimler geri dönüşüm tesis yetki belgesinin onaylanma tarihinin yıl dönümlerinde yapılır.

             (2) İdarenin geri dönüşüm tesislerini denetim yetkisi saklıdır.

             (3) İdare, aynı bölgede faaliyet gösteren tesislerin denetimlerini eş zamanlı yapabilmek için geri dönüşüm tesisi yetki belgelerinin yıldönümü ve geçerlilik tarihlerinden en fazla 2 ay erken veya geç bir tarihte denetim yapabilir. Denetimin, yıldönümü veya belge geçerlilik tarihlerinden erken yapılması durumunda bir sonraki yıldönümü tarihi veya belge geçerlilik tarihi belgenin normal yıl dönümü veya belge geçerlilik süresinden hesap edilerek 1 yıl veya 5 yıl olarak hesaplanır. Denetimin, yıldönümü veya belge geçerlilik tarihlerinden geç yapılması durumunda ise denetimin neticelendiği tarihten itibaren yıldönümü veya belge geçerlilik tarihi hesaplanır.

             (4) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesinin yıllık vize onayı için İTDK marifetiyle mahallinde yapılacak denetimde 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Geri dönüşüm tesisinin yetkilendirme için gerekli asgari şartları sağladığı tespit edilirse İTDK başkanı tarafından yıllık vize onaylanır. Yıllık denetim sonrasında vizesi yapılmayan geri dönüşüm tesis yetki belgesi geçersiz sayılır.

             (5) Geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilen yıllık ve program dışı denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların, yüksek seviyede emniyet, güvenlik veya çevre kirliliği riskine sebep olabileceği durumlarda uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurularak belgesi askıya alınır. Bu durum haricindeki tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için üç aydan fazla olmamak üzere süre verilir. Uygunsuzlukların giderildiği tesis yetkilisi tarafından İdareye bildirilir ve İdare tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi halinde geri dönüşüm tesisi faaliyetine devam eder.

             (6) Yetki belgesi askıya alınan tesise, bu işlemin uygulandığı tarihten evvel demirde beklemeye alınmış gemi veya su araçları hariç yeni bir geminin yanaştırılmasına müsaade edilmez.

 

34`üncü maddenin 1`nci fıkrasına göre yıllık denetimler yapılır ibaresi bulunmakta fakat bu denetimleri hangi kurumun yapacağı belirtilmemiştir. (Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Denetim

             Madde 34 - (1) Geri dönüşüm tesislerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için, bu yönetmelikte belirlenmiş emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğiyle ilgili belirlenmiş önlemlerin alındığının teyidine yönelik yıllık denetimler yılda iki kez olmak üzere Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak olarak yapılır.

Yıllık denetimler geri dönüşüm tesis yetki belgesinin onaylanma tarihinin yıl dönümlerinde yapılır.

             (2) İdarenin geri dönüşüm tesislerini denetim yetkisi saklıdır.

             (3) İdare, aynı bölgede faaliyet gösteren tesislerin denetimlerini eş zamanlı yapabilmek için geri dönüşüm tesisi yetki belgelerinin yıldönümü ve geçerlilik tarihlerinden en fazla 2 ay erken veya geç bir tarihte denetim yapabilir. Denetimin, yıldönümü veya belge geçerlilik tarihlerinden erken yapılması durumunda bir sonraki yıldönümü tarihi veya belge geçerlilik tarihi belgenin normal yıl dönümü veya belge geçerlilik süresinden hesap edilerek 1 yıl veya 5 yıl olarak hesaplanır. Denetimin, yıldönümü veya belge geçerlilik tarihlerinden geç yapılması durumunda ise denetimin neticelendiği tarihten itibaren yıldönümü veya belge geçerlilik tarihi hesaplanır.

             (4) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesinin yıllık vize onayı için İTDK marifetiyle mahallinde yapılacak denetimde 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Geri dönüşüm tesisinin yetkilendirme için gerekli asgari şartları sağladığı tespit edilirse İTDK başkanı tarafından yıllık vize onaylanır. Yıllık denetim sonrasında vizesi yapılmayan geri dönüşüm tesis yetki belgesi geçersiz sayılır.

             (5) Geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilen yıllık ve program dışı denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların, yüksek seviyede emniyet, güvenlik veya çevre kirliliği riskine sebep olabileceği durumlarda uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurularak belgesi askıya alınır. Bu durum haricindeki tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için üç aydan fazla olmamak üzere süre verilir. Uygunsuzlukların giderildiği tesis yetkilisi tarafından İdareye bildirilir ve İdare tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi halinde geri dönüşüm tesisi faaliyetine devam eder.

             (6) Yetki belgesi askıya alınan tesise, bu işlemin uygulandığı tarihten evvel demirde beklemeye alınmış gemi veya su araçları hariç yeni bir geminin yanaştırılmasına müsaade edilmez.

 

 


Okunma Sayısı: 511

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.