ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     01 TEMMUZ 2022 , CUMA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

BİR NAFİLE ÇABA: TMMOB AKP’YE TESLİM OLMAZ

    Yayına Giriş Tarihi: 28.01.2015  Güncellenme Zamanı: 28.01.2015 14:50:30  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

BİR NAFİLE ÇABA:

TMMOB AKP‘YE TESLİM OLMAZ

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, içinde Birliğimiz TMMOB‘nin kuruluş yasasını da içeren "3194 sayılı İmar Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağına son şeklini vermiş.

Yasa taslağı, imar, doğal varlıklar ve TMMOB üzerine kurulmuş. TMMOB‘nin, ülke mülkü ve doğal varlıklar ile bir arada ele alınması manidardır. Rant üzerinden yükselen siyasetin önünde TMMOB‘yi görmeleri de bizim haklılığımızın kabulü anlamına gelmektedir ki, bu bizim için onurdur.

 

AKP‘nin yeniden düzenlediği torba yasa taslağı içinde; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘ndaki değişiklikler bulunuyor. Taslak Torba Yasa, toplam 27 maddeden oluşmakta ve bunun 8 maddesi TMMOB Kanunu‘nda değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Söz konusu 8 madde TMMOB‘nin tümüyle etkisizleştirilip, işlevsizleştirilmesi için yeterli değişikliği içermektedir.

 

Bu taslağa göre;

 

  • Odaların tüm şube ve temsilcilikleri lağvedilmekte, il bazında 50 kişiye ulaşan meslekler  "il odası" kurabilmektedir. 50 sayısını bulamayan meslekler ise örgütsüz kalmaktadır.
  • TMMOB‘nin kuruluş yasasındaki amaç maddesi, tescilli büroları denetlemeyle sınırlandırılmıştır. Yani, TMMOB mühendis, mimar, şehir plancısı gerçek kişilerin değil büroların örgütü haline dönüştürülmüştür.
  • TMMOB ve Odaların idari özerkliği yok edilmiş, Birlik ve Odaların yönetmeliklerinin hayat bulabilmesi için Bakanlığın olumlu görüşü kurucu unsur olarak düzenlenmiştir. Bakanlığın olumlu görüşüne riayet edilmediği durumda ise yönetmeliklerin Bakanlıkça re‘sen yayımlanacağı belirtilmektedir. Bu garabeti kamu yönetimi bilimi ve hukuka uygun gerekçelerle izah etmek mümkün görünmemektedir.
  • Önerilen nispi temsil sistemi ise demokrasiye inançtan değil, yönetilemez bir örgüt yaratmaya yönelik olup, bu değişikliğe de başka anlam yüklemek yanlış bir değerlendirme olacaktır.
  • Onur kurullarınca verilen ve Yüksek Onur Kurulunca onaylanan "meslekten ihraç" kararları ise bakanlığın onayına tabi kılınmıştır. Bakanlık, disiplin amiri olmayı da uygun görmüştür.

 

TMMOB Yasası‘nda yapılmak istenen değişiklikler; bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının ve şehir plancılarının ve onların örgütü TMMOB‘nin, kısacası bizim talebimiz değildir. AKP‘nin niyeti, yasamızda yapacağı değişiklikler ile bir türlü arka bahçesi yapamadığı örgütümüzü parçalayarak, bölerek güçsüzleştirmek ve etkisizleştirmektir, "Kral Çıplak" dememizi engellemektir.

19. yüzyılda terk edilen "kral zarar vermez" ilkesine dönen, yani yönetsel sorumluluktan kendini vareste kılan bir yönetimle karşı karşıya bulunmaktayız. Sorun yalnızca TMMOB‘nin derdest edilmesi değil, ülkenin derdest edilmesidir. Bu hepimizin sorunudur, çözümünde de herkesin katkısı olması gerektiğini tarih öğretmiştir. 

Bizi "Padişahım çok yaşa" diyenlerin safına sokmak için uğraşanlara karşı, "TMMOB‘yi teslim almak" için uğraşanlara karşı mücadelemizi duraksamadan, hiçbir geri adım atmadan daha da geliştirerek büyüteceğiz.

 

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 


Okunma Sayısı: 108

Tüm TMMOB BASIN AÇIKLAMALARI »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.