ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA YÖNETMELİK TASARISINA DAİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 21.11.2012  Güncellenme Zamanı: 21.11.2012 12:22:49  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Taslak yönetmelik atık takip hizmet sağlayıcısı tanımı ve nitelikleri daha detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Söz konusu hizmet mobil cihazların işletilmesi sırasında eğitim ve danışmanlık verilmesinin yanı sıra atık kodlarının belirlenmesi ve atık taşıma sırasında oluşabilecek kaza vb. risklerin yönetilmesini de kapsamakta mıdır? Tebliğde tanımlanan hizmet ile çevre danışmanlık hizmeti birbirinden farklı olup, atık takip hizmet sağlayıcılarının (ATHS) ön koşulu olarak Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi istenmemelidir. Söz konusu hizmetin verilebilmesi için özel bir yeterlilik belgesi düzenlenmelidir. Taslak yönetmelik içerisinde belirtilen eğitimlerin verilmesi hususunda yönetmelik içerisinde ilgili meslek odalarına yönlendirme yapılmalıdır.

  

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Madde 5 ı

Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar kullanımı amacıyla toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacakları araç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.

Bu konuda yaşanabilecek kaçakları önlemek amacıyla maddenin biraz daha genişletilmesi ve yükümlülüklerin arttırılması gerekmektedir. Malzeme veren üretici/ithalatçı firmalar başlangıçta herhangi bir bildirimde bulunmadıkları sürece atık oluşumu bilinemeyecek ve ancak denetimler sırasında göze çarpabilecektir.

 

 

Madde 5 j

Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklü iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen ve Ek-IV‘de verilen özelliklere haiz araç park yerlerinde park edilir. Park alanının acil durumlara karşı güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur.

 

Bu madde özellikle şehirlerarası yapılacak tehlikeli atık taşımaları için sıkıntı oluşturabilecektir. Örneğin aracın çıkıp farklı bir şehirdeki atığı alıp yine farklı bir şehirdeki bertaraf tesisine götürebilmesi için mutlaka belirli bir süre duraklaması ve dinlenmesi gerekmektedir. Her şehirde atık yüklü araç için söz konusu yönetmeliğe uygun park yerleri yaptırılamadığı sürece bu madde çok geçerli olamayacaktır.

 

 

Madde 11

Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak ile yükümlü oldukları belirtilmiştir

  

Söz konusu sistem tüm taşıyıcı firmalar için müşterilerine ait tüm bilgileri içerecek bir sistemdir. Söz konusu şirketler yetkilendirilmiş dahi olsalar mutlaka ceza maddeleri ile bu yetkinin ihlali durumunda yükümlülükleri arttırılmalıdır. Söz konusu sistemden çıkabilecek her türlü bilgi atık üreticilerini etkileyebileceği gibi taşıyıcı firmalar için de müşterilerinin gizliliği hakkında problem oluşturabilecektir.

 

MADDE 22- (1)

Atık takip hizmet sağlayıcılarının (ATHS) nitelikleri şunlardır:

a) Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile atık yönetimi konusunda en az 5 yıllık deneyime sahip olmak

  

Tebliğdeki tanımlara göre atık takip hizmet sağlayıcısının görevi mobil cihazların işletilmesi sırasında sahadaki araç kullanıcılarına ve araç sahiplerine gerekli eğitim ve destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Tebliğde tanımlanan danışmanlık hizmeti ile Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan danışmanlık hizmetinin içeriği birbirinden farklıdır. Bu nedenle ön koşul olarak Danışmanlık Yeterlilik Belgesi istenmesi gereksizdir. Bakanlık ve araç takip sistemi sağlayıcıları tarafından verilecek cihaz ve sistem kullanımı ile ilgili eğitim düzenlenmeli ve ATHS olarak hizmet verecek firmalar bu eğitim sonrasında diğer koşulları da sağlamaları halinde Atık Takip Sistemi için özel olarak düzenlenmiş yeterlilik belgesi almalıdır.

a) Atık yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyime sahip olmak ve Bakanlık tarafından araç takip sistemi sağlayıcıları ile birlikte düzenlenmiş eğitime katılmak.

Madde 24

İçerisinde yer alan "gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak zorundadır" ibaresi ile Madde 5 ç bendinde yer alan "UATF" doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanacaktır"

Bu ifadeler birbirleriyle çelişmektedir.

 

  


Okunma Sayısı: 666

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.