ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     08 AĞUSTOS 2020 , CUMARTESİ

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

HURDA GEMİ GERİ DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 17.06.2014  Güncellenme Zamanı: 17.06.2014 17:09:02  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

Gemi Söküm Yönetmeliğinin 08.03.2004 tarihinde, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ise 29.04.2009 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli/Tehlikesiz atık geri kazanım/bertaraf/ara depolama tesislerinin izin/lisans süreçleri 5 yıldır e-izin sisteminden yapılmaktayken Çevreye Kirletici Etkisinin Yüksek olduğu yıllardır bilinen Gemi Söküm Faaliyetlerinin 2014 yılına kadar Çevre İzin/Lisans süreçlerine entegre edilememiş ve yazılı olarak yapılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı‘ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na geçiş süreçlerinin hem sistemsel hem de çevresel açıdan büyük zararlar verdiği; yayımlanması için çok geç kalınmış Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı ile tekrar ortaya çıkmıştır.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanmadan önce Çevre İzinleri ve Çevre Bilgi Sisteminin bir an önce Hurda Gemi Geri Dönüşümü işlemleri için düzenlenmesi gerekmektedir. Kütle Denge sisteminin ve İzin/Lisans işlemlerinin yazılı olarak yapılması, kontrol mekanizmasını daha da yavaşlatacak ve tedbirlerin alınmasını geciktirecektir.

 

Sistemsel geçişlerin kolay ve daha hızlı yapılabilmesi, çevre yönetmeliklerine uyum sağlayan yada sağlamayan tesis/faaliyetlerin ortaya çıkarttığı çifte standardın yok edilmesi  ve en önemlisi denetimlerin artırılarak çevre felaketlerinin önüne geçilebilmesi için tek ve bağımsız bir Çevre Bakanlığı‘nın acilen kurulması gerekmektedir.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

MADDE 3- (1)

 

ğ)Çevre yönetim birimi: 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 8 inci maddesinde yer alan niteliklere haiz birimi

 

 

  

 

 

 

21 Kasım 2013 tarihinde yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ile 12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yazımında sehven hata yapılmıştır.

 

 

 

ğ)Çevre yönetim birimi: 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 8 inci maddesinde yer alan niteliklere haiz birimi

 

Genel İlkeler

MADDE 4 -

(7) Gemi sökümü gerçekleştirecek olan personelin tamamının gemide bulunan riskler ve söküm işleminin ne şekilde yapılacağına dair eğitimli olması gerekir. Gemi geri dönüşüm tesisinin söküm işlemlerinde taşeron firma ve/veya tesis dışı personel ile çalışması halinde aynı şartlar geçerlidir, yaşanabilecek her türlü aksaklık veya kazadan tesis sahibi sorumludur.

 

 

Gemi sökümü işi çok tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. İş sağlığı, güvenlik ve çevre açısından ciddi riskleri barındıran bu işlemin taşeron firma veya kişiler tarafından yürütülmesi mevcut riskleri arttırmaktadır. Bu nedenle taşeron işçi ve/veya firmaların gemi söküm işi yapmaları uygun değildir.

 

 

 

(7) Gemi sökümü gerçekleştirecek olan personelin tamamının gemide bulunan riskler ve söküm işleminin ne şekilde yapılacağına dair eğitimli olması gerekir. Yaşanabilecek her türlü aksaklık veya kazadan tesis sahibi sorumludur.

Gemi geri dönüşüm tesisinin yükümlülükleri

MADDE 5 - (1) Gemi geri dönüşüm tesisi;

c) Çalışanları ve gemi geri dönüşümünde görev alacak olan taşeron firma ve/veya kişileri düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirmek/geçirtmekle,

ç) Bütün çalışanlarına ve gemi geri dönüşümünde görev alacak olan taşeron firma ve/veya kişilere yılda en az bir defa tehlikeli maddeler, riskleri ve güvenlik önlemleri ile atık yönetimi konusunda eğitim aldırmakla,

 

Gemi sökümü işi çok tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. İş sağlığı, güvenlik ve çevre açısından ciddi riskleri barındıran bu işlemin taşeron firma veya kişiler tarafından yürütülmesi mevcut riskleri arttırmaktadır. Bu nedenle taşeron işçi ve/veya firmaların gemi söküm işi yapmaları uygun değildir.

 

Gemi geri dönüşüm tesisinin yükümlülükleri

MADDE 5 - (1) Gemi geri dönüşüm tesisi;

c) Çalışanları düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirmek/geçirtmekle,

ç) Bütün çalışanlarına yılda en az bir defa tehlikeli maddeler, riskleri ve güvenlik önlemleri ile atık yönetimi konusunda eğitim aldırmakla,

MADDE 9 -(6) Gemiler söküm onayı verilmeden önce baştankara veya kıçtankara yapılamaz ve mahrece geri gönderebilecek şekilde bekletilir. Ancak, can ve mal emniyeti açısından tehlikeli bir durum olması halinde Liman Başkanlığı‘nın onayı ve olumsuz bir durumda mahrece iade taahhüdü alınması kaydı ile gemi söküm onayı verilmeden gemi baştankara veya kıçtankara yapılabilir

 

Sadece Can ve mal emniyeti açısından tehlikeli bir durum olması halinde değil çevresel açıdan oluşacak tehlikeli durumların da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden gemi söküm onayı için sadece Liman Başkanlığı‘nın onayı yeterli olmayacaktır.

 

(6) Gemiler söküm onayı verilmeden önce baştankara veya kıçtankara yapılamaz ve mahrece geri gönderebilecek şekilde bekletilir. Ancak, can/mal emniyeti ve çevresel açısından tehlikeli bir durum olması halinde Liman Başkanlığı‘nın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez veya Taşra Teşkilatının onayı ve olumsuz bir durumda mahrece iade taahhüdü alınması kaydı ile gemi söküm onayı verilmeden gemi baştankara veya kıçtankara yapılabilir

 

  

MADDE 15 -(2) Yetki verilen kurum, kuruluş veya işletmelerde uluslararası kabul görmüş, tehlikeli madde envanter raporu hazırlama sertifikasına sahip en az 1 kişi bulunmalı, 3 yıllık sektör tecrübesine sahip en az 1 gemi inşa mühendisi, 1 makine mühendisi, 2 çevre mühendisi bulundurulması zorunludur. Sertifikaya sahip kişinin aynı zamanda gemi inşa mühendisi, makine mühendisi veya çevre mühendisi olması durumunda bu ekip 4 kişi olabilir.

 

 

 

Tehlikeli madde envanter raporu hazırlama sertifikasına sahip 1 kişinin hangi meslek dalında olması gerektiği, tecrübe ve niteliklerinin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

 

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ‘in 8 inci maddesinde belirtilen çevre lisansı başvuru işlemleri elektronik başvuru sistemine uyumlaştırma sağlanana kadar, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik‘te belirtilen sürece uygun şekilde yazılı olarak yapılır.

 

 

 

Çevre Lisansı başvuru işlemlerinin elektronik başvuru sistemine uyumlaştırılması yapılmadan tebliğ yürürlüğe girmemelidir.

 

Uyumlaştırma süreçleri tamamlanmadan İzin ve Lisansların yazılı olarak alınması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın denetleme ve kontrol mekanizmalarını yavaşlatacaktır.

 

Geçici Madde 3 tebliğ taslağından kaldırılmalıdır.

 


Okunma Sayısı: 585

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.