ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     23 EYLÜL 2020 , ÇARŞAMBA

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ‘ NİN `SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI` HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 16.05.2012  Güncellenme Zamanı: 16.05.2012 09:11:34  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği Taslağı üzerine TMMOB görüşü 10 Mayıs 2012 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`na gönderildi.

TASLAK YÖNETMELİK MADDESİ

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

GEREKÇESİ

 


Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
.................................

Madde 4‘ e aşağıdaki tanımın eklenmesi önerilmektedir.


Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
...................

SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ: SORUMLU MÜDÜRLERİN SORUMLU OLDUKLARI İSTASYONLARI ZİYARETLERİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ HER TÜRLÜ FAALİYETİN (İNCELEME, EĞİTİM, ORGANİZASYON VB.) VE VARSA İSTASYON SAHİPLERİ VE PERSONELE İLİŞKİN UYARILARIN KAYIT ALTINA ALINIP İMZALANDIĞI VE İSTASYONLARDA MUHAFAZA EDİLEN DEFTERİ,

 

GEREKÇE:

 

Yönetmelik LPG istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak mühendislerin, yükümlülüklerini tanımlamıştır. Buna göre sorumlu müdür görev almış olduğu istasyonun ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasından sorumludur.

 

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre sorumlu müdürlük görevi tam gün esasına göre değil, parça zamanlı gerçekleştirilen bir hizmettir. Bununla birlikte mevzuata/yönetmeliğe göre sorumlu müdürlerin sorumlu oldukları istasyonlardaki faaliyetlerine ilişkin belge ve kayıt tutma zorunluluğu da bulunmaktadır. Öneride yer alansorumlu müdür kayıt defteri(Ek.1), sorumlu müdürlerin, sorumlu oldukları istasyonları ziyaret gün ve saatleri de dahil olmak üzere, istasyonda yönetmelik kapsamında yürütülen her tür faaliyetin (eğitim, inceleme, organizasyon vb.) ile istasyon sahipleri ve/veya çalışanlara yönelik uyarıların kayıt altına alınması amacını taşımaktadır.

 

Anılan defterlerin istasyonlarda muhafaza edilmesi ve bu yolla istasyonlarda yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin tek bir defterde kayıt altında tutulması, yetkili kurumlar tarafından denetlenmesi ve izlenebilmesine olanak tanınması amacıyla öneride bulunulmuştur.

 

Belge yenileme ve vize

MADDE 8 - (1) Sorumlu Müdür ve LPG Teknik Personel Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Belge sahipleri, süre sonunda belgelerini yenileyebilmek için eğitime tekrar katılmak zorundadırlar. Ayrıca, söz konusu belgeler TMMOB‘a her yıl vize ettirilir.

 

 


(2) Eğitici sertifikası, sorumlu müdür belgesinin mütemmim cüzi olarak bu belge süresince geçerliliğini korur, ayrıca vize ettirilmez.


(3) LPG yetkili personel belgesi süresiz olarak düzenlenir, vize ettirilmez.


Madde 8‘in aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

 


Belge yenileme ve vize

MADDE 8 - (1) Sorumlu Müdür ve LPG Teknik Personel Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Belge sahipleri, süre sonunda belgelerini yenileyebilmek için eğitime tekrar katılmak zorundadırlar. Ayrıca, söz konusu belgeler, BELGEYİ DÜZENLEYEN TMMOB‘A BAĞLI MESLEK ODASINA her yıl vize ettirilir.


(2) Eğitici sertifikası, sorumlu müdür belgesinin mütemmim cüzi olarak bu belge süresince geçerliliğini korur, ayrıca vize ettirilmez.

(3) LPG yetkili personel belgesi süresiz olarak düzenlenir, vize ettirilmez.

GEREKÇE: 

Belgeleri TMMOB değil TMMOB‘a bağlı meslek odası düzenlemekte olduğu için, belge vizesini de TMMOB‘a bağlı meslek odası gerçekleştirecektir.

 

 

 

Sorumlu müdür eğitim konuları

MADDE 9 - (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak;

•a.            Dolum tesisinde görevlendirilecek sorumlu müdürler için;

1.     LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

2.     LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

3.     İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,

4.     Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

5.     Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

6.     Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

7.     Personel yönetimini,

8.     İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

9.     Eğitici sertifikasına ilişkin konuları,

10.  Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

 

 

 

b) Otogaz istasyonunda görevlendirilecek sorumlu müdürler için;

1.     LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

2.     LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

3.     İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,

4.     Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

5.     Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

6.     Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

7.     Personel yönetimini,

8.     İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

9.     Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

kapsar.

Madde 9‘un a/7 bendin yeniden düzenlenerek (a) bendine  10-11-12 ve 13 ile (b) bendine 10-11 yeni maddelerinin eklenmesi önerilmektedir.

Sorumlu müdür eğitim konuları
MADDE 9 - (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak;

•a.            Dolum tesisinde görevlendirilecek sorumlu müdürler için;

1.     LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

2.     LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

3.     İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,

4.     Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

5.     Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

6.     Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

7.     Personel YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ

8.     İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

9.     Eğitici sertifikasına ilişkin konuları,

10.  Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

11.  LPG DEPOLAMA TESİSLERİNİ

12.  LPG DOLUM TESİSLERİNİ

13.  LPG TESİSATINI

14.  OTOGAZ VE KONUT UYGULAMALARINI


b) Otogaz istasyonunda görevlendirilecek sorumlu müdürler için;

1.     LPG Piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

2.     LPG Piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

3.     İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını,

4.     Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

5.     Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

6.     Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

7.     Personel yönetimini,

8.     İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

9.     Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

10.  OTOGAZ İSTASYONU LPG TESİSATINI

11.  OTOGAZ İSTASYONU UYGULAMALARINI


kapsar.

GEREKÇE: 

Mevcut eğitim müfredatını yönetmeliğe yansıtmak için değişiklik önerisinde bulunulmuştur.

  

  

 

LPG yetkili personel eğitim konuları
MADDE 11 - (1) LPG yetkili personel eğitim programı asgari olarak;

1.     İşçi sağlığı ve iş güvenliğini,

2.     Emniyet tedbirlerini,

3.     Yangınla mücadeleyi,

4.     İlk yardımı,

5.     Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,

6.     Teknik düzenlemelere yönelik eğitimleri,

7.     İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

kapsar.

Madde 11‘e  aşagıdaki yeni bendlerin eklenmesi önerilmektedir.

 

 

LPG yetkili personel eğitim konuları
MADDE 11 - (1) LPG yetkili personel eğitim programı asgari olarak;

1.     İşçi sağlığı ve iş güvenliğini,

2.     Emniyet tedbirlerini,

3.     Yangınla mücadeleyi,

4.     İlk yardımı,

5.     Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,

6.     Teknik düzenlemelere yönelik eğitimleri,

7.     İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

8.     LPG DEPOLAMA KURALLARI

9.     LPG TESİSATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

10.  LPG TESİSATI ELEMANLARI

11.  LPG GAZ BRÜLÖRLERİ VE YAKICILAR

12.  LPG‘NİN TEHLİKELİ OLMA DURUMLARI VE GENEL EMNİYET KURALLARI

13.  LPG TESİSATI PROJELENDİRME

14.  LPG TESİSATI İMALAT YÖNTEMLERİNİ

kapsar.

GEREKÇE:

Mevcut eğitim müfredatını yönetmeliğe yansıtmak için değişiklik önerisinde bulunulmuştur.

 

Uygulama
MADDE 12 - (1) Sorumlu müdür ve LPG teknik personel eğitimi yılda altı defadan az olmamak, LPG yetkili personel eğitimi yılda on iki defadan az olmamak üzere uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir ve eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır. Eğitici sertifikası sahiplerince verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, Eğitici Sertifikası sahibi tarafından LPG yetkili personel eğitim programına uymak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Eğitici Sertifikası sahibi tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili Personel Belgesi TMMOB tarafından düzenlenir.

 

 

 


(2) TMMOB; sorumlu müdür, LPG teknik personel ve LPG yetkili personel eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, "Sorumlu Müdür-LPG Teknik Personel-LPG Yetkili Personel Eğitimi" ile "Sorumlu Müdür-LPG Teknik Personel-LPG Yetkili Personel Belgesi" ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl Ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.

 
(3) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB‘a ait internet sayfasında güncel olarak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.

 


Madde 12‘nin aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmesi amacıyla önerilmektedir.

Uygulama
MADDE 12 - (1) Sorumlu müdür ve LPG teknik personel eğitimi yılda altı defadan az olmamak, LPG yetkili personel eğitimi yılda on iki defadan az olmamak üzere uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir ve eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır. Eğitici sertifikası sahiplerince verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, Eğitici Sertifikası sahibi tarafından LPG yetkili personel eğitim programına uymak kaydıyla, TMMOB‘A BAĞLI MESLEK ODASININ BİLGİSİ VE GÖZETİMİNDE her zaman yapılabilir. Eğitici Sertifikası sahibi tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili Personel Belgesi TMMOB‘A BAĞLI MESLEK ODASI tarafından düzenlenir.

(2) TMMOB; sorumlu müdür, LPG teknik personel ve LPG yetkili personel eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, "Sorumlu Müdür-LPG Teknik Personel-LPG Yetkili Personel Eğitimi" ile "Sorumlu Müdür-LPG Teknik Personel-LPG Yetkili Personel Belgesi" ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl Ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.


(3) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB‘a ait internet sayfasında güncel olarak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.

  

GEREKÇE:

Müfredatın uygulanması, eğitime ilişkin kayıtların tutulması, eğitim sonrası sınavda gözetimin sağlanabilmesi için eğitim öncesinde TMMOB bağlı meslek odasının bilgilendirilmesi, eğitim ve sınavın TMMOB bağlı meslek odası gözetiminde olması kuruluşlar arası yanlış anlaşılmaları önleyecek, eğitim ve sınavın bağımsız bir kuruluş olan meslek odasının gözetiminde yapılması güvenirliliği arttıracaktır. LPG yetkili personel belgeleri TMMOB tarafından değil de eğitim ve sınav sürecini takip eden TMMOB bağlı meslek odası tarafından düzenlenmelidir. Çünkü TMMOB bağlı meslek odaları zaten yürüttükleri bu faaliyet için organizedirler.

 

 

 

 


Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 14 - (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde; 

a) Dolum tesisleri için; mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager ünvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 

 

 


b) Otogaz istasyonları için; en az dört yıllık eğitim veren yüksek eğitim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


c) İlgili mevzuatta öngörülen gerekli eğitimi almak,

ç) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

(3) Kurumda Enerji Uzmanı veya üstü görevlerde en az beş yıl çalışmış olan kişiler (a) ve (c) bendindeki şarttan muaftırlar.

  

Madde 14‘ün a ve b bentlerinin aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmesi 3.bendin yerinden çıkarılarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.


Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 14 - (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde; 

a) DOLUM TESİSLERİ İÇİN; MAKİNA, KİMYA, ÇEVRE VE PETROL MÜHENDİSLİĞİ DALLARINDA EĞİTİM ALMIŞ OLMAK.

 

 

 

 

 

 

 

b)OTOGAZ İSTASYONLARI İÇİN; MAKİNA, KİMYA, ÇEVRE VE PETROL MÜHENDİSLİĞİ DALLARINDA EĞİTİM ALMIŞ OLMAK.

 


c) İlgili mevzuatta öngörülen gerekli eğitimi almak,

ç) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

(3) KURUMDA ENERJİ UZMANI VEYA ÜSTÜ GÖREVLERDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLAN KİŞİLER (C) BENDİNDEKİ ŞARTTAN MUAFTIRLAR.

  

GEREKÇE:

 

18 Nisan 2012 tarihi itibariyle EPDK internet sayfasındaki bilgilere göre ülkemizde 9476 adet otogaz istasyonu ve 70 adet de dağıtıcı lisansı almış kuruluş bulunmaktadır. Dağıtıcı lisansı alan kuruluşlar arasında büyük olduğu kabul edilen AYGAZ ve İPRAGAZ‘ın her birinin ülkemizde dolum tesisi sayısı 20 civarındadır. Ülkemizde 78 adet  LPG Depolama Lisansı bulunmaktadır.

Yeni taslağa göre her dolum tesisi ve otogaz istasyonunda bir sorumlu müdür bulunabileceğine göre, ülkemizde gereksinim duyulan sorumlu müdür sayısı en fazla 11.000 kişi‘dir. 11.000 kişilik bir istihdam hacmini, almış olduğu eğitim niteliği bu hizmete uymayan binlerce üniversite mezununa açmak doğru bir yaklaşım değildir.

Özel olarak da taslakta dolum tesisleri için 6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Kanunu dayanak gösterilerek kimyagerlere de sorumlu müdürlük yetkisi verilmektedir. Bu kanunun 6. maddesi kimya mühendislerine ve kimyagerlere sorumlu müdür yetkisi vermektedir.

 

Anılan Kanunun 6. maddesinin uygulanmasıyla ilgili Yönetmeliğe göre Sorumlu Müdür bulundurulacak iş yerlerini belirten cetvelin Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Sanayii bölümünün 2. bendinde "Eter karbonsülfür, benzol, petrolden elde edilen gaz, mazot, benzin, madeni yağlar, gres ve emsali gibi parlayıcı katı, sıvı ve gaz şeklinde maddeler yapanimalathane ve fabrikalar" yer almaktadır.

 

Görüleceği bu yetki üretim tesisleri için verilen bir yetkidir. Anılan cetvelde; "LPG dolum tesisi, otogaz istasyonu" bulunmamaktadır. LPG dolum tesislerinin ve otogaz istasyonlarının LPG imalathanesi olmadığı da aşikardır. Bu nedenle özel olarak kimyagerlere de sorumlu müdür belgesi verilmesi düzenlemesinin mevzuat olarak yeterli bir dayanağı bulunmamaktadır.

 

Ekte (Ek.2)  LPG piyasasında halen yürürlükte olan standartlar (toplam 3 sayfa)verilmiştir. Anılan standartlar içinden özelliklede tek bir örnek vermek gerekirse TS 11939 nolu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu Karayolu Taşıtları için Emniyet Kuralları baskılı standartta yer alan ekli istasyon tiplerindekinden (Ek.3) (toplam 5 sayfa) görüleceği üzere bu istasyonlarda yer alan sistem tümüyle mekanik tesisat bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu örneğin yanısıra konuyla ilgili diğer standartların bütününde de sistem bileşenleri mekanik tesisat uygulamaları kapsamında yer almaktadır.

 

Yönetmelik taslağına göre her otogaz istasyonunda bir sorumlu müdür görev alacaktır. EPDK verilerine göre otogaz istasyonları için 9476 adet sorumlu müdür gereksinimi vardır. Eski yönetmeliğe göre sorumlu müdürlük görevi üstlenen mühendislerin (makina, kimya, petrol ve çevre) meslek odalarının üye sayıları aşağıda verilmiştir.

MMO:78892

KMO:20196

ÇMO:9005

PMO:1037

Görüleceği gibi toplamda gereksinim duyulan sorumlu müdürlerin en az 10 katı sayıda bu odaların üyesi bulunmaktadır. Bu görüşe karşı olarak eski yönetmelikte adı geçen mühendisler bazı illerimizde bulunmamaktadır tezi ileri sürülse de, (Ek.4)‘de verilen otogaz istasyonlarının illere göre dağılımı ile sadece odalarımız üyelerinin illere göre sayıları (Ek.5)karşılaştırıldığında bu sorunun yaşamayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Zaten yeni taslakta sorumlu müdürlerin ikamet ettikleri illerde görev yapmalarına ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır.

 

Yine TMMOB‘ ye bağlı dört Odanın toplam yetkilendirdiği Mühendis sayısı da aşağıda verilmektedir.

 

MMO:6533

KMO:1713

ÇMO:2356

PMO:48

 

Sorumlu müdürlük belgesi, 3 gün 24 saat süren bir eğitim ve sonrası yapılan sınavda başarılı olanlara verilen bir belgedir. Bu eğitim meslek içi eğitim kapsamında düzenlenen, katılan kişilerin gerekli temel bilgileri olduğu varsayılarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. Teknik konularda hiçbir alt yapısı olmayan milyonlarca üniversite mezununa sadece bu eğitim verilerek güvenli olarak işletilmesi konusunda mevzuat oluşturularak bu tür tesislerin sorumluluğunun verilmesi yaklaşımı doğru değildir.

 

Kurumda enerji uzmanı olarak çalışan  ve mevzuat düzenleyen, denetim yapan vb. makina,  kimya, çevre ve petrol mühendisleri eğitim ve sınav koşulu aranmaksızın  yönetmelikte tanımlanan şartları yerine getirmek suretiyle  sorumlu müdür belgesi almaya hak kazanmalıdırlar.

 

Yukarıda özetlenen gerekçeler nedeniyle; otogaz istasyonlarında mevcut yönetmelikteki şekliyle sadece makine, kimya, petrol ve çevre mühendislerinin sorumlu müdür olması önerilmektedir.

 

 

Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri
Madde 15 - (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili ve diğer mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üzere sorumlu müdür;
a)Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,
.................................................

 j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek,
............................
ile yükümlüdür.


Madde 15‘ in 1. Maddesinin (J) bendinin maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.


Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri
Madde 15 - (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili ve diğer mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üzere sorumlu müdür;
.....................

 

 

 

J) GÖREVİ İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE SORUMLU MÜDÜR KAYIT DEFTERİNİ DÜZENLEMEK VE MUHAFAZA EDİLMESİNİ SAĞLAMAK İLE ,

 

yükümlüdür.

GEREKÇE:

 

Sorumlu Müdürlerce yapılan kontrol ve işlemleri haftalık ve aylık olarak kayıt altına almak amacıyla "LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Kontrol Formu (haftalık- yıllık) (Ek.1)   içermekte olup Otogaz istasyonunda bulundurulacaktır.

 

Sorumlu Müdür Kayıt Defterinde yer alan "Kontrol Formu‘nda" sorumlu müdür ile lisans sahibinin ortak imzası bulunacak olup yetkilendirilen kuruluşlarca yapılan denetimlerde mutlaka denetim öncesi tarihleri kapsayacak şekilde "LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Kontrol Formu (haftalık- yıllık)" yetkili kamu kurumlarına ibraz edilecektir.


Okunma Sayısı: 697

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.