ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     21 NİSAN 2021 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERİ BUGÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEĞİNE DAVET EDİYORUZ!

    Yayına Giriş Tarihi: 28.09.2012  Güncellenme Zamanı: 28.09.2012 16:48:03  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERİ BUGÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEĞİNE DAVET EDİYORUZ!

 

Ülkemizin Çevre Mühendislerine ihtiyacı artıyor.

Ülkemizin hızlı sanayileşmesi ile birlikte gelen yatırım sırasında; faaliyetlerin planlama sürecinden başlayarak çevresel değerlendirilmesi ve çevre yönetiminin yapılması gerekmektedir. Özellikle AB çevre faslı ile çevresel yükümlülüklerin artması ile birlikte tesisleri doğru bir şekilde yönlendirebilecek teknik insanlara olan ihtiyaç artmaktadır.

Ayrıca kurulu olan tesislerine dair yükümlülüklerin de artması tesislerin Çevre Danışmanları ile çalışılmasını gerekli hale gelmiştir. Ayrıca son yıllarda çıkartılan yönetmeliklerde Çevre Danışmanlarının çalıştırılması zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluklar birlikte Çevre Danışmanlık firmalarındaki çevre mühendislerinin istihdamı ile birlikte Çevre Mühendisliğinin iş dünyasında aranma oranı % 400 artmıştır.

 

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN YÜKSELEN MESLEĞİ: Çevre Mühendisliği  ...

Türkiyenin Avrupa Birliği‘ne uyum süreci dolayısıyla çevre konusunda yasa ve yönetmelikler düzeyinde bir çok adım atılmıştır. Bu durum Türkiye‘de çevre konusunda birçok yatırımın yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Türkiye‘nin yıllardır bekleyen çevre sorunları bir bir çözülürken bu sorunların çözümü için Çevre Mühendisliğin teknik çözümlerine ihtiyaç duyulmakta ve Çevre Mühendisleri birçok işletme tarafından yoğun bir şekilde aranır olmuştur.

Ülkemizin su kirliliği ve katı sorunları gibi sorunlarının çözümü yolunda milyonlarca TL yatırım önümüzde beklemekte ve Çevre Konusunda bu yatırımları yöneticek teknik insanları ihtiyaç duyulmaktadır

 

 

Dünya ve Ülkemiz İş Dünyasında Çevre Mühendisliğinin Son 10 Yılda Gelişimi...

CnnMoney‘in haberine göre, yapılan bir araştırma, son 10 yılda en hızlı gelişen meslekleri ortaya koyuyor. ABD‘de son 10 yılda en hızlı büyüyen önemli mesleklerinden bir tanesi çevre mühendisliği...

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konularının gittikçe daha önemli hale gelmesi çevre mühendisliği arayışını arttırıyor.

ULUSLARARASI ALANDA ÇEVRE MÜHENDISLIĞI MESLEĞIN 10 YILLIK GELIŞIMI %31 ORANINDADIR.

  

Peki Çevre Mühendisliği Nedir ?

Çevre mühendisliği sanayilerin ve kentlerin yaratmış olduğu çevresel problemlere dair planlama sürecinden başlayarak çözümler üreten Mühendislik dalıdır.

 

Çevre Mühendislerinin Görevleri Nelerdir ?

~              Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,

~              Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,

~              İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,

~              Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,

~              Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,

~              Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,

~              Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulanmasında görev alır.

  

Ülkemiz de 37 yıl sonra Çevre Mühendisliği Eğitimi

Ülkemizde 1975 yılında Ege üniversitesi öncülüğünde başlayan ve 1978 yılında İTÜ ve ODTÜ ile devam eden lisans seviyesindeki çevre mühendisliği eğitimi bugün birçok üniversitede çevre koruma veya çevre kirlenmesi ve kontrolü adı altında ön lisans programı ayrıca çevre mühendisliği lisans ve yüksek lisans programı şeklinde sürdürülmektedir.

Türkiye‘nin seçkin üniversitelerin de yer alan Çevre Mühendisliği bölümü yeni açılan üniversitelerde de hızla yaygınlaşmaktadır.

Gelişmiş Ülkelerde Çevre Mühendisliği Eğitimi;

ABD, İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde 1970‘li yıllara kadar sağlık mühendisliği veya halk sağlığı mühendisliği gibi adlarla yüksek lisans çevre mühendisliği eğitimi verilmiştir.

ABD‘de çevre mühendisliği eğitim programı dört temel ihtisas alanı üzerine kurulmuştur. Bunlar; sağlık mühendisliği, endüstriyel hijyen mühendisliği, hava kirlenmesi kontrol mühendisliği, radyasyon ve zararlı atıkların kontrolü mühendisliği olarak adlandırılmıştır.

1970‘li yıllardan sonra ABD, Almanya, Danimarka gibi ülkelerde lisans seviyesinde eğitim veren bağımsız çevre mühendisliği bölümleri kurulmuştur.

Çalışma Alanları

Çevre mühendisleri;

~              içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,

~              evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,

~              sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,

~              çevre yönetimi ve planlaması,

~              gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler.

~              Zararlı ve Tehlikeli atıkların yönetimi alanlarında çalışma yapmaktadır.

 

Kamuda ve Özel sektörde İş Bulma Olanakları

Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.

Kamu :

~              Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

~              Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

~              DSİ Genel Müdürlüğü,

~              Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

~              Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

~              Sağlık Bakanlığı,

~              Kültür ve Turizm Bakanlığı,

~              Ulaştırma Bakanlığı,

~              Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

~              DPT Müsteşarlığı,

~              Türkiye İstatistik Kurumu,

~              Karayolları Genel Müdürlüğü,

~              Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

~              İller Bankası vd. ilgili kamu kurumları.

~              Üniversiteler,

~              TÜBİTAK gibi araştırma kurumları,

~              Belediyeler/Yerel Yönetimler ve ilgili kuruluşları (Su Kanalizasyon İdareleri vb.)

 

Özel Sektör :

Çevre mühendisliği hizmet konularında arasında yer alan her türlü mühendislik hizmeti bireysel olarak veribildiği gibi :

~              Büyük işletmelerin Çevre birimleri,

~              Çevre Danışmanlık Firmaları,

~              Arıtma Tesisi Tasarım Firmaları,

~              ÇED danışmanlık firmaları,

~              Diğer mühendislik bürolarında çalışmaktadır.

Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin "Çevre Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin sayısı kamu ve özel üniversitelerle birlikte 29‘dur. Yüksek Lisans programına öğrenci alan üniversitelerle birlikte bu sayı 30‘un üzerine çıkmaktadır.

ÜNİVERSİTELER

ŞEHİR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bolu

 Akdeniz Üniversitesi

 Antalya

 Aksaray Üniversitesi

 Aksaray

 Anadolu Üniversitesi

 Eskişehir

 Atatürk Üniversitesi

 Erzurum

 Bahçeşehir Üniversitesi

 İstanbul

 Balıkesir Üniversitesi

 Balıkesir

 Cumhuriyet Üniversitesi

 Sivas

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 Çanakkale

 Çukurova Üniversitesi

 Adana

 Dokuz Eylül Üniversitesi

 İzmir

 Erciyes Üniversitesi

 Kayseri

 Fatih Üniversitesi

İstanbul

 Fırat Üniversitesi

 Elazığ

 Harran Üniversitesi

 Şanlıurfa

 İstanbul Teknik Üniversitesi

 İstanbul

 İstanbul Üniversitesi

 İstanbul

 Kocaeli Üniversitesi

 Kocaeli

 Marmara Üniversitesi

 İstanbul

 Mersin Üniversitesi

Mersin

 Namık Kemal Üniversitesi

 Tekirdağ

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 Samsun

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Ankara

 Sakarya Üniversitesi

 Sakarya

 Selçuk Üniversitesi

 Konya

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Isparta

 Uludağ Üniversitesi

 Bursa

 Yıldız Teknik Üniversitesi

 İstanbul

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 Zonguldak

 

Çevre Mühendisliği Eğitim-Öğretiminde Okutulan Ders Gruplarına Göre Genel Ortalama Dağılımı

 

Mesleki Zorunlu Ders Grubu Dağılımı

 


Rerefans:

www.yildiz.edu.tr/~kvarinca/Dosyalar/.../yazi025_agustos_2007.htm

mf.omu.edu.tr/cevre/

w3.gazi.edu.tr/~aligullu/meslek/.../Cevre%20Muhendisi.html


 

Dosyalar

(38 KB) (28.09.2012 16:41:54)

(23 KB) (28.09.2012 16:46:12)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1674

Tüm ÇMO öğrenci »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.