ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     21 OCAK 2021 , PERŞEMBE

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

MAHALLİ SULAK ALAN FORMÜLÜ (HÜRRİYET)

    Yayına Giriş Tarihi: 07.04.2014  Güncellenme Zamanı: 07.04.2014 10:10:07  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 07.04.2014 10:09:54

RESMİ Gazete`de yayınlanan yönetmelikle sulak alanlar ikiye ayrıldı. Sulak alanın `ulusal` değil de `mahalli` sulak alan olduğuna karar verilmesi durumunda mahalli idare alanın sınırları tespit ederek alana ilişkin koruma ve kullanma esaslarını belirleyecek

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle sulak alanlar "ulusal önemdeki sulak alanlar" ve "mahalli önemdeki sulak alanlar" olarak ikiye ayrıldı. 

Yapılan düzenlemeyle Türkiye genelindeki tüm sulak alanların yapüaşmaya açılabileceğini savunan çevreciler hükümetin bu düzenlemeyi İstanbul‘a yapüacak Üçüncü Havaalanının yapüacağı alanı imara açabilmek için yaptığmı ileri sürüyor. 

TAŞRA ONAYI YETERLİ

Dünkü Resmi Gazete‘de yayınlanan Sulak Alanlar Yönetmeliği önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle koruma bölgeleri içerisinden tabii sulak alanların ekolojik karakterini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde yerüstü ve yeraltı suyu almamayacak. 

Sistemi besleyen akarsularla diğer yüzey sularının yönleri izinsiz değiştirilemeyecek ve sistemde su depolanamayacak. 

Sulak alanlardaki su rejimini etkileyebilecek her türlü faaliyet için planlama aşamasında ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar alanlarında Genel Müdürlüğün, mahalli öneme haiz sulak alanlarda ise Bölge Müdürlüğü‘nün uygun görüşü alınacak. Bir alanın mahalli öneme haiz sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, bakanlık taşra teşkilatı tarafmdan hazırlanan rapor, mahalli komisyonda görüşülerek Genel Müdürlüğün onayına sunulacak. Alanın mahalli öneme haiz bir sulak alan olarak değerlendirilmesi halinde, alanın sınırları tespit edilerek alana ilişkin koruma ve kullanma esasları belirlenecek. 

Alan ve çevresinde yürütülecek faaliyetler, belirlenen koruma kullanma esasları çerçevesinde bakanlık taşra teşkilatı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırüacak. Bu alanların izlenmesi yapüarak yılda bir kez mahalli komisyona rapor verilecek. Yönetmeliğin yayınından önce bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giren Sulak Alan Koruma Bölgesi sınırlan, yönetmeliğe uygun olarak revize edüene kadar mevcut haliyle geçerli olacak. 

Üçüncü havaalanı için değiştirdiler ÇEVRE Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, yönetmelikteki değişikliklerle ilgili olarak, "Rantın, talanın hukuki zemini tamamlandı" dedi. 

Bozoğlu. şöyle konuştu: "Bundan önce bütün sulak alanlar birdi, tek sulak alan mantığı vaıdı. 

Sulak alamn ulusalı, mahallisi olmaz. Sulak alanlar sadece su biriknitisi değildir, sazlıklarla ağaçlarla bağlantılı bir butundur. Bu yönetmelikle ikiye bölüyorlar. 

Birisine ‘ulusal‘ diğerine ‘mahalli‘ öneme sahip deniliyor. Bu çok tehlikeli ve sakat bir şey. Üçüncü Havalimanı‘mn da en yumuşak kamı sulak alanlardır. Burada yapılacak pıoje için uluslaıarası kredi kuruluşlarından paıa alınacak. Bu kuruluşlar sulak alan durumuna dikkat edeceği için bakanlık sulak alanları niteliksizleştiımeye çalışıyor." 


Okunma Sayısı: 220

Tüm Basında Odamız »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.