ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

GETİRME MERKEZİ KONULU B.09.0.ÇYG.0.10.05145.04/ SAYILI GENELGE HAKKINDA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI OLARAK YAZILI GÖRÜŞÜMÜZ.

    Yayına Giriş Tarihi: 22.06.2012  Güncellenme Zamanı: 22.06.2012 16:41:29  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Belediyelerin getirme merkezi kurması halinde mevcut toplama ayırma lisanslı tesislerin konumunun ne olacağı belirlenmelidir.

Getirme merkezleri üç sınıfa ayrılmış ancak birçok özellik ortak tanımlanmıştır. Aranan özelliklerin belirlenen sınıflara göre farklılaştırılması daha uygun olacaktır.

Getirme merkezlerine kabul edilecek atıkların ve merkezlerin fiziksel özelliklerinin daha kapsamlı bir çalışma ile belirlenmesi gerekmektedir. Genelgede atık gruplarını 14 ayrı sınıfta toplanmaktadır. Bunun içinde atık yağdan tutun tehlikeli atığa kadar her türlü atık bulunmaktadır. 

 

Tehlikeli atıklar lisans alınmadan getirme merkezlerine kabul edilmemelidir.Taslakta belirtilen şartların sağlanması bu tür atıkların kabulü için yeterli değildir. Bunun için sağlanacak şartlar "Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğinde" belirtilmiştir.

 

Toplama ayrıma tesislerinin lisans alma zorunluluğu varken getirme merkezleri için yalnız uygunluk yazısının yeterli olması eşitsizliğe neden olmaktadır.

Getirme merkezinin hizmete alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri‘nden alınan yazıların yeterli olacağı söylenmekle birlikte bu yazının ne şekilde verileceği ve ne şartlarda, ne süre ile geçerli olacağı, o bölgede hali hazırda sürdürülmekte olan ambalaj atıkları yönetim planları ve benzeri planlarla ilişkisi netleştirilmelidir.

 Belediyelerin bu merkezleri oluştururken; kaç adet yapacağının neye göre belirleneceği (nüfus, atık miktarı, vb. ) ve bunların yerleşim merkezlerine uzaklıkları netleştirilmelidir.

  

     

Taslak Maddesi

   

 

2. Getirme merkezleri aşağıdaki genel özelliklere sahip olmalıdır.

 

a) Zeminin kürlü beton veya bu maksatla kullanılacak çimentonun C30 (STS) standardında olması,

 

b) Atıkların bekletildiği alanın üzerinin kapalı olması,

 

c) Getirme merkezini tanıtıcı ve atık üreticisini bilgilendirici, yönlendirici işaretlerin bulunması,

ç) Atıkların Ek 2 de yer alan gruplara göre ayrı olarak türlerine uygun toplama ekipmanlarında (konteyner, kumbara, kutu, kafes vb) biriktirilmesi,

 

d) Ayrı biriktirme ekipmanlarının içine konulacak atığın ilgili mevzuatında tanımlanan kriterlere uygun tasarımının yapılması,

 

e) Ek 2‘de belirtilen gruplardan II., IV. ve XIV. Gruplar hariç diğer gruplarda yer alan atıkların toplanmasında kullanılacak ekipmanların en az 2 metreküp hacme sahip olması,

 

f) Kullanılacak toplama ekipmanlarının üzerinde biriktirilecek atık türlerinin yazı ve şekil ile ifadelerinin bulunması,

 

g) Biriktirme ekipmanlarının sızdırmaz malzemeden yapılmış olması, temizlenebilir özellikte olması,

 

ğ) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ

çözücülerin bulundurulması,

 

h) Vatandaşların kolay ulaşabileceği konumda olması,

 

ı) Tam zamanlı çalışan sorumlu bir personelin bulundurulması,

 

i) Yangın riskine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,

 

j) Alanın temiz ve bakımlı olması, dezenfekte edilmesi,

 

zorunludur.

 

Taslakta getirme merkezleri 3 sınıfa ayrılmaktadır. Bu noktada kabul edilen atık çeşidine göre getirme merkezi genel özellikleri belirtilmelidir.

 

Özellikler Ek1 deki atıkların tamamını kabul edebilen 1. Sınıf getirme merkezleri için taslakta verilen özellikler yeterli değildir. Bu tür tesisler için "Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğinde" belirtilen şartlar sağlanmalıdır.

 

1.Sınıf getirme merkezleri için "Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğinde" belirtilen şartlar sağlanmalıdır.

 

2. ve 3. Sınıf Getirme merkezleri aşağıdaki genel özelliklere sahip olmalıdır.

 

a) Zeminin kürlü beton veya bu maksatla kullanılacak çimentonun C30 (STS) standardında olması,

 

b) Atıkların bekletildiği alanın üzerinin kapalı olması,

 

c) Getirme merkezini tanıtıcı ve atık üreticisini bilgilendirici, yönlendirici işaretlerin bulunması,

ç) Atıkların Ek 2 de yer alan gruplara göre ayrı olarak türlerine uygun toplama ekipmanlarında (konteyner, kumbara, kutu, kafes vb) biriktirilmesi,

 

d) Ayrı biriktirme ekipmanlarının içine konulacak atığın ilgili mevzuatında tanımlanan kriterlere uygun tasarımının yapılması,

 

e) Ek 2‘de belirtilen gruplardan II., IV. ve XIV. Gruplar hariç diğer gruplarda yer alan atıkların toplanmasında kullanılacak ekipmanların en az 2 metreküp hacme sahip olması,

 

f) Kullanılacak toplama ekipmanlarının üzerinde biriktirilecek atık türlerinin yazı ve şekil ile ifadelerinin bulunması,

 

g) Biriktirme ekipmanlarının sızdırmaz malzemeden yapılmış olması, temizlenebilir özellikte olması,

 

ğ) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ

çözücülerin bulundurulması,

 

h) Vatandaşların kolay ulaşabileceği konumda olması,

 

ı) Tam zamanlı çalışan sorumlu bir personelin bulundurulması,

 

i) Yangın riskine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,

 

j) Alanın temiz ve bakımlı olması, dezenfekte edilmesi,

 

zorunludur.

 

3. I. Sınıf Getirme Merkezleri, Ek 1‘de yer alan atıkların tamamının toplanması amacıyla en az 1.000 m2 alana sahip alanlardır.

 

 

 

Ekler  kısmında  atık listesi bölümünde miadı dolmuş ilaçların eklerde yer almadığı görülmüştür

4. II. Sınıf Getirme Merkezleri, Ek 1‘de yer alan atıkları Ek 2‘de belirtilen şekilde en az 8 (sekiz) grubu toplamak amacıyla kurulan ve en az 250 m2 alana sahip alanlardır.

 

Belirtilen 8 grubun hangi atıkları kapsayacağı açıklanmalıdır.

 

5. III. Sınıf Getirme Merkezleri, Ek 1‘de yer alan atıkları Ek 2‘de belirtilen şekilde en az 4 (dört) grubu toplamak amacıyla kurulan ve en az 25 m2 alana sahip alanlardır.

  

 

Belirtilen 4 grubun hangi atıkları kapsayacağı açıklanmalıdır.

 

 


Okunma Sayısı: 987

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.