ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     12 AĞUSTOS 2022 , CUMA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 12.05.2015  Güncellenme Zamanı: 12.05.2015 11:19:24  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 


Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlerin, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerine ilişkin usul ve esasları; denetim yapacak personelin niteliklerini ve  yükümlülüklerini düzenlemek olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Çevre Denetimi sürecini yürütecek personel ile ilgili tanımlama yapılırken Personelin konusunda yetkin, deneyimli ve ilgili teknik birikime sahip olması gerekliliği bulunmaktadır. Yönetmelik bütününde yapılan değerlendirmede Denetim Personelinin Özellikleri; Çevre Mevzuatı Uygulamaları ve Çevre yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde büyük önem kazanmaktadır.

 

Yönetmelik kapsamında Baş Denetim görevlisi tanımı yapılmamıştır. Bu süreçte Baş Denetim görevlisinin Yetki ve sorumlulukları ve Denetim Görevlilerinin Başdenetim Görevlisi olması için gerekli geçiş şartları tanımlanmalıdır. Yapılan işin nitelik ve içeriği değerlendirildiğinde Baş Denetim görevlisinin mesleki uzmanlık alanı gereği çevre mühendisi olma zorunluluğu bulunmalıdır.

 

Yürürlükte olan yönetmelikte yer alan Çevre danışman firma ile sözleşme bittikten sonra 2 ay içerisinde yeni bir firma ile anlaşma zorunluluğu bu taslakta yer almamaktadır. Firma denetimine gelen bakanlık veya İl Müdürlüğü personelinin tanıtım kartı gösterme zorunluluğuda bu taslaktan kaldırılmıştır. Danışman firma ile yapılan sözleşmenin bittikten sonra yeni bir firma ile anlaşması için geçen sürenin belirtilmemesi uygulamada ve firmaların yükümlülüklerini yerine getirmede sorun çıkaracaktır. Ayrıca denetime gelen yetkili kurum personelinin kart gösterme yükümlülüğünün kaldırılması sanayici tarafından güvenlik amacıyla aldığı önlemler düşünüldüğünde sorunlara yol açacaktır. Taslaktan kaldırılan iki maddenin yeniden yer alması gerekmektedir. (madde 6- f), g)  ,  madde27-1)  , madde 32- 2) , madde 33-1)  , madde 36-1)

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 MADDE 4 – d) Çevre denetim ekibi: Biri çevre baş denetim görevlisi olmak üzere en az iki çevre denetim görevlisinden oluşan, çevre denetimini gerçekleştirecek olan denetim ekibini,

 

Çevre denetim görevlisi Çevre Mühendisi olmalıdır

MADDE 4 – d) Çevre denetim ekibi: Biri çevre baş denetim görevlisi olmak üzere en az iki çevre mühendisi denetim görevlisinden oluşan, çevre denetimini gerçekleştirecek olan denetim ekibini,

 

Yetkili birimler

MADDE 7 –

(3) Çevre mevzuatının yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların denetim yetkileri saklıdır.

 

Çevre denetimleri yetkisi kamu kurumları ve kuruluşları dışında kurum ve kuruluşlara verilmemelidir.

 

Çevre Denetim Görevlileri

Bakanlık ve İl Müdürlüğü çevre denetim görevlilerinde aranacak nitelikler

MADDE 11 – (1) Tesis ve faaliyetlerin denetimi konularında yetkili birimlerde görev alan, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, çevre denetimi görevlerini yerine getirmek üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler.

a) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetim eğitimini tamamlamış olmak.

b) Çevre mevzuatı kapsamında en az 10 adet çevre denetimine katılmış olmak.

 

Çevre Denetim Sürecini yönetecek ve yönlendirecek personelin işin niteliği nedeni ile teknik personel olması gerekmektedir. Maddede yer alan 4 yıllık yükseköğrenim mezunu ifadesi çok geniş kapsamlı olup;  sosyal bilimleri, güzel sanatlar, ilahiyat,spor bilimleri ….gibi branşlar değerlendirildiğinde Çevre Mevzuatı, yönetimi konusunda teknik bilgiye haiz olmayan personelin gerçekleştireceği denetimlerin güvencesi ve kalitesi tartışmaya açıktır. Çevre Denetim Görevinin önemi, denetlenecek tesislerin içeriği değerlendirildiğinde Denetim Görevlisinin teknik personel unvanı taşıması önemlidir.

İlgili maddede Denetim Görevlisinin deneyim süreçleri değerlendirilirken  Çevre Mevzuatı Denetimi  Birimlerinde belirli bir dönem çalışmış olmak ve deneyim şartı getirilmelidir. Konusunda deneyim sahibi olmayan personelin Denetim süreçlerinde yer alması sağlıksız sonuçlar doğuracaktır.

 

 

 

 

Bakanlık ve İl Müdürlüğü çevre denetim görevlilerinde aranacak nitelikler

MADDE 11 – (1) Tesis ve faaliyetlerin denetimi konularında yetkili birimlerde görev alan, mühendislik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenim görmüş olmak, çevre denetimi görevlerini yerine getirmek üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar Çevre Denetim Görevlisi olarak görevlendirilirler.

a) Bakanlığın Çevre Yönetimi ve Denetimi Birimlerinde en az bir yıl görev yapmış olmak

b)Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetim eğitimini tamamlamış olmak.

b) Çevre mevzuatı kapsamında en az 20 adet çevre denetimine katılmış olmak.

 

 

Denetim bilgilerinin bildirimi

MADDE 22 – (1) İl Müdürlükleri ile yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denetimlerine dair bilgiler İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir

 

Çevre denetimleri Bakanlık tarafından yapılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları dışında yetki devri yapılmamalıdır.

 

 

 

 


Okunma Sayısı: 602

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.