ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI” İLE İLGİLİ ODAMIZ GÖRÜŞLERİ.

    Yayına Giriş Tarihi: 07.02.2013  Güncellenme Zamanı: 07.02.2013 09:40:53  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLİKLERE DAİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞLERİ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Yönetmelik, çalışanların kanserojen ve mutajen maddelerden kaynaklanacak sağlık problemlerinin önlenmesi, çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi açısından oldukça önemlidir.

  

  

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 5 - (1) İşveren, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler.

(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır.

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır.

  

  

 

Mevcut yönetmelikte bulunan risk değerlendirmesi ile ilgili maddeler taslak yönetmelikten çıkarılmıştır. Ancak bu maddeler risklerin tekrarlanmaması açısından önemlidir ve olduğu gibi kalmalıdır.

(4) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir.

(5) Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır.

(6) İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır.

  

MADDE 7 - d)

9) Çalışanlar bilgilendirilir.

Çalışanların bilgilendirileceği konular açıkça belirtilmelidir.

Çalışanlar maruz kaldıkları kanserojen veya mutajen maddeler ve maruziyetin sebep olabileceği hastalıklar hakkında bilgilendirilir.

 

MADDE 16.(2).b.

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir

Maddeye risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerektiği eklenmelidir.

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir ve maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk değerlendirmesi yapar.

 

Sağlık gözetimi

MADDE 16- (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla;

a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar:

1) İlgili mevzuat (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri kapsamında,

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde.

b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapar.

(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışan; işyeri hekimi veya uygun nitelikli diğer bir kişi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir.

b) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil benzeri önlemleri uygular,

4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygular.

(3) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3‘te verilmiştir.

Mevcut yönetmelikte bulunan sağlık gözetimi ile ilgili bazı maddeler taslak yönetmelikte çıkarılmıştır. Bu maddeler yeni yönetmelikte de aynen kalmalıdır.

(5) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır.

  

(6) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.

  

(7) Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları Bakanlığa bildirilecektir.

 

 

 


Okunma Sayısı: 1079

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.