ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     16 AĞUSTOS 2022 , SALI

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 15.09.2014  Güncellenme Zamanı: 15.09.2014 14:08:15  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Çevre ve Orman Bakanlığı‘ndan bu tarafa uzun zamandır üzerinde çalışılan MOTAT sisteminin bu tebliği ile birlikte uygulamaya geçecek olması; atıkların taşınmasından, bertarafına kadar atık üreticisinin, taşıma firmalarının ve atık işleme tesislerinin sürekli kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Tehlikeli atıkların çevre ve insan sağlığı açısından önemi göz önünde bulundurulduğunda, Motat Sisteminin takibini ve denetlemesini yapacak Taşra teşkilatlarında çalışan personel sayısının yetersiz olması sistemin önemini ve inandırıcılığını azaltmaktadır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yeterli sayıda personel temin edilerek e-izin, e-çed, motat,vb. sistemlerin denetim ve  kullanabilirliği arttırılmalıdır.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

MADDE 5

h- Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak olan bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır.

 

Tehlikeli atıklar miktarları etkili olmakla birlikte küçük miktarları da çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olabilir. Bu nedenle miktar kaldırılmalı ve lisanslı araç ile taşınmalıdır.

 

 

Tüm tehlikeli atıklar miktarlarına bakılmaksızın lisanslı araç ile taşınmalıdır.

MADDE 5

m) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra atık işleme tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemez.

 

 

 

 İller arasındaki en uzun mesafe ve atığın en yakın tesiste bertaraf edilmesi esasına dayanarak 10 günlük teslim süresi çok uzundur. Bu süre hem suiistimale açık hem de atığın çevreye ve insan sağlığına karşı risklerini arttıracaktır.

m) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra atık işleme tesisine teslim edilme süresi 10 gündür 3 günü geçemez. Mücbir hallerde ise bu süre 30 günü geçemez.

 

MADDE 5  

(5) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yeterlik verilmiş ATSS‘ler tarafından sağlanır. ATSS‘lere verilecek yeterlik belgesi kriterleri Bakanlıkça belirlenir.

 

Araç takip servis sağlayıcısı (ATSS)‘lere verilecek yeterlik belgesi kriterlerinin bu tebliğ taslağında belirtilmesi tebliğinin anlaşılabilirliği ve bütünlüğü için önem arz etmektedir.

 

(ATSS)‘lere verilecek yeterlik belgesi kriterleri belirtilmelidir.

MADDE 5

(8) Bu Tebliğ kapsamında atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az 1 çevre görevlisi istihdam etmesi/hizmet alması zorunludur. Bu çevre görevlisinin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir. 

Tehlikeli maddelerin taşınması ve bertarafı Çevre Mühendislerinin uzmanlık alanıdır. Bu nedenle Çevre Mühendisi çevre görevlisi istihdamı yapılmalıdır. Çevre görevlisi belgesi birçok ilgisiz meslek grubuna verilmektedir.

Bu Tebliğ kapsamında atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az 1 Çevre Mühendisi istihdam etmesi/hizmet alması zorunludur. Bu çevre Mühendisinin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir. 

 

(8) Gönderilen ve alınan tüm basılı UATF‘ler, beş yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.

 

(1) MoTAT sistemi, atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı verilmesi, basılı UATF‘lerin talep, satış, stok işlemleri, UATF‘lerin çevrimiçi doldurulması ve onaylanması, atıkların yüklenmesi ve boşaltılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken mobil cihaz vasıtasıyla takip edilmesi, toplanan verinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması aşamalarından oluşur. MOTAT sisteminde online olarak UATF ler bulunacaktır. Bu nedenle Basılı UATF ler 1 yıl süre ile saklanması yada atığın bertarafına kadar saklanır.

(8) Gönderilen ve alınan tüm basılı UATF‘ler, bir yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde MOTAT sistemi hazır bulundurulur.

 

MADDE 11

(1) ı) Bakanlıkça yayınlanan ATSS yeterlik usul ve esaslarında belirtilen şartları yerine getirmek.

Araç takip servis sağlayıcısı (ATSS)‘lerin sağlaması gereken şartlar bu tebliğ taslağında belirtilmesi tebliğinin anlaşılabilirliği ve bütünlüğü için önem arz etmektedir.

(ATSS)‘lerin sağlaması gereken şartlar belirtilmelidir.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasında belirtilen çevre görevlilerinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olmaları şartı bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle aranmaz.

Tehlike Madde Güvenlik Danışmanı eğitimini veren yeterlik sahibi firmaların sayısının az olması ve ücretlerin fahiş olması nedeniyle, meslektaşlarımızın mağdur olmaması için uyum süresi uzatılmalıdır.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasında belirtilen çevre görevlilerinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olmaları şartı bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aranmaz.

 


Okunma Sayısı: 555

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.