ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     07 ARALIK 2022 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

AKP TMMOB`YE SALDIRIRKEN ÖLDÜRÜCÜ DARBEYİ MÜHENDİS, MİMARLAR ALMAKTADIR

    Yayına Giriş Tarihi: 11.02.2015  Güncellenme Zamanı: 11.02.2015 11:26:21  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

AKP TMMOB`YE SALDIRIRKEN ÖLDÜRÜCÜ DARBEYİ MÜHENDİS, MİMARLAR ALMAKTADIR

 

TBMM`ye Başbakan imzası ile sunulan "Yabancı İstihdamı Kanunu" tasarısı, ancak bir sömürge ülkesine dayatılabilecek koşulları içermektedir. Yabancıların lehine kendi vatandaşı aleyhine bir yasa tasarısı düzenleyip ülke parlamentosuna sunmak ortalama bir aklın alamayacağı/kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle, bu yasayı yerli bir aklın hazırladığına inanmak ancak saflıkla mümkündür.

 

Yurttaşlarının çalışma yaşamını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye uygun ekonomik ortam yaratmakla yükümlü olan Devletin, yabancı kişilerin çalıştırılmasını, uluslararası hukuka uygun olarak ve nesnel koşullarla sınırlamak yetkisine sahip olması ve bu bağlamda yabancıların çalıştırılmasının izne bağlı kılınması, kaynağını Anayasa‘da bulan zorunlu önlemlerdir. Meclis`e sunulan yasa taslağındaki düzenlemede ise bunun tersine, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırları içinde çalıştırılmasında, kendi vatandaşlarına göre ayrıcalıklı kurallar getirilmektedir. Bu durumu, anayasal kurallarla ve kamu yararı, kamu düzeniyle bağdaştırmak olanaksızdır.

 

Bu yasa tasarısı,

1.)    Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,

2.)    Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3.)    Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4.)    Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,

5.)    Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6.)    Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7.)    Yabancılara nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8.)    Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,

9.)    Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

 

Ayrıca, bu yasa kapsamında TMMOB yine unutulmamıştır. TMMOB Yasası`nın yabancı mühendis ve mimarın taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB`nin görüşünün alınmasını koşul olarak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Bunun açık anlatımı, yabancı uyruklu mühendis ve mimarlardan denklik belgesi istenmeyeceği, kendi ülkesinde meslek icra yetkisine sahip olup olmadığının denetlenmeyeceğidir. Yurt dışında eğitim almış Türk vatandaşı mühendis ve mimardan denklik belgesi istenirken yabancı uyruklu meslek mensubundan istenmeyecektir.

 

Meclis`e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

 

AKP`YE SORUYORUZ, SEÇİM ÖNCESİ SEÇİM YATIRIMI OLARAK HANGİ ÜLKE VE SERMAYE LOBİLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYMAKTASINIZ Kİ, ÜLKENİN SINIRLARINI KALDIRIYORSUNUZ?

 

Yabancı hizmet sunucularına mütekabiliyet koşulu olmaksızın kapıların bir kez açılması demek bir daha kapanmaması demektir. Bir kez açtığınız kapıyı tekrar kapatmaya kalkıştığınızda bu ülkeyi uluslararası tahkim mahkemelerinde belini doğrultamayacağı tazminatlarla yüz yüze bırakırsınız. Bu da yalnızca hükümetinizin değil, bundan sonra gelecek bütün hükümetlerin iradesinin ebediyen ipotek altına alınması demektir.

 

AKP Hükümeti, bu yasa tasarısını ivedilikle gündemden kaldırmaktadır.

 

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 


Okunma Sayısı: 423

Tüm TMMOB BASIN AÇIKLAMALARI »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.