ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME GENELGE TASLAĞI KONULU, B.09.0.ÇYG.0.04.03-145 SAYILI GENELGE TASLAĞI HAKKINDA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI OLARAK YAZILI GÖRÜŞÜMÜZ

    Yayına Giriş Tarihi: 22.06.2012  Güncellenme Zamanı: 22.06.2012 16:44:31  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Geri kazanabilir kağıt,cam,metal vb. atıklar ile kompostlanabilir atıkların birbirinden ayrı toplanması büyük önem taşımaktadır.Mutfak atıkları ile temas eden kağıt vb. atıklar geri kazanılabilirlik özelliğini yitirmekte,nihai depolama alanlarına gönderilmek durumunda kalmaktadır.Taslağın hayata geçirilmesi ile atıkların büyük oranda geri kazanılması sağlanacak ve  nihai depolama alanı ihtiyacı azalacaktır.

 

Bu noktada atıkların nasıl ayrılacağı önem taşımaktadır. Taslakta yer alan Ek 2 listesinde mutfak atıklarının yanı sıra yanabilen atıklar yer almaktadır. Yanabilen ve kompostlanabilir atıkların ayrı toplanması daha yerinde olacaktır.Bu nedenle atık listeleri baştan düzenlenmelidir.

 

Toplama sistemi yaş ve kuru olarak ayrılmalıdır. Yaş atıklar olarak tanımlanan grup sadece mutfak atıkları  ve park-bahçe atıklarını içermeli, çocuk bezi, terlik gibi maddeler bu gruba dahil edilmemelidir. Bu haliyle yaş atıklar  kompostlaştırmaya tabii tutulduğunda elde edilen son ürün tarımda kullanılabilir nitelikte olacaktır. Aksi halde elde edilen kompostun tarımda kullanılabilmesi zorlaşacak, son ürün değerlendirelemeyecek, düzenli depolama tesislerine gönderilmek  zorunda kalınacaktır.

 

Geri kalan tüm atıklar kuru atık sınıfına sokulmalı ve kuru atıklar da kendi içerisinde ikiye ayrılmalıdır.İlk grupta geri kazanılabilir kağıt,karton,cam vb. atıklar,ikinci grupta ise geri kazanılmayacak olan yanabilir atıklar yer almalıdır.

 

Atıkların toplanmasında ayrı torbaların yanı sıra,ayrı konteynerlerin de oluşturulması özelikle çok katlı binalar için uygun bir yaklaşım olacaktır.

 

Sokak toplayıcılarının sisteme entegre edilmesi önemlidir.Bu noktada toplayıcıların konumu belirlenmelidir.Toplayıcıların dernek çatısı altında topladıkları atıkları belediye ya da lisanslı tesislere mi satması mı öngörülmektedir?

 

Sistem içerisinde belediyelerin,toplama ayırma ve geri kazanım tesislerinin rolü ve sorumlulukları belirlenmelidir.Lisanslı firma ve belediyeler arasında maliyet ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

 

Vatandaşın hangi durumlarda atıkların hangi konteynerlerde biriktireceği ya da getirme merkezine bırakacağı açıklanmalıdır.

Genelge de ikili toplama için pilot uygulamalardan bahsedilmektedir. Ambalaj atıkları yönetimi açısından bakıldığında yüzlerce belediyede uygulanmakta olan yönetim planları mevcut olup bu kapsamdaki nüfus da milyonlarla ifade edilmektedir. Bu nedenle planlanan sistematiğin, özellikle 2005‘te yayımlanan "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nden bugüne artan bir kapsamla sürdürülmekte olan çalışmaları da dikkate alarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Tariflenen Maddesel Geri Kazanım Tesisi (MGT) nin ne olduğu, mevcut Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile olan ilişkisi değerlendirilmelidir. Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ve Geri Dönüşüm Tesisleri (GDT) den tamamen bağımsız olarak getirilen bu tarifin yürürlükte olan uygulamaları ne şekilde etkileyeceği netleştirilmelidir.

  

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

EK_1

Mavi Torba Muhteviyatı:

Karton kutular, kâğıtlar

Tüm plastikler

Cam şişe, cam bardak, kavanoz

Teneke kutu, çatal, bıçak

  

 

 

 

Kuru atıklar da kendi içerisinde ikiye ayrılmalıdır. İlk grupta geri kazanılabilir kağıt,karton,cam vb. atıklar,ikinci grupta ise geri kazanılmayacak olan yanabilir atıklar yer almalıdır.

EK_1

Mavi Torba Muhteviyatı:

Karton kutular, kâğıtlar

Tüm plastikler

Cam şişe, cam bardak, kavanoz

Teneke kutu, çatal, bıçak

EK_2

Yeşil Torba Muhteviyatı:

Kağıt, karton, hacimli karton*   

Diğer yanabilen atıklar

(Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık)

 

Diğer yanabilir hacimli atıklar (Mobilya, tahtadan yapılmış malzemeler) **

 

EK_2

Sarı Torba Muhteviyatı:

Mutfak atıkları

Kağıt, karton, hacimli karton*

Park ve bahçe atıkları

Diğer yanabilenler (Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık)

Diğer yanabilir hacimli atıklar (Mobilya, tahtadan yapılmış malzemeler)**

 

Sarı torbada yalnız yaş atıklar ve park bahçe atıkları toplanmalıdır. Bu haliyle yaş atıklar  kompostlaştırmaya tabii tutulduğunda elde edilen son ürün tarımda kullanılabilir nitelikte olacaktır.

Diğer yanabilir hacimli atıklar (Mobilya, tahtadan yapılmış malzemeler) ayrı olarak değerlendirilmelidir.

EK_3

Sarı Torba Muhteviyatı:

Mutfak atıkları

 

Park ve bahçe atıkları

 

 

 

6ncı maddenin (d) bendi

Atıkların kelimesi

Atıkları olarak değiştirilmeli

 6ncı maddenin (d) bendi

 

Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğünden ulusal atık taşıma formu temin etmek ve ambalaj atıkları ile tehlikesiz atıklar hariç diğer atıkların taşınmasında bu formları kullanmakla,

Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğünden ulusal atık taşıma formu temin etmek ve

ambalaj atıkları ile tehlikesiz atıklar hariç diğer atıkların geçici faaliyet belgeli/çevre lisanslı tesislere taşınmasında bu formları ve atık türüne uygun araçları kullanmakla,

 

2nci maddenin (b) bendi

 

 

Atıkların bekletildiği alanın üzerinin kapalı olması

Tehlikeli atıklar için de tehlikesiz atıklar için de en az üç tarafının kapalı olması ve alanın içinde kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalının bulunması gerekir. Aksi halde bu Genelge ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırı olur.

*: Kirlenmiş, geri kazanımı mümkün olmayan

**: Getirme merkezlerine ücretsiz bırakılabilecektir. Büyük parçalar için belediye ALO

ATIK imkanlarından faydalanılacaktır.

 


Okunma Sayısı: 1416

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.