ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASARISINA DAİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 21.11.2012  Güncellenme Zamanı: 21.11.2012 09:51:02  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Bu Yönetmeliğin, çalışanların asbest yıkım, söküm, uzaklaştırma, tamir ve bakım çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi açısından önemlidir.

 

  

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

MADDE 4 - (1) - ç

Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan Komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan, mühendis, mimar veya teknik elemanı

 

Yönetmelik maddesi içerisinde bir anlatım bozukluğu vardır, bu cümlede son paragrafa işverenin kelimesi eklenmelidir.

Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan Komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan, işverenin mühendis, mimar veya teknik elemanı

 

MADDE 4 - (1) - d

Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan Komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,

  

İlgili yönetmelik maddesinde çalışanı diye belirtilen kişinin Bakanlık çalışanı mı yoksa işveren çalışanı mı olduğu tam olarak belirtilmiyor. Eğer işveren çalışanı ise çalışanı kelimesinden önce işveren kelimesi, Bakanlık çalışanı ise çalışanı kelimesinden önce Bakanlık kelimesi eklenmelidir. 

Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan Komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış işveren veya Bakanlık çalışanı,

 

  

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı

Madde 22 - İnşaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.maddesi bulunmaktadır.

 

Çevre Denetim Yönetmeliği

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması

MADDE 31- (1)

Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda, idari para cezasının yanı sıra, yetkili makamca tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim ekibi tarafından;

i.2) Tehlikeli atık üreten tesislerde uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzluğu gidermek üzere bir aya kadar, uygunsuzluğun giderilmesi için yatırım gerekmesi halinde termin planı verilmesi için on iş gününe ve yatırımın tamamlanması için de altı aya kadar,

i.3) Kaza durumunda tehlikeli atıkların ve tehlikeli kimyasalların döküldüğü yerde kirliliğin ortadan kaldırılması için bir aya kadar, süre verilebilir.

(2) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesis veya faaliyetin çalışması, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur.

 (3) Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.

Taslak yönetmelikte denetim ile ilgili madde bulunmamaktadır. Denetim ile ilgili olarak yandaki gibi bir maddenin eklenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Denetimler Çevre Denetim Yönetmeliğinin 31.1.i.2 maddesi hükümleri kapsamında çevre denetim görevlisi tarafından yapılır.

 

 

MADDE 15- c- 1

Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilir.

 

İlgili yönetmelik maddesine bazı cümlelerin eklenmesi gerekmektedir.

Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilir ve bunları kullanmaları sağlanır.

Madde 4 - (1)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık:

b) Asbest:

c) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer:

ç) Asbest söküm uzmanı:

d) Asbest söküm çalışanı:

 

 

Madde 19 - (1) yönetmelik maddesinde belirtilen asbestoz ve mezotelyama vakalarının tanımları Madde 4 Tanımlar kısmına eklenmelidir.

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık:

b) Asbest:

c) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer:

ç) Asbest söküm uzmanı:

d) Asbest söküm çalışanı:

e) Asbestoz:

f) Mezotelyoma:

 


Okunma Sayısı: 923

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.