ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜDÜR

    Yayına Giriş Tarihi: 29.08.2012  Güncellenme Zamanı: 29.08.2012 17:59:52  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

  

  

  

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1- İTDK‘nın kurulması, inceleme esasları

MADDE 11 - (1) (1) İTDK, en az üç kişiden oluşacak şekilde İdarece belirlenir. Bu komisyon üyelerinden en az birisinin gemi mühendisi olması zorunludur.Gerekli görülmesi halinde İdare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan da temsilci alınır.

 

 

 

Komisyon üyelerinden en az birinin gemi mühendisi olması zorunlu tutulmuştur. Gemi Mühendisi bulunması ne kadar ihtiyaç ise bu sektörde Çevreye duyarlı olunması açısından Çevre Mühendisi bulunması da büyük bir ihtiyaçtır.

İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu (İTDK)‘nun da Çevre Mühendisi bulunmasının da zorunlu tutulması

2-Tesis dışında izinsiz gemi geri dönüşümü yapılması durumu

MADDE 19 - (1)Liman Başkanlığınca izinsiz gemi geri dönüşümü yapıldığının tespiti halinde;

 a) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği cezai müeyyide uygulanır ve ilgili mülki makama bildirilir. Mülki amir tarafından faaliyet durdurulur.

b) Liman Başkanlığınca cezai müeyyide, gemi geri dönüşüm tesisi dışında başka bir kıyı tesisinde yapılmakta/yapılmış ise tesis işletenine, herhangi bir

 

 

alanda yapılmakta/yapılmış ise gemi sahibi/donatanına uygulanır. 

c) Tesis dışında izinsiz geri dönüşümü yapılan geminin tespiti halinde ilgili Liman Başkanlığınca;

1)İlgili Valilik/Kaymakamlığa,

     2) Geri dönüşümü yapılan geminin Türk Bayraklı olması halinde sicil limanına,

3) Geri dönüşümü yapılan geminin yabancı bayraklı olması halinde ise sahip/kaptan/ donatan/acentesi/ülke temsilciliğine

bilgi verilir.

(2) İzinsiz geri dönüşümü yapılan geminin maliki, geminin bulunduğu yerde geri dönüşümün tamamlanmasını istemesi durumunda, 22 nci madde kapsamında işlem yapılır.

(3) Gemi geri dönüşüm işlemi, cezai müeyyide uygulanan kişiler tarafından devam ettirilmek istenmesi halinde, 22 nci maddede istenen belgelere ilaveten Liman Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından kesilen cezaların ödendiğine dair makbuzun ibrazı gerekir.

(4) Gemi geri dönüşümü işlemi cezai müeyyide uygulanan kişiler tarafından devam ettirilmek istenmemesi halinde, geminin geri dönüşümü sırasında ve sonrasında doğacak zararlara ilişkin masraflar cezai müeyyide uygulanan kişilerden ayrıca tahsil edilir.

(5) Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde batık, yarı batık veya terk edilmiş vaziyette bulunan geminin en kısa zamanda çıkarılması, çekilmesi veya zararsız hale getirilmesinden gemi ilgilileri sorumludur. Gemi ilgilileri

 

 

tarafından her ne sebeple olursa olsun işlem yapılmayan batık, yarı batık ve terk edilmiş vaziyette bulunan gemiye, 618 sayılı Kanunun 7 nci madde hükmü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği Liman Başkanlığınca en kısa zamanda işlem yapılır.

 

 

Tesis dışında izinsiz gemi geri dönüşümü yapılması durumunda; çevre kirliliği de oluşabileceği göz önünde bulundurularak bu durumda Çevre Kanunu kapsamında cezai müeyyide ve yaptırımlar da belirtilmelidir.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; kirliliğin oluşabileceği alanlarda göz önünde bulundurularak kara kaynaklı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denizde oluşan bir kirlilik oluşması durumunda ise yetki devri genelgesi ile devredilen kurumlar tarafından denetim ve işlem yapılması.

 

Gemilerden kaynaklı deniz kirliliği tespitinde kullanılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi gibi  gemi söküm sırasında oluşabilecek kirliliğe müdahale ve cezai müeyyide uygulanabilmesi açısından bir genelge yayımlanmalı veya revize edilmelidir. 

 

3-

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler

MADDE 20 - (1) Gemilerin geri dönüşümü sürecinde ortaya çıkacak her türlü atıkların alınması, taşınması ve geçici depolanması işlemleri, 26/12/2004 tarih ve 25682 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata göre yapılmak zorundadır.

 

 

 

 

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler‘in bulunduğu 20.maddeye teklif sütununda bulunan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge‘nin eklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler alınırken 20.madde de,

 

11/08/1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu ,

 

26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ Ab),

 

03/08/1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ( Kıyıda Planlama Madde 12- .... b) (Değişik: RG 30/3/2004-25418) Faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler: Tersane, gemi söküm yeri, su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri, yat limanı, kruvaziyer liman, balıkçı barınağı ve yat çekek yeri.)

Gemi Geri Dönüşümü Hakkında  Yönetmelik Taslağı‘nın 19. Maddesine Çevre Kanunu Uyarınca ceza uygulanabilirliği eklenmesi durumunda; 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) 

 

eklenmelidir.

...

 

 


Okunma Sayısı: 1197

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.