ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     16 AĞUSTOS 2022 , SALI

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ HAKKINDA ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 10.05.2022  Güncellenme Zamanı: 10.05.2022 17:00:56  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ

TASLAĞI HAKKINDA ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

Görüşün pdf haline ulaşmak için tıklayız.

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

Çevresel Gürültü Yönetimi sürecine dair 17 yıllık mevzuat ve uygulamaları ile çalışmaların geliştirilmesi ve amacına uygun sağlıklı yürütülebilmesi amacı ile bir süreç yürütülmektedir. Mevcut yönetmelik ve 17 yıllık çalışmalar sürecinde bilgi, birikim ve çevresel gürültü konusunda bir bilinç elde edilmesi noktasında kazanımlar oluşmuştur. Bu sürecin geliştirilerek iyileştirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan taslak yönetmeliğin mevcut mevzuat ve uygulamalar ile değerlendirildiğinde oldukça yetersiz kaldığı, ÇGDY mevzuatının daraltıldığı görülmektedir. Taslak çalışma değerlendirildiğinde; hazırlanan taslak çalışmanın Çevresel Gürültü Yönetimi konusunda elde edilen kazanımlara yönelik bir kayıp olacağı öngörülmektedir.

 

Taslak yönetmelikte çevresel gürültü seviyesi belirlenmeye çalışılan kaynak seviyelerinde " arka plan gürültü seviyesi" göz ardı edilmiştir. " arka plan gürültü seviyesinin " göz ardı edilerek ortamın kaynak olmadan gürültü kalitesini dikkate almama yaklaşımı çevresel gürültü kavramı ortadan kaldırmaktadır. Özellikte Tablo 1 de verilen sınır değerler ve ölçüm noktasının yerleri; saha şartlarının bilinmeden oluşturulduğu izlenimi yaratmaktadır.

 

Çevresel Gürültü Yönetimi; kentleşme sanayileşme ve diğer faktörler ile birlikte daha etkin ve doğru planlanması gereken bir süreç halini almaktadır. 17 yıllık geçmişi ile mevcut yönetmeliğin oluşturulan taslak ile son derece geniş bir değişime tabii tutulması uygulamada farklı sorunlara da yol açacaktır. Bu nedenle; Bakanlık tarafından Çevresel gürültü yönetimi ile ilgili olarak geçmiş yıllarda da başarılı uygulamalarını gerçekleştirdiği, akademisyenler, uygulayıcılar, yerel yönetimler, meslek odaları gibi tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilecek geçmiş 17 yıllık tecrübe birikim ve ihtiyaçların değerlendirileceği, daha iyi uygulama sürecine ulaşmak için öneri ve gelişmelerin paylaşılacağı çalıştay toplantı vb. tartışma ortamları ile mevzuat yapılanması sürecinin değerlendirilmesi daha verimli olacaktır.

 

Genel olarak gürültü/titreşim; kurumsal kaynakların sistematik faaliyetlerinden ortaya çıkan sürekli nitelikte ise rahatsız edici (eşik değerleri aşan ses) olarak kabul edilmektedir. Resmi denetim, bu tüzel kişiliklerin ürettiği gürültü/titreşimi, teknik usullerle izlemekte ve gösterge değerlerini aşanlara yaptırım uygulamakta, gürültü kaynağının (belirli saatler arasında) durdurulmasına, sektörel kayıplara yol açabilmektedir. Ancak gürültü/titreşim, bireysel, şahıs etkinliklerinden kaynaklandığında; rahatsız edicilik oranı algıya bağlanmakta, gürültü düzeyleri ölçülmeksizin mali cezalar da uygulanabilmekte, anlık (suçüstü) tespitler yapılamadığından çoğu da yaptırımsız kalabilmektedir.

 

Kırsal kesimdeki mezra tarzı yerleşimlerde konutlar arası mesafelerin büyük olması nedeniyle, vurmalı ve üflemeli çalgılar (davul, zurna) ve düğün konvoyları rahatsız edici düzeyde gürültü yapması beklenmez. Bu tür etkinlikler, köy idaresindeki her vatandaşın ilgili olduğu sosyal faaliyet şekli olup, geleneksel niteliktedir. Eğlencelerde çalgı ve yerel danslar, toplumun vazgeçilmez ritüelleri arasında yer almaktadır. Ancak imar planları ile aralarındaki mesafelerin 10 metreye kadar düşürüldüğü konutlar ve sığ kent yollarındaki düğün konvoyları, kapalı alanlarda vurmalı ve üflemeli çalgılar (davul, zurna) ile yapılan etkinlikler, faaliyetle ilgisi olmayan diğer insanlara gürültü kirliliği olarak yansımaktadır.

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Kara yolu araçlarında uyulması gereken şartlar için MADDE 9 - (1)/b) "Kamuya açık yerlerde çalıştırılan motorlu kara yolu taşıtlarının dış gürültü seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT) kapsamında getirilen esaslar sağlanır. "

 

MADDE 9 - (1)/c) Motorlu kara yolu araçlarının kornaları gibi sesli uyarı cihazları ile ilgili olarak, 1/5/1999 tarihli ve 23682 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/388/AT) kapsamında getirilen esasların sağlanması zorunludur.

 

Gürültüye hassas kullanımlar için gürültü kontrolü için MADDE 26 - (1)/ç) Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınması yasaktır.

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği, (Madde 144/b) Uyarı işareti olarak kullanılan ses cihazlarının;

 

1)Yakın ilerisi görülmeyen, kavşak, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber verme, yol ve trafik durumunun icabına göre, karayolunu kullananları uyarma ve geçme halleri dışında kullanılması,

 

2) Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak seslendirilmesi ile şehir içinde havalı klakson kullanılması, yasaktır.

 

Aynı Yönetmelikteki 1 SAYILI CETVEL ile Bisiklette techizat olarak İhbar aleti, normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti şartı vardır.

 

Kompresörlü havalı korna genellikle tır, kamyon, otobüs ve van gibi ağır vasıta araçlarda kullanılmaktadır. Kent ortamında, inşaat makinelerinin birbirini ikaz etmesi için gerekenden çok az düzeyde ses gerekir. Bu nedenle, sesi daha etkili aktaran ve bir kilometre uzaktan bile duyulan bir kornaların, kentsel alanlarda kullanımı, trafik veya yayalar için gereksiz olup, insan sağlığını olumsuz etkileyecektir.

 

Yerel idareler, araç sürücülerinin gereksiz klakson çalmamalarını yasaklayıp, şikayet halinde araç sahipleri hakkında cezai işlem uygulamaktadırlar. Ancak bu tür yaptırımların caydırıcılığı, hem mali cezaların düzeyi ve hem de gürültü algı farklarından dolayı, oldukça düşük olmaktadır. İstanbul Valiliği tarafından 05.02.1951 tarihinde yürürlüğe konulan ‘klakson çalma yasağı‘, giderek uygulanamaz duruma gelmiştir.

 

Mevcut taslakta; inşaat faaliyetleri üzerindeki denetimi il müdürlüklerinin kabiliyetine indirgeyerek özellikle metropoller de hafifletmekte, eğlence yerlerinden kaynaklanan müzik faaliyetlerinin denetimi hususunda büyük boşluklar içermektedir.

 

Bunun dışında inşaat faaliyetlerine 22:00‘a kadar izin verilmesi hassas ve çok hassas kullanım alanları için pek çok sorunu (gürültü, titreşim, toz, trafik vb.) beraberinde getirecektir.

Önceki yönetmeliklere nazaran hassas, çok hassas kullanım alanı gibi tanımların bu yönetmelikten kaldırılmış olması ve taslağın emrettiği gürültü ölçüm metodu, özellikle konutlarla eğlence yerlerinin iç içe geçtiği zonlarda konutlar için oldukça dezavantajlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arka Plan gürültü ölçümleri ile ilgili sadece teknik terimlerin tanımı yapılmıştır. Arka plan ölçümlerin nasıl yapılacağı konusunda hiçbir ifade yer almamıştır. Bu durum ölçümler konusunda belirsizliğe neden olmaktadır.

 

İletim yolları ile ilgili hiçbir ifade yer almamaktadır. Bu konuda açıklayıcı bir tanımlamaya yer verilmemiştir.

 

Bitişik nizamda yapılması gereken ölçüm metotları ile ilgili hiçbir ifade yer almamaktadır. Bitişik nizamda sınır değerleri ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

 

Çevresel ölçümlerin dayanağı konumunda ki "Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu" yok sayılmıştır.

 

Yönetmelikte bahsedilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinin uzmanlaşmasını sağlamak için sadece bakanlığın eğitim düzenlemesinin eksik ve yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat faaliyetlerinin önünü açan hükümlerin taslaktan kaldırılarak hassas ve çok hassas kullanım alanlarının gözetildiği bir düzenlemeyle işletme faaliyetlerine ve müzik yayınlarına izin verilen bir taslak için başta meslek odaları olmak üzere toplumdan en geniş görüşlerin alınarak bu yönetmeliğin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Taslak Yönetmelik Tablo 1 de belirtilen Azami Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Konut, Hastane vb. alanlarda toplum sağlığını etkileyebilecek düzeyde olduğu düşünülmektedir. Huzurevi, Hastane, Okul gibi çok hassas / hassas alanlar Yönetmelikte tanımlanması gerekmektedir.

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Tanımlar

MADDE 4

 

Bu bölümde "Müzik Yayını İzin Belgesi" / "Canlı Müzik İzin Belgesi" tanımının eklenmesi gerekmektedir.
İlgili tanım 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı R.G.‘de yayımlanan "İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ile Çevre Ve Orman Bakanlığı‘nın 2011/11 sayılı genelgesi göz önünde bulundurulmalıdır.

  

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

a)  Akustik planlama: Çevresel gürültü seviyesinin arazi kullanımı, trafik düzenlenmesi, gürültü kaynaklarının kontrolü ve ses yalıtım tedbirleri kullanılarak planlanmasını,

Taslak metinde atıf yapılan "trafik düzenlemesi", "arazi kullanımı" terimleri esas itibariyle kaynak bazlı gürültü kontrolü içerisinde yer almakta olup taslak metin verilen ifadeler TS ISO 8297 standartı içerisinde incelenen gürültü kaynaklarını içermemektedir. Bu durumda "kaynak bazlı gürültü kontrolü" ifadesi Çevresel Gürültüyü oluşturan tüm gürültü kaynaklarını kapsamaktadır. Ayrıca "ses yalıtım tedbirleri" ifadesi ise Çevresel Gürültü Yönetimi kapsamında değerlendirilememekle birlikte tamamen alıcı nokta (yapı kabuğu ve yapı içi) gürültü kontrolü içerisindedir. Çevresel Gürültü Kontrolünün temel ilgi alanı gürültünün kaynakta ve iletim yolunda kontrolü ile ilişkilidir. Ses yalıtım tedbirleri ile ilgili olarak "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri mevcut durumda bulunmaktadır. Anılan sebeplerle taslak metinde bulunan maddenin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi uygun olacaktır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

a)  Çevresel akustik planlama: Çevresel gürültü seviyesinin, kaynak bazlı gürültü kontrolü tedbirleri kullanılarak planlanmasını,

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

b) Akustik rapor: Öngörülen çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren raporu,

"Akustik rapor" ifadesi genel olarak kullanılan bir ifade olup "akustik proje", "mimari akustik rapor" ile karışıklıklara neden olacağı gibi Taslak Yönetmeliğin MADDE 18 - (2) bendinde Taslak Yönetmeliğin EK-8‘ine yapılan atıfta bulunan standartların tümünün çevresel gürültünün belirlenmesi, hesaplanması ve gözlemine yönelik olmasından dolayı taslak metinde bulunan maddenin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi uygun olacaktır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

b) Çevresel Gürültü Raporu: Kaynak bazlı olarak hazırlanan, gürültünün kaynağı ve yayılımı ile ilgili bilgilerin verildiği, bu yönetmelik ile verilen sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı ve gürültü azaltım önlemlerini teknik dayanakları ile gösteren raporu,

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

f) Çevresel gürültü: Endüstriyel faaliyetler, ulaşım araçları, eğlence ve rekreasyon, inşaat ve işyerlerinden kaynaklanan istenmeyen sesleri,

Çevresel gürültünün belirlenmesinde kaynak bazlı gürültü kadar gürültü olarak algılanan sesin alıcı noktadaki seviyesi ve göreceli etkisi de önemlidir. Bu nedenle Taslak Maddede anılan konumlarda oluşan gürültünün (ses basıncının) çevreye yayılması veya alıcı noktaya ulaşması halinde çevresel gürültü meydana gelmektedir. Bu sebeple çevresel gürültü tanımının yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi uygun olacaktır.

 

Çevresel gürültü/titreşim için kaynak belirtmek, öngörülemeyen farklı gürültülerin/titreşimlerin kaynağının mevzuat dışı kalmasına yol açarak, yasaklanamayan veya cezalandırılamayan gürültü/titreşim türlerine izin verebilir.

 

Bu nedenle, kaynakları belirtilmeksizin, kriterlere göre gürültü/titreşim kabul edilenlerin genelini kapsayacak şekilde bir tanım yapılmalıdır.

 

Tanımlar

  

ÖNERİ 1

  

MADDE 4 - (1)

f) Çevresel gürültü: Endüstriyel faaliyetler, ulaşım araçları, eğlence ve rekreasyon, inşaat ve işyerlerinden kaynaklanan ve alıcı noktayı olumsuz etkileyen, istenmeyen sesleri,

 

ÖNERİ 2

  

f) Çevresel gürültü: Bakanlıkça bilimsel raporlara dayalı olarak belirlenen kriterlerdeki (gürültü göstergesi) eşik değerlerini geçen her türlü gürültüyü,

  

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

...

 

g)  Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketlerini,

 

Çevresel gürültü/titreşim için kaynak belirtmek, öngörülemeyen farklı gürültülerin/titreşimlerin kaynağının mevzuat dışı kalmasına yol açarak, yasaklanamayan veya cezalandırılamayan gürültü/titreşim türlerine izin verebilir.

 

Bu nedenle, kaynakları belirtilmeksizin, kriterlere göre gürültü/titreşim kabul edilenlerin genelini kapsayacak şekilde bir tanım yapılmalıdır.

 

Tanımlarda, "...insan vücudunca hissedilen ..." gibi sübjektif kriterlere yer verilmemelidir.

 

(Ayrıca, "...inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ..." anlam düşüklükleri düzeltilmelidir)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

...

 

g)  Çevresel titreşim: Bakanlıkça bilimsel raporlara dayalı olarak belirlenen kriterlerdeki eşik değerlerini geçen her türlü mekanik salınım hareketlerini,

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

h)  Eğlence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında yer alan müzik yayını yapan işyerini,

Taslak metinde bulunan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği" ifadesinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" şeklinde değiştirilmesi gerektiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte eğlence yerlerinin ayrıntılı olarak tanımlanmasından dolayı ilgili yönetmelikteki tam ifade olan "umuma açık istirahat ve eğlence yeri" ifadesinin tanıma eklenmesi ayrıca özellikle ilgili yönetmeliğin tanımları arasında bulunmayan ancak müzik yayını yapan faaliyetlerinde tanım içinde değerlendirilmesi amacıyla ilgili taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi uygun olacaktır.

Tanımlar      

MADDE 4 - (1)

h)Eğlence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yeri kapsamında olan ve müzik yayını yapan işyerini,

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

m) Sessiz alan: Bakanlık ve/veya yetkili idare tarafından belirlenmiş; kırsal alanda trafik, endüstri veya rekreasyon faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlığına maruz kalmayacak şekilde ayrılan alanı, şehirleşmiş alanda ise belirlenmiş bir çevresel gürültü gösterge değerinin üzerinde etkilenmenin olmadığı alanı,

Taslak maddesinde "yetkili idare" terimi yerine, gürültü haritası ve eylem planı yapmakla yetkili idare ifadesinin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Buna dayanak; olarak il içerisinde bir bölgenin sessiz alan olarak belirlenebilmesi için uzun dönemli ses seviyesi bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için kullanılabilecek kaynaklar gürültü haritaları ve eyleme planlarıdır. Bu sebeple gürültü haritaları ve eylem planları esas alınarak MÇK kararı ile belirlenecek sınırın altında uzun dönemli ses seviyesine maruz kalan alanların sessiz alan tanımı içerisine alınmasının uygun olacağı ve ilgili taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi uygun olacaktır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

m) Sessiz alan: Bakanlık ve/veya gürültü haritası ve eylem planı yapmakla yetkili idare tarafından belirlenmiş; kırsal alanda trafik, endüstri veya rekreasyon faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlığına maruz kalmayacak şekilde ayrılan alanı, şehirleşmiş alanda ise MÇK kararı ile belirlenmiş bir çevresel gürültü gösterge değerinin üzerinde ses seviyesinin olmadığı alanı,

  

Taslak Yönetmelik içerisinde "yetkili idare" tanımlanmamıştır. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi için "Yetkili idare" tanımının yapılması gerekmektedir. Bu amaçla Taslak Yönetmeliğin uygulanmasında izleme ve denetim faaliyetleri ile idari yaptırım uygulama konusunda yetkili idarenin belirlenmesi 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Bakanlığın yetki devri yapmasına bağlanması ve yetki devri yapılan idarenin izleme ve denetim faaliyetleri ile idari yaptırım uygulama konusunda yetkili idare olarak anılmasının, idarelere söz konusu Yönetmelik Taslağı ile verilen görevlerin (gürültü haritası ve eylem planı yapmak) icrasından kaynaklanan "yetkili idare" olmaları durumu ile karıştırılmasını engelleyeceği değerlendirildiğinden Taslak Yönetmeliğe yukarıda teklif edilen bendin eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

p) Yetkili idare: Bakanlık tarafından izleme ve denetim faaliyetleri ile idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yapılmış idareleri, yetki devri yapılmayan yerlerde İl Müdürlüklerini,

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

...

Taslak Yöneliğin Tanımlar kısmında bulunan eylem planları tanımıyla uyum ve  eşgüdüm sağlamak amacıyla gürültü haritası tanımının eklenmesinin uygun olacağı, buna dayanak olarak; kısa vadeli saha gözlemleri ve ölçümleri ile tespitin mümkün olmadığı gürültü dağılım ve maruziyet sorunlarının ancak gürültü haritaları ve eylem planları ile ortaya çıkarılabileceği ve Taslak Yönetmeliğin amaçlarına katkı sağlayacağı açık olan ifadelerin tanımlar bölümünde yer almasının faydalı olacağı değerlendirildiğinden Taslak Yönetmeliğe yukarıda teklif edilen bendin eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)

r) Gürültü haritası: Uzun dönemli olarak hazırlanan belirli bir alandaki ses seviyesi dağılımını ve sesin yayılımını gösteren tematik haritaları,

Tanımlar

MADDE 4

...

Bu bölüme açık eğlence yeri, yarı açık eğlence yeri ve kapalı eğlence yeri tanımları eklenmeli ve yönetmelikte işletmelerin müzik yayın faaliyetleri bu kriter de göz önüne alınarak düzenlenmelidir.

 

 

Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânlarını,

Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânlarını,

Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânlarını,

İfade eder.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 - (2) İl Müdürlükleri;

a) Bakanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle,

Yetki devri bulunmayan Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdarelerinin sınırları içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Taslak Yönetmelik kapsamında görevlendirildiği izleme ve denetim faaliyetleri neticesinde idari yaptırım uygulayabilmesi ayrıca Taslak Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile uyum ve eşgüdüm sağlanması amacıyla yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 - (2) İl Müdürlükleri;

a) Bakanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, yetki devri yapılmamış alanlarda izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle, bu yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 - (3) Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri;

Yetki sahaları içinde;

a)  Bakanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, gürültü kaynakları için akustik rapor hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmekle,

"Akustik rapor" ifadesinin (4. Md/b) kapsamında değişikliği talep edildiğinden ve Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri‘nin Taslak Maddesinin ilgili bendinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi, gürültü kaynakları için hazırlatılacak çevresel gürültü raporu ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirilmesinin yetki devri şartına bağlanmasının çevresel gürültünün kontrolünün etkin ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında son derece önemli olması sebebiyle Taslak Maddede anılan idarelerin personel ve teknik kapasitelerin de değerlendirilmesinin temini bakımından Taslak Maddenin (a) bendinde anılan görevlerin yetki devri şartına bağlanması ve taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 - (3) Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri;

Yetki sahaları içinde;

a) Bakanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde yetki devri yapılması halinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, gürültü kaynakları için çevresel gürültü raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmekle,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5- g) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin uzmanlaşmasını sağlayıcı eğitim programlarını uygulamakla,

  

Söz konusu eğitimler bakanlık ile yapılmış protokoller ile uzun yıllardır ilgili odalar tarafından verilmektedir. Uzun yılların bu deneyim ve donanım birikiminin devre dışında bırakılması sorunlu bir bakıştır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 - g) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin uzmanlaşmasını sağlayıcı eğitim programlarını uygulatmak ve denetlemek,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5- ...

Gürültü haritalarıyla ilgili olarak farklı yazılımlar olması ve ücretlerinin çok yüksek olması nedeniyle Bakanlığın belirliyeceği ve web sitesinden ilgili kuruluş ve kişiler tarafından belirlenecek şartlar dahilinde kullanıma sunması sağlanmalıdır. Böylelikle kuruluş ve kişilerin münferiden yazılım temininin önüne geçilerek, tasarruf ve standardizasyon sağlanır. Bunun örneği Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı‘nın web sayfasında kullanıma sunduğu bina ısı yalıtım ile ilgili yazılım kullanımıdır.

MADDE 5(1)- ğ) Gürültü haritaları çıkarılmasında kullanılacak yazılımın Bakanlık WEB sayfasından yüklenmesi ve bu yazılımın kullanılmasını,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 -(3) Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri;

Yetki sahaları içinde;

b)  Bu Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamak ve yapılan denetim ve idari yaptırım sonuçlarını İl Müdürlüklerine iletmekle,

Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri‘nin Taslak Maddesinin ilgili bendinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi, gürültü kaynakları için hazırlatılacak çevresel gürültü raporu ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirilmesinin yetki devri şartına bağlanmasının çevresel gürültünün kontrolünün etkin ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında son derece önemli olması sebebiyle Taslak Maddede anılan idarelerin personel ve teknik kapasitelerin de değerlendirilmesinin temini bakımından Taslak Maddenin (a) bendinde anılan görevlerin yetki devri şartına bağlanması ve taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5 - (3) Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri;

Yetki sahaları içinde;

b)         Yetki devri yapılmış ise bu Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamak ve yapılan denetim ve idari yaptırım sonuçlarını İl Müdürlüklerine iletmekle,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gürültü Haritaları, Eylem Planları ve Akustik Raporlar

"Akustik rapor" ifadesinin (4. Md/b) kapsamında değişikliği talep edildiğinden taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gürültü Haritaları, Eylem Planları ve Çevresel Gürültü Raporları

İşyerlerinin Sorumlulukları

MADDE 6

(1) Çevresel gürültü ve titreşime asgari düzeyde neden olacak şekilde faaliyetlerini yürütmekle,

 (2) Yetkili idare tarafından istenen akustik raporu hazırlatmakla,

 (3) Yetkili idare tarafından belirlenen gürültü azaltım tedbirlerini uygulamakla,

 (4)      Yetkili idarenin talebine istinaden gürültü haritaları hazırlanması için gerekli olan verileri vermekle,

 (5) Çevresel gürültü seviyesinin belirlenmesi çalışmalarına destek olmakla,

 (6) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

sorumludur.

Daha önceki yönetmelikte olan ve 7 Ocak 2022 Sayı:31712 de revize olan işyerinin sorumluluğunda olan ve mevcut şu anki uygulamada da çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir ibaresi bulunmaktadır.

Çok Hassas konut, Hassas konut, Açık, Yarı açık ifadeleri artık bağlayıcı değildir.

Çok hassas konutta Yarı açık olup, ölçüm değerlerinin uygun olması durumu nasıl değerlendirilecektir.

İşletmenin çok hassas konutlara yakın olduğu durumlarda tamamen kapalı olması ile ilgili bir tanımlama yapılmamıştır. Uygulama açısından eğlence yerlerine ön tespit çalışmasında bilgi vermek açısından tekrar aynı ibare getirilebileceği değerlendirilmektedir.

 

 

Gürültü haritaları

MADDE 7 - (1) Gürültü haritaları Ek-3‘de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır.

 (2) Farklı gürültü kaynaklarından yayılan gürültü etkilerinin il bazında toplu olarak değerlendirilmesi için il gürültü haritaları hazırlanır.

 (3) İl gürültü haritaları uygun iletişim araçlarından yararlanılarak yayımlanır.

 (4) Kaynak bazında gürültü yönetimini sağlamak üzere yetkili idare kaynağa özgü gürültü haritası hazırlattırabilir.

  

Stratejik gürültü haritaları ile ilgili olarak, illerin gürültü haritalarını hangi periyot ile yenilemeleri gerektiği ifade edilmemiştir.

 

Ek 3 incelendiğinde hangi kurumların gürültü haritalarını hazırlaya yetkili olduğu belirtilmemiştir. Gürültü eylem planları ile ilgili olarak bu kriterler belirtilmektedir.

 

Eylem planları

MADDE 8 - (1) Gürültü azaltım ve kontrol tedbirleri Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır.

Gürültü haritalarının yapılması sonrası elde edilen veriler kullanılarak hazırlanan eylem planlarında ortaya konacak gürültü azaltım ve kontrol tedbirlerinin çoğunlukla konum ve zaman bazlı olması ve gürültünün ortaya çıktığı kaynağın işletme koşulları ile yayılım yolunun özel durumundan etkilendiği bilindiğinden gürültü azaltım ve kontrol tedbirlerinin, gürültü haritası ve eylem planı yapmakla görevli idarelerin sahadaki özel durumlarla birlikte tedbirleri değerlendirme potansiyelinden faydalanmak ve Taslak Yönetmelik ile ulaşılmak istenen amaca erişmek için taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Eylem planları

MADDE 8 - (1) Gürültü azaltım ve kontrol tedbirleri Bakanlık tarafından gürültü haritası ve eylem planı yapmakla görevli idarelerin görüşü alınarak belirlenir ve yayımlanır.

Eylem planları

MADDE 8 - (3) Eylem planları kapsamında belirlenen gürültü azaltım tedbirlerine yönelik yetkili idare tarafından kamuoyunun görüşü alınır.

Taslak Yönetmelik maddeleri arasında "yetkili idare" terimi açıklanmamıştır. Bu sebeple izleme ve denetim faaliyetleri ile neticesinde idari yaptırım uygulamakla yetkili idareler ile gürültü haritası ve eylem planı yapmak/yaptırmakla görevli idarelerin karıştırılmamasını temin etmek amacıyla taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi gerektiği önerilmektedir.

Eylem planları

MADDE 8 - (3) Eylem planları kapsamında belirlenen gürültü azaltım tedbirlerine yönelik gürültü haritası ve eylem planı yapmakla görevli idare tarafından kamuoyunun görüşü alınır.

Müzik yayını yapan işletmeler için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 11

(1) Müzik yayını yapan işletmelerden kaynaklanan çevresel gürültünün önlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

d) Müzik yayını yapan işletmelerden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, Ek-2‘de yer alan sınır değerleri sağlar.

 

 

d) Müzik yayını yapan işletmelerden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, Ek-2‘de yer alan sınır değerleri sağlar.

 

Buradaki Tablo 1: Azami Çevresel Gürültü Seviyesi Değerleri Saf Kaynak Gürültüsü değerleri midir, açıklık getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

İşletme faaliyet gürültüsü değerleri midir? Ses Gücü Seviyesi değerleri midir bilinmemektedir?

 

Çünkü sahada özellikle sahili olan İllerde deniz kenarlarında bulunan araç trafiği, müzik olmasa dahi, müzik yayını yapan işyeri gece 75 dbA seviyelerini sağlamaktadır.

 

Şikayet durumlarında değerlendirme nasıl olacaktır?

 

Bitişik nizam olan yerlerde ölçüm çalışmaları nasıl olacak ve nasıl değerlendirme yapılacaktır?

 

Ölçüm raporlama kıstasları ne olacaktır?

 

Tablo 1 de bulunan, İşyeri, Müzik Yayını yapan işyeri, Müzik yayını yapan deniz araçları, Endüstriyel Tesisler için İşyeri sınırından itibaren 3m ifadesi geçmektedir.

 

Endüstriyel bir tesis için ISO 8297 Standardında di: ölçüm noktası uzaklık (m)  hesaplanan değere göre yazılmaktadır. Burada direk 3m mi alınacaktır? Müzik yayını yapan tesisler içinde tek cephede mi yapılacaktır?

 

Tablo 1: Azami Çevresel Gürültü Seviyesi Değerleri tablosunda Lgag sınır değer olarak nasıl değerlendirilecektir?

 

Bu standartlara göre, özellikle eğlence ve işyerleri için ölçüm haritalamasından kaynaklı fiyat artışları da olacağından ekonomik boyutu da ele alınması gereken bir konudur.

         

 

 

 

 

Müzik yayını yapan işletmeler için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 11 - g) Birden fazla müzik yayını yapan işletmenin veya müzik yayını yapan deniz aracının aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, eylem planları hazırlanarak ilave gürültü kontrol tedbirleri değerlendirilir.

Değerlendirme

 

Müzik yayını yapacak olan işletmelerin bitişik nizamda yer aldığı pek çok örnek ülkemizde mevcuttur ve ilgili işletmelere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Alıcıların hassas olduğu, konut ve işyeri komşuluklarına, bitişik İşletmelerin fiziksel şartlarının uygun hale getirilmesi ve bu koşullar altında müzik izni verilmesi uygun olacaktır.  Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliğinde önerilen, yüksek gürültülü (YG) faaliyetler ile I. derece hassasiyetteki alıcılar için önerilen hacimler arası hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinden B sınıfı olan Dn,t,w= 64 dB‘nin sağlanması gereği uygun olacaktır. Bu sayede işletmeler faaliyete başlamadan önce ticari hacimin uygunluğunu test ettirerek, yatırım yapma ve yapmama kararı alabilirler. Ancak bununla birlikte, sonuç olarak gürültünün komşuluklara rahatsız edip etmediği ölçümler ile onaylanmalı ve işletmenin kaynağında ulaşabileceği en yüksek ses seviyesi tanımlanmalıdır.

 

Aynı koşullar, günün farklı saatlerinde hizmet veren pek çok işletme için geçerli olabilir. Örneğin, spor salonları, fırınlar gibi günün erken saatlerinde faaliyete başlayan ancak daha az gürültü üreten işletmelerin bulunacağı ticari hacimlerin, C sınıfı hava doğuşlu ses yalıtım değerini sağlamaları talep edilebilir. Bu şekilde, inşaat aşamasında işletmelerin gerekli tedbirleri almaları ve milli servet korunurken, bina sakinlerinin de konforu sağlanmış olacaktır.

 

Birden fazla işletmenin bir arada bulunduğu yazlık konumlar, alışveriş merkezleri gibi yapılar için ise, belediyelerin bu tip merkezleri - sokaklardaki gürültü düzeylerini kontrol altına almak amaçlı izleme sistemleri kurdurması önem arz etmektedir.  Bu tip konumlarda özellikle, işletmeler sorumluluk almaktan kaçınarak, gürültünün diğer işletmelerce yapıldığı konusunda yetkili otoriteyi ikna cabasında olmaktadır. Görev yapan gerek ölçüm personeli, gerekse idari yetkilikler zor pozisyonlarda kalmaktadır. Sorunların çözümü amaçlı olarak kaynak veya iletim yolu ile şikâyete konu olabilecek alıcı konumlarda izleme yapılmasını önermekleyiz. Özellikle tatil beldelerimiz ve büyük şehirlerimizin tamamında eğlence yerlerinin öbeklendiği bölgeler için bu tip önlemler alınarak, bunların takibi gerekmektedir.

 

Deniz araçları üzerinde müzik yayını yapılması sebebiyle oluşan gürültünün tespit edilmesi, deniz yüzeyinin yansıtıcı yüzey özelliği göstermesi, deniz aracının makinalarının ve deniz suyunun dalgalanması ile oluşan maske gürültüsü ve yansımalar sebebiyle TS ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartları kapsamında değerlendirilememektedir. Bu sebeple müzik yayını yapan deniz araçlarından çevreye yayılan gürültünün tespit edilmesi Çevresel Gürültü kapsamında Taslak Yönetmelikte anılan standartlar kapsamında doğru olarak tespit edilemez. Bu nedenle gürültüye sebep olan deniz araçlarının Taslak Yönetmeliğin (c) bendi kapsamında kıyı hattından belirlenecek bir mesafede faaliyet göstermelerinin sağlanması uygun olacaktır. Ayrıca gürültü haritalaması ve eylem planı hazırlamam süreci, gürültü haritası ve eylem planı yapılacak alanın boyutlarına göre zaman alan ve maliyetli bir mühendislik modelleme ve planlama işi olduğundan kamu kaynaklarının verimli ve etkin şekilde kullanılmasının temini bakımından gürültü haritası ve eylem planı yapılacak alanlar arasında seçilimin sağlanması amacıyla sınır değer konulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

 

 

Müzik yayını yapan işletmeler için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 11 - g) Birden fazla müzik yayını yapan işletmenin aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, işletmelerden kaynaklanan gürültünün, alanın arka plan gürültü seviyesini 9dBA‘dan daha fazla arttırdığının tespiti halinde söz konusu bölgeye özel gürültü haritaları ve müteakip eylem planları hazırlanarak ilave gürültü kontrol tedbirleri değerlendirilir.

Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 13 (3) İnşaat ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından, Yönetmeliğe uygun faaliyet gösterip gösterilmediği izlenir, ihlalin tespiti durumunda şantiye yetkilisi uyarılır ve İl Müdürlüğüne bilgi verilir.

İlgili maddenin mevcut haliyle yayınlanması durumunda, mer‘i mevzuata aykırı yürütülen şantiye faaliyetleri üzerinde "uyarı" dışında herhangi bir yaptırım yapılamamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin özellikle metropollerde yürütülen mer‘i mevzuata aykırı şantiye faaliyetlerine zamanında müdahale edebilmesi personel sayısı ve kentlerde yürütülen inşaat faaliyetlerinin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda mümkün değildir.

Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 13 (3) İnşaat ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından, Yönetmeliğe uygun faaliyet gösterip gösterilmediği izlenir, ihlalin tespiti durumunda çevre kanununun emrettiği cezai yatırım uygulanır.

Diğer faaliyetler için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 14. ...

(2) Çevresel gürültünün önlenmesi, insanların ve diğer canlıların sağlığının korunması amacıyla her ne şekilde olursa olsun havai fişeklerin kullanımı yasaktır.

  

 

Bu yasaklamaya rağmen ülkemizde hali hazırda havai fişek üretimi, dağıtımı ve satışı için izini alınabiliyor olması çelişkidir.

Bu konu yönetmelik ile değil, kanun ile üretimi dağıtımı ve kullanımı yasaklanması ile çözülebilir.

Diğer faaliyetler için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 14. ...

(2) Çevresel gürültünün önlenmesi, insanların ve diğer canlıların sağlığının korunması amacıyla her ne şekilde olursa olsun havai fişeklerin kullanımı yasaktır

  

Çevresel titreşim değerlendirme yöntemleri

MADDE 15 - (1) Maden, taş ocağı ve patlatma yapılan diğer faaliyetlerde; oluşacak hava şoku, taş savrulması, titreşim gibi çevresel etkilerin minimum düzeyde tutulacağı bir patlatma paterni uygulanır. EK-2‘deki usul ve esaslara göre patlatma yapılan alanın yakınındaki bina ve yapıların korunması için alınan tedbirler hazırlanan akustik rapor içerisinde detaylı olarak açıklanır.

"Akustik rapor" ifadesinin (4. Md/b) kapsamında değişikliği talep edildiğinden taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.. Ayrıca taslak maddede bulunan "patern" ifadesi "örüntü" ifadesi ile değiştirilmesi uygun olacaktır.

Çevresel titreşim değerlendirme yöntemleri

MADDE 15 - (1) Maden, taş ocağı ve patlatma yapılan diğer faaliyetlerde; oluşacak hava şoku, taş savrulması, titreşim gibi çevresel etkilerin minimum düzeyde tutulacağı bir patlatma örüntüsü uygulanır. EK-2‘deki usul ve esaslara göre patlatma yapılan alanın yakınındaki bina ve yapıların korunması için alınan tedbirler hazırlanan çevresel gürültü raporu içerisinde detaylı olarak açıklanır.

Eğitimler

MADDE 17

  

(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, teknik altyapıyı güçlendirmek amacıyla eğitim programlarının içeriğini belirler.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli olan eğitimleri düzenler.

(3) Eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Bakanlık tarafından sertifika verilir. Eğitim sertifikaları beş yıl geçerlidir.

  

Bakanlık, bu Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, teknik altyapıyı güçlendirmek amacıyla eğitim programlarının içeriğini belirler.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli olan eğitimleri düzenler.

(3) Eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Bakanlık tarafından sertifika verilir. Eğitim sertifikaları beş yıl geçerlidir.

 

Uzun yıllardır yetkin eğitmenlerimiz ile Çevre Mühendisleri Odası olarak aktif bir şekilde eğitimlerini düzenlediğimiz gürültü eğitimleri için, Bakanlık ile protokolü olan meslek odalarının aynı şekilde eğitim verme yetkisinin devam etmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Eğitimler

MADDE 17

  

(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, teknik altyapıyı güçlendirmek amacıyla eğitim programlarının içeriğini belirler.

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli olan eğitimleri uygulatır ve denetler

(3) Eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlar tarafından sertifika verilir. Eğitim sertifikaları beş yıl geçerlidir.

 

Yeterlik

MADDE 18 - (1) Çevresel gürültü ve titreşim seviyesi ölçümlerinde görev alan kişiler Bakanlık tarafından verilen sertifikalara sahip olmalıdır.

 

(2) Akustik rapor ve gürültü haritaları hazırlayacak kurumlar, Ek-8‘de yer alan standartlara göre Bakanlık‘tan alınan yeterlik belgesine sahip olmalıdır

Eylem planlarını hazırlayacak kurumların da yeterlik belgesi sahibi olması uygun olacaktır.

Yeterlik

MADDE 18 - (1) Çevresel gürültü ve titreşim seviyesi ölçümlerinde görev alan kişiler Bakanlık tarafından verilen sertifikalara sahip olmalıdır.

                        (2) Akustik rapor ve gürültü haritaları, Eylem Planları hazırlayacak kurumlar, Ek-8‘de yer alan standartlara göre Bakanlık‘tan alınan yeterlik belgesine sahip olmalıdır

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

 

MADDE 19        

(1) Eğlence yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, canlı müzik iznini düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

 

 (2) İşyerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

  

 (3) Şantiye faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, inşaat ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

 

(1)                    Eğlence yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, canlı müzik iznini düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

 

Canlı Müzik ifadesinin genelde yanlış yönlendirilmeye mahal verdiği düşünülmektedir.

 

 

(1) Eğlence yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, canlı müzik iznini düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

(2) İşyerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

(3) Şantiye faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, inşaat ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir

 

Şartlara riayet edilmesi hususunda 24 ayda bir ölçüm raporu yenilenir gibi bir madde ilave edilebileceği düşünülmektedir.

 

(1)      Eğlence yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, müzik ruhsatı  (canlı müzik ve bant yayını yapan işletmeler)   iznini düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

 

 

 

 

(4) Eğlence ve İşyerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu teyit etmek amacıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından 24 ayda bir akustik rapor hazırlatılır.

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

MADDE 19 - (1) Eğlence yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, canlı müzik iznini düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin canlı müzik yayınını düzenleyen 38 inci maddesinde "...Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir..." hükmü bulunmakta olup ses seviyelerini tespit etmekle görevli idare teklifte yetkili idare şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca ses seviyesi denetimi yapan idare ile işyeri açma ve çalışma ruhsatına bağlı olarak canlı müzik izin belgesi düzenleyen idarenin aynı olması taslak yönetmeliğin amaçladığı hedeflerin gerçekleştirilmesinde aksaklıklar oluşturabilecektir. Bu nedenle taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

MADDE 19 - (1) Eğlence yerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, yetkili idare tarafından izlenir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde canlı müzik izin belgesi düzenlemekle görevli idareye bildirim yapılır.

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

MADDE 19 - (2) İşyerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

Ses seviyesi denetimi yapan idare ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleyen idarenin aynı olması taslak yönetmeliğin amaçladığı hedeflerin gerçekleştirilmesinde aksaklıklar oluşturabilecektir. Bu nedenle taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

MADDE 19 - (2) İşyerlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, yetkili idare tarafından izlenir.

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

MADDE 19 - (3) Şantiye faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, inşaat ruhsatını düzenleyen yetkili idare tarafından izlenir.

Ses seviyesi denetimi yapan idare inşaat ruhsatını düzenleyen idarenin aynı olması taslak yönetmeliğin amaçladığı hedeflerin gerçekleştirilmesinde aksaklıklar oluşturabilecektir. Bu nedenle taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

 

İzleme

MADDE 19 - (3) Şantiye faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğu, yetkili idare tarafından izlenir.

Veri tabanı oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içerisinde; çevresel gürültü yönetimi amacıyla hazırlanan akustik rapor, gürültü haritası, eylem planlarının, sürekli izleme sistemi sonuçlarının yer alacağı bir veri tabanı oluşturur.

"Akustik rapor" ifadesinin (4. Md/b) kapsamında değişikliği talep edildiğinden taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Veri tabanı oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içerisinde; çevresel gürültü yönetimi amacıyla hazırlanan çevresel gürültü raporu, gürültü haritası, eylem planlarının, sürekli izleme sistemi sonuçlarının yer alacağı bir veri tabanı oluşturur.

Gürültü haritaları ve eylem planları

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, daha önce gürültü haritası ve eylem planı olmayan illerde, il gürültü haritaları ve il eylem planları üç yıl içerisinde hazırlanır

Gürültü haritası ve eylem planı hazırlamayan kurumlar için yaptırım olmalıdır.

 

Gürültü haritaları ve eylem planları

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, daha önce gürültü haritası ve eylem planı olmayan illerde, il gürültü haritaları ve il eylem planları üç yıl içerisinde hazırlar ve Bakanlık İl Müdürlüklerine sunar.

 

Eğitimler

GEÇİCİ MADDE 3

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim sertifikaları, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim sertifikaları, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl geçerlidir.

 

 

 

Taslak yönetmelik tarihinden önce verilmiş sertifikalara sahip personel sayısı oldukça sınırlıdır. Gürültü denetimleri, çevresel gürültü raporları, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarını yapan, denetleyen ve onaylayan personellerin sertifikalarını yenilemeden iptal edilmesi personel ihtiyacını artıracaktır. Ayrıca il gürültü haritaları ile eylem planları yapım süreci uzun bir süreç olup mevcut durumda sertifika sahibi personelin sertifikalarının kısa sürede yenilenmesi önerisi iş ve işlemlerde aksaklığa yol açacaktır. Bu nedenlerle taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

ÖNERİ 1

 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim sertifikaları (A, A2, B, B1) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl geçerlidir

 

ÖNERİ 2

 

GEÇİCİ MADDE 3- (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim sertifikaları, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliği tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

ÖNERİ 3

 

GEÇİCİ MADDE 3- (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim sertifikaları, Sertifika veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerlidir.

TEKNİK TERİMLER

 

EK-1

d) Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve trafik planlaması için çeşitli mühendislik çözümleri ile ses yalıtımı tedbirleri ve gürültü kaynaklarının kontrolü gibi planlanmış tedbirler kullanılarak kontrol edilmesini,

Taslak Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde halihazırda "Akustik Planlama" tanımı bulunmaktadır. Taslak Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendindeki tanım için "Çevresel akustik planlama" tanımı teklif edilmiş olup Taslak Yönetmeliğin EK-1 (d) bendinde bulunan ikinci tanımın karışıklığa yol açmaması amacı ile kaldırılması önerilmektedir.

TEKNİK TERİMLER

 

EK-1

(d) bendinin kaldırılması teklif edilmektedir.

TEKNİK TERİMLER

  

EK-1

n) Sakin cephe: Bir konutun maruz kaldığı ve belirli bir kaynaktan yayılan gürültü için yerden 4 m yükseklikte ve cephenin 2 m önündeki Lgag değerinin, en yüksek Lgag değerinden 20 dB‘ den daha düşük olduğu cephe,

Taslak Yönetmelik Ek-1 içerisinde bulunan sakin cephe teriminin Avrupa Birliği üye ülkelerinin kullandıkları iyi uygulamalar kılavuzu ile uyumlaşması ve konutlarda yaşayanlar için sağlıklı bir yaşam ortamı sağlanması, binaların yalıtım projelerinin geliştirilmesi amacıyla taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

TEKNİK TERİMLER

  

EK-1

n) değerinin, konut cephelerindeki en yüksek Lgag değerinden 20 dBA‘ den daha düşük olduğu, gürültü seviyesinin Lgag gürültü göstergesi cinsinden 55dBA‘dan ve Lgece gürültü göstergesi cinsinden 45dBA‘dan büyük olmadığı cephe,Sakin cephe: Bir konutun maruz kaldığı ve belirli bir kaynaktan yayılan gürültü için yerden 4 m yükseklikte ve cephenin 2 m önündeki Lgag

 

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları      

  

EK-2 TABLO-1

  

Ek-2 Tablo-1‘de yer alan ölçüm noktasına ilişkin "İşyeri sınırından /deniz aracı konumundan itibaren 3m mesafede" hükmü, kaynaktan yayılan gürültünün tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun nedenleri şunlardır:

a.            Kaynağın 3 m sınırından yapılacak ölçüm, kaynak sahibi tarafından kolayca fark edilecek ve ses seviyesi düşürülecektir. Bu durum şikayete konu rahatsızlığın tespit edilememesine ve gerekli yaptırımın uygulanamamasına neden olacak, rahatsızlığa süreklilik kazandıracaktır.

b.            Pek çok eğlence yeri müzik yayınını teras katında gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla şikayet noktasında oluşan ses seviyesi ile kaynağın (işyeri kayısı) 3 m sınırında oluşacak ses seviyesi arasında fark olma olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla yapılacak ölçüm gerçeği yansıtmayacaktır.

c.            Deniz araçlarında yapılan yayına başka bir deniz aracıyla 3 m yaklaşıp gürültü ölçümü yapılacak olması durumunda kaynaktaki ses kapatılacaktır.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları  

  

EK-2 TABLO-1

 

Gürültü ölçümü, mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‘nce "Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu"‘nda belirtildiği biçim ve standartlarda gerçekleştirilir.

 

Eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA‘dan ve 7 dBC‘den daha fazla aşamaz.

Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen toplam çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve 9-12 dBC aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi, gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas kullanımlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işletme sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranlarına göre her bir işletme ve tesis gerekli tedbirleri alır.

 

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

  

EK-2

Çevresel gürültü seviyesi ölçümleri TS ISO 1996 - 2 ve TS ISO 1996 - 1 ölçüm standartlarına uygun olarak kaynağın özelliğine göre gürültü seviyesi değişimlerinin en az bir periyodunu kapsayacak süre boyunca yapılır.

 

 

 

Burada en az 1 periyod süresi hakkında detaylı bilgi verilmesinin netlik oluşturacağı düşünülmektedir. (Bir şarkı süresimi, 10 dk mı ?)

 

 

Tablo1 de belirtilen sınır değerler ilgili periyot için belirtilen süreler boyunca sağlanması gereken eşdeğer seviyeler olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda anlık olarak (örneğin: 15 dakika) bu değerlerin aşımı sıkıntı olmayacaktır. Ancak bu durum yerinde denetim yapacak olan idari personel için zorlayıcı olabilir. Bunun yerine faaliyet boyunca bu seviyeyi aşmayacaktır şeklinde veya süresi belirli bir eşdeğer gürültü seviyesi olarak belirtilebilir. (örneğin Leq 1saat gibi)

 

Gürültü seviyesi değişimlerinin en az bir periyodunu kapsayacak süre boyunca yapılır ifadesi yerine, işletme periyodu boyunca yapılması daha uygun olacaktır.

ÖNERİ 1

 

Çevresel gürültü seviyesi ölçümleri TS ISO 1996 - 2 ve TS ISO 1996 - 1 ölçüm standartlarına uygun olarak kaynağın özelliğine göre gürültü seviyesi değişimlerinin en az bir periyodunu (Örneğin: 20 dakika) kapsayacak süre boyunca yapılır.

 

ÖNERİ 2

 

1996-1 ve 1996-2 kapsamında gerçekleştirilecek Atölye-İşyeri ölçümlerinde 1 tam periyot yerine 3 tam periyotu kapsayacak ölçüm süreleri ya da belirlenecek minimum ölçüm süresi (Örneğin 8dk) pratikte daha doğru ve gürültüyü temsil edici olabilecektir.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

  

EK-2

2) Çevresel gürültü seviyesi ölçümleri gürültü kaynağına göre Tablo 1‘de belirtilen ölçüm noktalarında yapılır, yapılacak akustik değerlendirmede ilave ölçüm noktaları belirlenebilir.

Taslak Yönetmelik ekinde verilen sınır değerlerin birbirlerinden farklı akustik kaynaklar olan gürültü kaynakları için bir arada verilmesi Taslak Yönetmelikte atıfta bulunan standartlarla ile çelişmektedir. Belirtilen konumlar için sınır değerler atandığından, farklı konumlarda ölçümler yapıldığında herhangi bir değer ile karşılaştırma imkânı olmayacaktır.

Taslak Yönetmelik Ek-2‘de verilen gürültü kaynaklarının iki farklı grup olarak tanımlanması önerilmektedir.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

  

EK-2 - (2)

a) Tablo 1A‘da belirtilen ulaşım kaynaklı çevresel gürültü seviyesi sınır değerlerinin ilgili ölçüm konumlarında sağlanması gerekmektedir. Ancak saha şartları ve akustik değerlendirmeler neticesinde ilave ölçüm noktaları belirlenebilir.

b) Tablo 1B‘de İşyerleri, eğlence yerleri ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan çevresel gürültü seviyesinin sınır değerlerini sağlaması gerekir.

 

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

Tablo 1. Azami çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri ve ölçüm noktaları

Tablo 1. incelendiğinde, kaynak çevresinde sınır değerler tanımlandığı anlaşılmaktadır. Bu durum, noktasal kaynaklarda, gürültünün kaynakta önlenmesi aşamasında yardımcı olacaktır. Ancak çizgisel kaynaklar olan ulaşım kaynaklı gürültü için sınır değerlerin kaynakta tanımlanması pek çok sorunu beraberinde getirecektir. Tüm kaynak tipleri için alıcı konumlarda da belirli sınır değerler getirilmesi gerekmektedir.

 

Karayolu, Demiryolu ve Havalimanı gürültü sınır değerleri ile ilgili olarak,

 

1.    Yoğun ve hızlı trafik akışına sahip ancak güzergâh çevresinde herhangi bir alıcı konum bulunmayan karayollarında, yol kenarında 1.8 metre mesafede sınır değer aşımı kaçınılmazdır. Sınır değer aşımları olduğunda gürültü kontrol tedbirleri önerilmesi ve alınması gerekecektir. Ancak alıcı konumların olmadığı yerlerde bu tipte bir uygulamaya gitmek yersiz olacaktır. Ülkemizde pek çok karayolu ve demiryolu projesi yapılmakta ve gerek kırsal alanlardan gerekse de şehirleşmiş alanlardan geçmekledirler. Kırsal alanda, herhangi bir alıcının olmadığı konumlarda, yol kenarından 1.8 metre mesafede sınır değer aşımı nedeni ile önlem alınması gereksinimi, KGM, TCDD, DHMI ve Ulaştırma bakanlığı kaynaklarının boşa kullanımı anlamı taşıyacaktır. Her ne kadar, bu değerler atanırken bu amaç güdülmemiş de olsa, uygulama açısından alıcı konumlarda sınır değerler getirilmesi konunun uygulayıcılar için netleşmesini sağlayacaktır.

 

2.            Sınır değer aşımı ile gürültüden olumsuz etkilenim arasında bir bağ kurulamamaktadır. Etkilenim, rahatsızlık ve şikayetler, alıcının bulunduğu ortamın mevcut arka plan gürültüsüne bağlı olarak göreceli olarak oluşmaktadır. Aynı demiryolu projesinin geçtiği ve arka plan seviyelerinin düşük olduğu bir bölge (örneğin, Lgece : 45 dBA) ile yüksek olduğu (örneğin, Lgece: 65 dBA)  farklı bir bölgenin kıyaslanması yapılırsa konu hakkında çok daha net bir resim oluşmaktadır. 

 

Demiryolu kenarında Lgece 70 dBA lik bir seviye önerilen sınır değer koşullarını sağlarken, arka planı düşük alıcı konumda 25 dBA lik bir artışa neden olmaktadır (70-45=25 dBa). Bu durumda ilgili alıcılarda pencere açılması pek mümkün gözükememektedir. Kapalı durumda ise pencerelerden 20 dBA ortalama ses azalımı ön görüldüğünde iç ortam gürültü seviyesi 55 dBA olacak ve iç ortam konfor sınırlarının (Yatak odaları 35 dBA) çok üzerinde bir gürültü seviyesi oluşacaktır. Bu konum gürültü tedbirleri önerilmesi gereken bir konumken, sınır değerlerin aşılmaması penceresinden bakıldığında önlemelere gerek olmamaktadır.

 

3.    Bu bakımdan alıcı konumlar limit değerleri ve arka plan gürültü seviyeleri değerlendirilmeden bir kaynağın çevreye yaptığı gürültü etkisini belirlemek mümkün değildir. Kaynakta belirtilen sınır değerlere ek olarak, tedbirlerin uygulanması gerekliliği ile ilgili olarak önerimiz, Ek - Tablo1‘de sunulmaktadır.

 

  

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

Tablo 2. Azami çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri ve ölçüm noktaları

Ulaşım sektörü için Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri görüş formu ekinde verilmiştir. EK-2 2) nolu bend için yukarıda yapılan değerlendirme kapsamında "Tablo numarası" ve "Tablo Etiketinin" teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

 

İşyerleri, Eğlence Yerleri Ve Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Çevresel Gürültü Seviyesinin Sınır Değerleri görüş formu ekinde verilmiştir.. EK-2 2) nolu bend için yukarıda yapılan değerlendirme kapsamında "Tablo numarası" ve "Tablo Etiketinin" teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

Tablo 1.A. Ulaşım Sektörü için Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

 

 

 

Tablo 1.B. İşyerleri, Eğlence Yerleri Ve Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Çevresel Gürültü Seviyesinin Sınır Değerleri

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

  

EK-2 TABLO 3. Azami çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri ve ölçüm noktaları

 

 

Gündüz (dBA)

Akşam (dBA)

Gece (dBA)

İşyeri

70

65

60

Müzik Yayını Yapan İşyeri

90

80

75

 

 

İlgili tabloda verilen değerler tüm işyerleri ve müzik yayını yapan işyerleri için verilmiştir. Oysaki özellikle metropollerde pek çok cafe, bar vb. müzik yayını yapan eğlence/yeme-içme amacıyla faaliyet gösteren işyeri, konutlara bitişik nizamda konumlanmış durumdadır. Mevcut yönetmelik bu haliyle bir konutun bitişiğinde veya alt katında bulunan bir eğlence yerinin gündüz 90, akşam 80, gece de 75 dBA seviyesinde müzik yayını yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum konutlarda ikamet eden bireyler için oldukça rahatsız edici durumların doğmasına neden olacaktır.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

  

Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz.

 

Açık ve yarı açık alanlarda saat 00:00‘dan sonra müzik yayını yapılması yasaktır. Kapalı alanlarda tam izolasyon sağlanması ve eğlence yerinin bitişiğinde Leq gürültü göstergesi arka plan gürültü seviyesini aşmaması durumunda ruhsat saatine kadar müzik yayını yapılabilir.

 

ÇGDYY içerisinde tanımlanmış olan dBC seviye değerlendirmesi mevcut yönetmelik taslağında bulunmamakta olup, uzun mesafelere etki edebilen düşük frekanslı gürültü tipinin dBA ile ölçümlenmesi yanıltıcı olacaktır. Ayrıca herhangi bir şikâyetin olması durumunda mevcut taslak yönetmelikteki sınır değerler karşılanıyor ancak çok hassas alanlarda rahatsızlık devam ediyor olabilir.

 

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

EK-2

4) Belirli dönemlerde gerçekleştirilen bazı faaliyetleri için belirlenen saat dilimleri Tablo-2‘de yer almaktadır.

EK-2 Tablo 2‘de bulunan sınır değerlerin ekteki şekilde değiştirilmesinin zaman dilimlerinin tümünün kullanılmasında faydalı olacağı değerlendirildiğinden teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

EK-2

4) Belirli dönemlerde gerçekleştirilen bazı faaliyetleri için belirlenen saat dilimleri Tablo-2‘de yer almaktadır.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

EK-2

5) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin, kamu yararı gerektiren durumlarda çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile şekillendirilir.

Kamu yararı kararı olan veya ilgili idaresince kamu yararı kararı verilen faaliyetler için İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı uygulamalarında Kamu yararı dışında ticari bina vb faaliyetlerin de bu madde kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Kamu yatırımları kapsamında öncelikli bulunan yol, okul, hastane vb .yatırımlar dışında özel mülkiyete şahıslara asit yatırımlarda bu madde hükümlerinin uygulanmaması gerekmektedir.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

EK-2

5) Kamu yararı kararı bulunan veya ilgili idaresince kamu yararı kararı verilen baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin, kamu yararı kararı bulunması durumunda çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile gece zaman dilimi içerisinde yürütülebilir. Kamu yatırımları dışında faaliyetlere bu madde hükümleri uygulanamaz.

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri Ve Ölçüm Noktaları

 

EK-2 TABLO 2

Gösteri, miting, konser, spor faaliyetlerinin 10:00 ile 22:00 arasında yapılabilecek olması özellikle konser organizasyonlarının katılımını oldukça etkileyecek ve konserler eğlence sektörünün dışına itilecektir.

Başta Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA)‘nın düzenlediği organizasyonlar olmak üzere pek çok uluslararası spor müsabakası 21:30-00:00, ve hatta müsabakalarda gerçekleşen uzatmalar nedeniyle 01:00 saatlerini bulabilmektedir. İlgili yönetmeliğin bu biçimiyle yayınlaması halinde yetkili idarelerin bu müsabakalarda gerekli cezai işlemleri uygulaması gerekmektedir.

Konser organizasyonu saatlerinin 00:00 ile sınırlandırılması, gösteri, miting ve spor müsabakaları ile ilgili saat sınırlandırılmasının kaldırılması.

 

 

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

  

EK-3

1.7. Yerel veya ulusal uygulamalara yönelik il gürültü haritalarının yerden 4 m. yükseklikte ve EK-5‘de tanımlanan usule uygun olarak 5 dB‘ lik Lgag ve Lgece aralıkları ile yapılması zorunludur.

Gürültü haritalarının ses yayılım modelleri kullanılarak oluşturulması aşamasında Taslak Yönetmelik EK-3 (1.7) bendindeki gürültü göstergelerinden olan Lgag seviyesinin hesaplanmasında Lgündüz ve Lakşam seviyeleri için veri toplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple verileri toplanmış ve hesaplamaları yapılmış gürültü göstergelerinin gürültü haritalarında yer almasının eylem planlamasında fayda sağlayacağı Taslak Yönetmelik EK-3 (1.7) bendinin teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

EK-3

1.7. Yerel veya ulusal uygulamalara yönelik il gürültü haritalarının yerden 4 metre yükseklikte ve EK-5‘de tanımlanan usule uygun olarak 5dB aralıklı olarak Lgag, Lgündüz, Lakşam ve Lgece aralıkları ile yapılması zorunludur.

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

EK-3

Gürültü haritaları, geniş bir alandaki gürültü seviyesinin birden çok noktada 24 saat boyunca gürültü ölçümünün yapılmasıyla oluşturulur. Bu nedenle gürültü haritası çalışmasının yıl içi belirli dönemlerde kurumlar arası koordinasyon içinde, personel ve cihaz desteği ile ayrı bir çalışma olarak yürütülmesinin uygulama açısından daha verimli olacak ve daha kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır.

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

EK-3

 

1.9. Bakanlıkça belirlenecek dönemlerde ve bakanlığın görevlendirileceği personel ve sağlayacağı cihaz desteğiyle gürültü haritaları oluşturulur.

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

  

EK-3

2) Gürültü Haritalarında Kullanılacak Gürültü Göstergeleri

2.1. Gündüz-Akşam-Gece Seviyesi (Lgag): Gündüz-akşam-gece seviyelerinin Desibel A (dBA) cinsinden aşağıda verilen formülle ifade edilmesidir.

Lgag= 10 log (1/24)x[12x10(Lgündüz/10) + 4x10((Lakşam+5)/10) + 8x10((Lgece+10)/10)]

Formülde;

Gündüz: 07.00‘den 19.00‘a kadar olmak üzere 12 saat,

Akşam: 19.00‘dan 23.00‘e kadar olmak üzere 4 saat,

Gece: 23.00‘den 07.00‘ye kadar olmak üzere 8 saattir.

Lgag ve Lgece tayin noktasının yüksekliği uygulamaya göre değişir.

Taslak Yönetmelik EK-3 (2.1.) bendinde bulunan "Lgag ve Lgece tayin noktasının yüksekliği uygulamaya göre değişir." İfadesi uygun değildir ve ve amaca hizmet etmemektedir.Taslak Yönetmelik EK-3 (2.1.) bendinin teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

EK-3

2) Gürültü Haritalarında Kullanılacak Gürültü Göstergeleri

2.1. Gündüz-Akşam-Gece Seviyesi (Lgag): Gündüz-akşam-gece seviyelerinin Desibel A (dBA) cinsinden aşağıda verilen formülle ifade edilmesidir.

Lgag= 10 log (1/24)x[12x10(Lgündüz/10) + 4x10((Lakşam+5)/10) + 8x10((Lgece+10)/10)]

Formülde;

Gündüz: 07.00‘den 19.00‘a kadar olmak üzere 12 saat,

Akşam: 19.00‘dan 23.00‘e kadar olmak üzere 4 saat,

Gece: 23.00‘den 07.00‘ye kadar olmak üzere 8 saattir.

 

Gürültü Haritaları

1) Gürültü Haritaları Hazırlama Usul Ve Esasları

  

EK-3

3.1.Kaynak gürültü seviyesinin, gürültü haritalarında kullanılmak üzere, Lgag ve Lgece gürültü göstergeleri bazında tespit edilebilmesi amacıyla; ulaşım, işletme, tesis, iş yeri ve eğlence yerleri için, hesaplama veya ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi mümkündür.

Gürültü kaynaklarının ses gücü düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek standart setleri Taslak yönetmelik içerisinde verilmiştir. Bu standartlar doğrultusunda yapılan çalışmalarla belirlenen ses gücü seviyeleri, sesin açık alanda yayılımını ve dağılımını hesaplayan yazılımlarda kullanılmaktadır. Bu verilerin Lgag ve Lgece gürültü göstergelerinin hesaplanmalarında kullanılacağının ifade edilmesi mükerrer bir durum yaratacaktır.Taslak Yönetmelik EK-3 (3.1.) bendinin teklif edildiği şekliyle kaldırılmasıönerilmektedir.

İlgili maddenin kaldırılması gerektiği görüş ve kanaati hasıl olmuştur.

Eylem Planları

  

EK-4

1)Eylem planı hazırlayacak kurumların;

TSEN 12354-1: Binaların Akustiği- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması - Bölüm 1: Odalar Arasında Havada Yayılan Sesin Yayılımı,

TSEN 12354-2: Binaların Akustiği- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması - Bölüm 2: Odalar Arasında Darbe Sesin Yayılımı,

TSEN 12354-3: Binaların Akustiği- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması - Bölüm 3: Dışarıdaki ses karşı havada yayılan sesin yalıtımı,

TSEN 12354-4: Binaların Akustiği- Binaların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması - Bölüm 4: İçerideki sesin dışarıya iletimi

hesaplama standartlarına uygun hesaplama yöntemlerine veya buna ilişkin yazılım programına sahip olması zorunludur.

Bina akustiğine yönelik hesaplamalar, çevresel gürültüye ilişkin gürültü haritalarının ve eylem planlarının hazırlanmasından bağımsızdır. Çevresel gürültü haritaları ve eylem planları hazırlamaya yetkili bir kişinin, ilgili standartları karşılayacak gürültü haritalama yazılımına ihtiyacı vardır, bina akustiği içinyazılım programına ihtiyacı yoktur.

 

Normal şartlarda yeni yapılacak binalarda / veya kapsamlı tadilat yapılacak binalarda  "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliğinde" (BGKKY) akustik rapor veya akustik proje istenmektedir. Bu rapor veya projeyi hazırlayacak olan uzman gene bahsi geçen yönetmelikte tanımlanmıştır. Ayrıca ÇGKY tekrar istenmemelidir.

 

Taslak Yönetmeliğin EK-4 (1) nolu bendinde anılan standartlar bina akustiği konusunda hesap yapmak için kullanılmaktadır. Bu standartlar ile yapı malzemelerinin ve bunların bina içerisinde ve bina kabuğundan kompozit olarak kullanılması ile elde edilecek ses iletim kayıpları bazında değerlendirmeler yapılabilmektedir. Ancak çevresel gürültü yönetmeliği ve gürültü eylem planları yapı akustiği dışında gürültü kaynağından yayılan sesin yayılma ve dağılma davranışlarının hesaplandığı ve alıcı konumlardaki seviyesinin mühendislik ve matematik modeller ile belirlenmesini kapsamaktadır. Ayrıca eylem planları, gürültü haritalarından elde edilen verilerden elde edilmekte olup gerek gürültü haritaları gerekse eylem planlarında kullanılacak standartlar Taslak Yönetmelikte sıralanmıştır. Bu sebeple yapı içi akustiği konusunu ilgilendiren standartların Çevresel Gürültü Yönetmeliği içerisinde bulunması ve anılan standartlara göre hesaplama yapabilen yazılımın zorunluluk olarak hüküm altına alınması, çevresel gürültü kapsamında kullanılmayacak olan yazılım ve standartlara yapılacak yatırımın, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi ile uyumlu olmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca söz konusu standartlar hali hazırda "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında kullanılmaktadır. Bu sebeple Taslak Yönetmeliğin EK-4 (1) nolu bendinin kaldırılması önerilmektedir.

 

İlgili maddenin kaldırılması gerektiği görüş ve kanaati hasıl olmuştur.

Eylem Planları

  

EK-4

2) Hesap ve ölçüm sonuçlarının, 1/3 oktav bantlarda ses geçiş kaybı değerlerinin (dB biriminde) ve TS EN ISO 717‘ye göre Rw değerinin verilmesi gerekir.

Söz konusu standart ile yapı malzemelerinin ve bunların bina içerisinde ve bina kabuğundan kompozit olarak kullanılması ile elde edilecek ses iletim kayıpları bazında değerlendirmeler yapılabilmektedir. Ancak çevresel gürültü yönetmeliği ve gürültü eylem planları yapı akustiği dışında gürültü kaynağından yayılan sesin yayılma ve dağılma davranışlarının hesaplandığı ve alıcı konumlardaki seviyesinin mühendislik ve matematik modeller ile belirlenmesini kapsamaktadır. Ayrıca eylem planları, gürültü haritalarından elde edilen verilerden elde edilmekte olup gerek gürültü haritaları gerekse eylem planlarında kullanılacak standartlar Taslak Yönetmelikte sıralanmıştır. Bu sebeple yapı içi akustiği konusunu ilgilendiren standartların Çevresel Gürültü Yönetmeliği içerisinde bulunması ve anılan standartlara göre hesaplama yapabilen yazılımın zorunluluk olarak hüküm altına alınması, çevresel gürültü kapsamında kullanılmayacak olan yazılım ve standartlara yapılacak yatırımın, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi ile uyumlu olmayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu standartlar hali hazırda "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında kullanılmaktadır. Bu sebeple Taslak Yönetmeliğin EK-4 (2) nolu bendinin kaldırılması önerilmektedir.

 

Şehirlere ait eylem planlarının hazırlanması aşamalarında ilgili TS EN 12354 serisi metotlar kullanılmamaktadır. İlgili metotlar genel olarak binalarda hacimler arası hava doğuşlu ve yapı geçişinin hesaplamalarında kullanılmaktadır.

 

Bununla birlikte, sıcak alan analizleri için hesaplanması gereken gürültü skorları, bina bazında hesaplanmaktadır.

Gürültü Skoru= Lden x Sınır değer aşımı x nüfus şeklinde hesaplanmaktadır. Ancak taslak yönetmelik kapsamında alıcı konumlarda sınır değer tanımlanmadığından gürültü skorları hesaplanarak, sıcak nokta analizleri yapılamayacaktır. Bu bakımdan alıcılar için gürültü limit değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Alıcılarda gürültü sınır değerleri belirlenmemesi durumunda, şehirler için sıcak alanların tespiti mümkün olamayacaktır.

İlgili maddenin kaldırılması gerektiği görüş ve kanaati hasıl olmuştur.

Akustik Rapor Formatı

EK-6

  

"Akustik rapor" ifadesinin (4. Md/b) kapsamında değişikliği talep edildiğinden taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

 

Akustik Rapor kriterlerinde Canlı Müzik İzin Belgesi / Müzik Yayını İzin Belgesi‘nin verileceği kriterler açıkça belirtilmelidir.

Çevresel Gürültü Rapor Formatı

EK-6

 

Akustik Rapor Formatı

EK-6

1) Akustik rapor; mevcut ve öngörülen kaynak gürültüsünün değerlendirme yöntemleri kullanılarak, oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin tespit edildiği, sınır değerlerin sağlanmasına yönelik önerilen ses yalıtım tedbirlerini, açıklama ve hesaplamaları içeren rapordur.

"Akustik rapor" ifadesinin (4. Md/b) kapsamında değişikliği talep edildiğinden taslak maddesinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca "ses yalıtım tedbirleri" ifadesi ile ilgili olarak yapılması muhtemel iş ve işlemler "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yeni yapıların inşaa edilmesi ve mevcut binaların renovasyonu aşamasında dikkate alınmalıdır. Dolayısı ile EK-6 (1) nolu bendin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Akustik Rapor Formatı

EK-6

1) Çevresel gürültü raporu; mevcut ve öngörülen kaynak gürültüsünün değerlendirme yöntemleri kullanılarak, oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin tespit edildiği, sınır değerlerin sağlanmasına yönelik öneri ve tedbirlerin, açıklama ve hesaplamaları içeren rapordur.

Akustik Rapor Formatı

EK-6

Akustik Rapor Formatı bilgileri bulunmaktadır.

 

Eğlence yerleri, işyeri atölye ve imalathane formatlarında değişiklik olacak mı? Çünkü mevcut mevzuatta çok zorlanılan konut içinde sürekli ölçüm cihazının 6-7 saat gibi uzun süreli ölçümlerde konumlanması konut içindeki insanlara sıkıntılar yaşatıyor. Eski formatlar iptal mi olacak? Belirsizliklerin netleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Denetim Yapacak Kurum Ve Kuruluşların Özellikleri

EK-7

1) Denetim yapacak kurum ve kuruluşlarda;

1.1. Çevre Denetim Biriminin kurulması,

1.2. En az 2 personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve Bakanlık tarafından denetim personeline verilen eğitimi almış olması,

Denetim yapacak kurum ve kuruluşlara Çevre Denetim Birimleri kurulması zorunlu tutuluyor ancak bu denetim birimlerindeki personelin niteliği ile ilgili yalnızca en az 2 personel görevlendirilmeli ve bunlardan en az 1 inin 4 yıllık üniversite mezunu olma koşulu getiriliyor.

Çevre Denetim Biriminde yer alan tüm personel çevre mühendisi olmalıdır.

 

Taslak Yönetmeliğin EK-7 (1.2.) bendinin, Taslak Yönetmeliğin amaçlarına uygun olarak uygulanabilmesi ve Taslak Yönetmelikte de atıfta bulunan standartların mühendislik yetkinliği gerektirecek hesaplamalar ve ölçüm teknikleri içermesinden dolayı Taslak Yönetmeliğin EK-7 (1.2.) bendinin yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca "Bakanlık tarafından denetim personeline verilen eğitimi almış olması" şartının bulunması kısa ve orta vadede denetim yapacak personel açığına neden olacağı değerlendirildiğinden Taslak Yönetmeliğin EK-7 (1.2.) bendine teklif olunan Geçici 3‘üncü maddenin (2) nci bendinin eklenmesinin önerilmektedir.

 

ÖNERİ 1

 

Denetim yapacak kurum ve kuruluşlarda en az 2 olmak koşuluyla yalnızca Çevre Mühendislerinden oluşan Çevre Denetim Biriminin kurulması

  

  

Yeterlik Belgesi Kriterleri

  

EK-8

11.2. Tesis ve işletmeler, işyerleri ile müzik yayını faaliyetleri için akustik raporları hazırlayacak kurumların;

TS ISO 9613 - 2: Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi,

TS ISO 8297: Akustik - Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini - "Mühendislik Metodu",

  

TS 8297 metodu açık alanda yer alan işletmelerin ses gücü seviyelerinin tayininde kullanılmaktadır. Kapalı alanda hizmet veren endüstriyel tesislerde ise, TS ISO 12354-4 metodunun kullanımı önerilmektedir. Bu tip tesisler için Çevre ve Referans Laboratuvarı tarafından bu standart bazında Melbes üzerinden iş ataması yapılmaktadır.

 

 

Yeterlik Belgesi Kriterleri

  

EK-8

3) Ulaşım kaynakları için, gürültü haritası hazırlayacak kurumların;

3.1.Hava alanı gürültüsü için; 1997 tarihli ECAC. CEAC Doc 29 Sivil Hava Limanları Etrafındaki Gürültü Konturlarını Hesaplamak İçin Standart Yöntem Hakkındaki Rapor,

3.2. Karayolu trafiği gürültüsü için; Fransız ulusal hesaplama yöntemi olan "NMPB - Routes - 96 (SETRA - CERTU - LCPC -CSTB)" ve Fransız standardı olan "XPS 31- 133". Emisyonlarla ilgili veri girdileri için bu belgelerde "Guide du bruit des transports terrestres, fasciculeprevision des niveaux sonores CETUR 1980 kılavuzu,

3.3. Demiryolu gürültüsü için;Hollanda ulusal hesaplama yöntemi "Reken - Meervoorscrift Railverkeer slawaai" 96

hesaplama yöntemlerine ilişkin Bakanlıktan alınan yeterlik belgesine sahip olması zorunludur.

  

Karayolu hesaplama metodu 2008 yılında güncellenmiş ve Routes 08‘e yerine bırakmış, sonrasında ise CNOSOSS metodu AB ülkelerinde kullanılmaya başlamıştır.  Benzer şekilde demiryolu hesaplamalarında da CNOSOSS metodu kullanılmaktadır.

 

 

 

 

EK-2 Tablo1 için teklif edilen Tablo 1.A. ve Tablo 1.B. aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerektiği görüş ve kanaati hasıl olmuştur.

 

 

 

 

Tablo 1.A. Ulaşım Sektörü için Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

 

Gürültü Kaynağı

Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

Lgündüz, dBA

Lakşam, dBA

Lgece, dBA

LAmax, dBA

Tavsiye Edilen Ölçüm Konumu

 

Gündüz

Akşam

Gece

 

Karayolu

70

65

60

 

 

 

En yakın alıcı yapı dış cephesinden ISO 1996/1-2 standardında belirtildiği konumdan

Demiryolu

80

75

70

 

 

 

En yakın alıcı yapı dış cephesinden ISO 1996/1-2 standardında belirtildiği konumdan

Havalimanı

 

 

 

94

94

87

Kalkış ve iniş güzergahı üzerinde, havalimanı sınırında

Değerlendirme

Taslak Yönetmeliğin Ek-2‘sinde bulunan Tablo 1, "Tablo 1.A. Ulaşım Sektörü için Çevresel Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri" olarak önerilmektedir. Saha uygulamalarında; karayolu ve demiryollarında çoklu emisyon hattı bulunması halinde yol sathının bittiği noktanın 1.8 metre dışındaki ölçümler fiziki engellerin arkasında (Şehir içindeki karayollarında konut bahçeleri, reklam panoları veya bağlantı yolları içerisinde) kalabilmektedir. Söz konusu ölçüm noktası gürültü önlemi alınmış yollarda bariyerlerin arkasında veya üzerindeki konumlar ile çakışabilmektedir. Bu nedenleözellikle ana karayollarına paralel imal edilmiş yan yollar ve bağlantı yolları içerisinden ölçüm yapılamayacağından ana emisyon kaynağından uzaklaşmak gerekecektir. Bu durumda ana karayolu emisyon değeri olması gereken değerden daha düşük tespit edilecektir. Sayılan nedenler ile emisyon kaynağına uygulanacak sınır değerlerden ziyade, gürültüden etkilenecek alıcı ortamlarda çevresel gürültü seviyesi sınır değeri belirlemek Taslak Yönetmeliğin amaçlarına daha fazla hizmet edecek ve uzun dönemli gürültü göstergeleri ile arka plan seslerinden kaynaklanacak şok ses seviyesi artışlarından sakınmaya katkı sağlayacağı, söz konusu tablonun ulaşım sektörü ile ilgili bölümünün yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

Ayrıca havalimanları için Taslak Yönetmelikte de atıfta bulunulan ECAC.CEAC Doc. 29 standardında tarif edilen LAmax gürültü göstergesi cinsinden değerlendirmenin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere hava araçlarının emisyon değerlerinin belirlenmesinde ve havalimanı gürültü kontrol çalışmalarında hava araçlarının ölçüm noktasına yaklaşmaları, ölçüm noktasına en yakın konumda bulunmaları ve ölçüm noktasından ayrılmaları çok kısa sürelidir. Bu sebeple hava araçlarının, yaklaşma ve ayrılma frekanslarına bağlı olacak uzun dönemli gürültü göstergeleri hava araçlarından kaynaklanan ve rahatsızlığa sebep olan "maksimum" ses seviyesi hakkında bilgi sağlamayacaktır. Sayılan denelerden dolayı havalimanları çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri için yukarıda arz edilen Tablo 1.A‘daki LAmax gürültü göstergesinin kullanılmasının uygun olacağı ve ilgili bölümünün yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

 

 

 

 

Tablo 1.B. İşyerleri, Eğlence Yerleri Ve Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Çevresel Gürültü Seviyesinin Sınır Değerleri

 

Gürültü Kaynağı

Arkaplan gürültü seviyesini aşım miktarı

Gündüz

Akşam

Gece

Tavsiye Edilen Ölçüm Konumu

İşyerleri

5dBA veya 7dBC

5dBA veya 7dBC

3dBA ve 0dBC

En yakın alıcı yapı dış cephesinden TS ISO 1996/1-2 standardında belirtildiği konumdan

Eğlence Yerleri

5dBA veya 7dBC

5dBA veya 7dBC

3dBA ve 0dBC

Endüstriyel Tesisleri

5dBA veya 7dBC

5dBA veya 7dBC

3dBA ve 0dBC

Değerlendirme

Taslak Yönetmeliğin Ek-2‘sinde bulunan Tablo 1‘in ikinci kısmı, "Tablo 1.B. İşyerleri, Eğlence Yerleri Ve Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Çevresel Gürültü Seviyesinin Sınır Değerleri" olarak önerilmektedir. Saha uygulamalarında Taslak Yönetmelik Ek-2 Tablo1‘deki 3 metre şartı çoğunlukla sağlanamayacaktır. Bu nedenle TS ISO 1996/1-2 standardında belirlenen konumlardan ölçüm alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca gürültü kaynağından 3 metre uzaklıkta 90 dBA ses seviyesi sınır değerinin sağlanabilmesi için kaynakta ses gücü seviyesinin yaklaşık olarak 110 dB olması gerektiği ses yayılım modeli kullanarak bulunmuştur. Anılan ses gücü seviyesi özellikle konutların zemin katlarında bulunan kaynakların gürültülerinin ortak yapı elemanları yapı içerisine yönetmeliğin amaçlarını sağlanmasını engelleyecek seviyede gürültü yaratacağı ayrıca kaynağa yakın konumda bulunan yapılarda dış cepheye gelen gürültü seviyesini 70 dBA ila 80 dBA seviyelerine çıkaracağı değerlendirilmektedir. Benzer şekilde özellikle ses gücü seviyesinin kolaylıkla değiştirilebileceği eğlence yerleri için özellikle arka plan gürültü seviyesinin düşük olduğu alanlarda eğlence yerlerine 110 dB ila 90 dB ses gücü seviyesinde müzik yayını yapabilme serbestliği verilmektedir. Söz konusu ses gücü seviyeleri oldukça yüksek sesli açık hava konserlerinin tipik ses gücü düzeyindedir. Bu kapsamda yukarıda "Tablo 1.B. İşyerleri, Eğlence Yerleri Ve Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Çevresel Gürültü Seviyesinin Sınır Değerleri" isimli tablo ile teklif edilen ve arka plan gürültü seviyesine bağlanan ses seviyesi sınır değerleri ile yönetmelik amaçlarının sağlanacağı ve özellikle kişilerin huzur ve sükûnunu gece zaman diliminde bozan düşük frekanslı seslerden vatandaşlarımızın korunacağı değerlendirilmekte olup ilgili bölümünün yukarıda teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilm

 

EK-2 Tablo2 için teklif edilen zaman araklılarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi  önerilmektedir..

 

Tablo 2. Yerleşim alanlarında belirli dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin zaman dilimi

  

 

Tablo 2. Yerleşim alanlarında belirli dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin zaman dilimi

  

Faaliyet Adı

Faaliyet Saati

Şantiye faaliyetleri

Hafta içi 07:00-23:00

Hafta sonu 10:00-23:00

Gösteri, miting, konser, spor faaliyetleri

10:00 - 23:00

Madenler, taş ocakları ve patlatma yapılan diğer faaliyetler

Hafta içi 07:00-22:00

Hafta sonu 10:00-23:00

Değerlendirme

EK-2 Tablo 2‘de bulunan zaman sınırı değerlerin değiştirilmesinin, zaman dilimlerinin tümünün kullanılmasında faydalı olacağı değerlendirildiğinden teklif edildiği şekliyle değiştirilmesi önerilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmeler ve müzik yayını yapan işletmeler ile ilgili olarak,

 

  1. Müzik yayını yapan ve yapmayan işyerlerinde, alıcı konumlardaki etkilenim seviyeleri arka plan gürültü düzeyine bağlıdır. Arka planın yüksek olduğu konumlarda, belirli bir kaynağın etkisi maskelenebilecekken, arka planın düşük olduğu konumlarda ise yüksek etkilenim görülebilir. Sınır değerler arka plan gürültüsünden bağımsız hale getirmek yüksek rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bu hali ile kullanılması halinde, özellikle yaz aylarında çok yoğun şikayetler gelmesi beklenebilir.

 

  1. Gündüz zaman dilimi için tesis sınırından 3 metre mesafede belirtilen 90 dBA sınır değerini sağlayan bir işletme, 20 metre mesafede yer alan bir konutta 73 dBA gürültü maruziyetine sebep olacaktır. Bu değer bu taslak yönetmelik kapsamında karayolları için yol kenarında belirtilen sınır değerden 2 kat yüksektir. Bir başka değişle pencerenizin hemen önünden çok yoğun bir karayolu geçiyormuş etkisi oluşacaktır.

 

  1. Ek olarak sırdan bir pencerenin 20 dBA ses azalımı değerlendirdiğinde konut içinde 53 dBA ses seviyesi oluşacaktır. Bu değerin sabah 07:00‘ de yasal olarak oluşabileceği düşünüldüğünde, konut içinde oldukça yüksek olduğu ve arka plan değerine bağlı değerlendirilmediğinden yoğun gürültü şikayetlerine sebebiyet vereceği açıktır.

 

  1. Bitişik nizamlı konumlar için sınır değerler taslak yönetmelik içinde tanımlanmamıştır. Ülkemizde konut altı pek çok işletme yer almaktadır. Marketler, kafeler, ekmek fırınları, spor salonları, kuaför salonları, kahvehaneler gibi pek çok işletme tipi, kontların yer aldığı binaların alt katlarında hizmet vermekte ve gürültü oluşturma eğilimine sahip faaliyetler sürdürmektedir. Bu bakımdan yapı yoluyla yayılmakta olan gürültünün değerlendirilmesi yönelik sınır değerler yönetmelik çerçevesinde uygulanmalıdır. Bu değerler yapı yolu ile iletildiğinden, belirtilen hava yolu ile yayılan gürültü sınır değerleri ile aynı şekilde değerlendirilemez ve uygulanamaz. Yetkili idareler ve kolluk kuvvetleri, bitişik nizam gürültü sınır değerlerinin olmaması halinde, şikayetler ile mücadele noktasında çözümsüz kalacaklardır.

 

  1. Bitişik nizamda oluşabilecek gürültünün önüne işletme devreye girmeden önce geçilmesi adına,  yapılacak en doğru yöntem, kurulacak işletme tipine göre oluşacak iç ortam yapı ve hava doğuşlu gürültü seviyelerin belirlenmesi, işletmenin kurulması planlanan dükkan, ofis, bina içinde "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliğinde" belirtilen B veya C sınıfı  sınır değerlerin sağlayıp sağlamadığının ölçümler yoluyla tespiti ve işletmenin iç ortamda oluşturabilecek gürültü seviyesinin, en baştan belirlenmesidir. Bu yol mevcut şikayetlerin artmasının önüne geçilerek, gerek işletme sahibinin, işletme sonrası tekrar harcama yapması engellenmiş, gerekse bina sakinlerinin olası rahatsızlıkları engellenmiş olacaktır.

 

  1. dBC sınır değerleri özellikle müzik yayını yapmakta olan işletmelerin oluşturacağı, düşük frekans ve darbe gürültüsünün tespitinde çok önemlidir. Tecrübeler göstermektedir ki, dBA sınır değerleri sağlandığı halde, dBC sınır değerleri aşan pek çok işletme olabilir ve bu durum rahatsızlıklara mahal vermektedir. Bu bakımdan darbe kaynaklı gürültü için de sınır değerler getirilmesi gerekmektedir.

 

  1. Şikayetlere ait ölçümlerde tesise 3 metre mesafeden, yapılacak ölçümlerin yetkili idare tarafından yapılması imkânsız hale gelecektir. İşletmenin yakın konumunda ilgili ölçümler yapılmaya çalışıldığı hallerde ses kısılması kaçınılmazdır.

 

 

Metro istasyonları, otogarlar, havalimanları gibi büyük kalabalıkların bir arada bulunduğu konumlar için anons, yangın, doğal afet ve diğer acil durumlarda kullanılmakta olan anons sistemleri kritik öneme sahiptir. Bu gibi hacimlerin inşaat ve projelendirme aşamasında ilgili hacimler içinanons sistemlerinin anlaşılabilirliğini garanti altına alan parametreler gerekmektedir. Geçmiş yönetmelikte çınlama süresi ile bu temin edilirken, önerimiz STI (speech transmission index) parametresi ile anons sistemlerine ait değerlendirmenin yapılaması yönündedir. Ülkemizde pek çok metro inşaatı yapılmaktadır. İlgili parametre tüm proje ekipleri ve müteahhitler tarafından dikkate alınarak hali hazırda kullanılmaktadır. Yönetmelik dışı bırakılması halinde, yeni yapılacak projelerde, acil durum ve anons sistemlerinin dikkate alınmasına gerek duyulmayacaktır.

Trenlerin yer altından gittiği, demiryolu ve hafif raylı tünelleri için yapı içi zemin doğuşlu gürültü ve titreşim sınır değerlerinin getirilmesi gerekmektedir. Bu değerler ile tren geçişleri esnasında özellikle zeminin elastik iletim katsayınsın düşük olduğu bölgelerde, bina içinde titreşim ve ses olarak tren geçişleri hissedilebilir. Bu durumun önüne geçilmesi ray altında yapılan titreşim yalıtım çalışmaları ile mümkündür. Bu bakımdan, bu konu hakkında sınır değerlerin kurulması gerekmektedir.

 

1)   Belirli dönemlerde gerçekleştirilen bazı faaliyetleri için belirlenen saat dilimleri Tablo-2‘de yer almaktadır.

 

2)  Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin, kamu yararı gerektiren durumlarda çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile şekillendirilir.

 

Tablo 2. Yerleşim alanlarında belirli dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin zaman dilimi

Faaliyet Adı

Faaliyet Saati

Şantiye faaliyetleri

Hafta içi 7.00-22.00

Hafta sonu 10.00-22.00

Gösteri, miting, konser, spor faaliyetleri

10.00 - 22.00

Madenler, taş ocakları ve patlatma yapılan diğer faaliyetler

Hafta içi 7.00-22.00

Hafta sonu 10.00-22.00

 

 

YORUM:

 

Şantiye faaliyetleri ile ilgili olarak;

1.      İlgili tabloda verilen zaman aralıkları yönetmeliğin genelinde kullanılan gündüz, akşam ve gece periyotlarından farklıdır.

2.      Faaliyet tiplerine göre (örneğin, kazık çakma) çok ciddi rahatsızlıklar uzun dönemler boyunca oluşabilmektedir. Bu bakımdan şantiye faaliyetleri ile ilgili olarak net bir limit değerinin belirlenmesi gerekmektedir.

3.      Özellikle tatil beldeleri ve konutların yoğun olduğu bölgelerde oluşacak rahatsızlıkların göz önünde bulundurulması ve arka plan seviyesine bağlı olarak bir limit değer sunulması gerekmektedir.

4.       Yapılacak inşaat çalışmasının fayda analizi sonucunda karayolları veya demiryollarının geçici olarak kapatılması veya sefer saatlerinin etkilenmesi gibi bölge sakinlerinin gündelik hayatlarını sekteye uyduracak faaliyetler haricinde, gece zaman diliminde kesinlikle inşaat yapılmamalıdır. Özellikle yaşlılar ve bebeklerin durumu değerlendirilerek, kamu yararı konusu irdelenmeli be özellikle konut inşaatları bu kapsamdan çıkarılmalıdır. Ülkemizde yapılan büyük toplu konut projelerinde, okul ve cami yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, ilgili projelerde yaşayacak olanların en temel ihtiyaçlarını karşılayacak okul ve camiler bahane gösterilerek, projelerde kamu yararı varmış gibi gösterilmekte ve inşaat faaliyetlerinin gece de devam ettiği geçmiş dönemde görülmüştür. Metro tünel çalışmaları gibi 24 saat sürmesi gereken faaliyetler dışında kamu yararı konusu yanlış kullanılmaktadır.

5.       İnşaat faaliyetleri ile ilgili olarak, belirli bir kapsamdan büyük olan faaliyetlerde, detaylı bir gürültü analizinin şantiye süreci başlangıcında yapılması toplum yararına olacaktır. Yapılacak faaliyetlerin, ne kadar süreceği, kullanılacak olan makine ekipmanların adet ve kapasiteleri, inşaat süresi boyunca aylık olarak alıcı konumlarda oluşacak gürültü seviyeleri belirlenerek idarelere sunulması, gerekli durumlarda izlemelerin yapılması faydalı olacaktır. Çok gürültülü faaliyetlerin (kırma, patlatma, hafriyat işleri, kazık çakma) sonucunda etkilenecek alanların belirlenmesi ve etkilerin en aza indirilmesi adına, uygulanacak faaliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir.

6.      İnşaat faaliyetlerinin hafta içi ve hafta sonu olmak üzere faaliyet saatleri belirlenmelidir.

7.      Gerekli sınır değerler getirilmediği hallerde, inşaat gürültüsüne maruz kalan çevre halk ile birlikte, konuyu çözmeye çalışacak il çevre müdürlükleri ve belediye çalışanları da oldukça zorlanacak ve her hangi bir çözüm bulamayacaktır.

8.      BS5228-1 standardı E.3.2 ‘ de inşaat gürültüsü ile ilgili olarak aşağıda belirtilen tablodaki gürültü sınır değerlerini önermektedir. Bu limit değerlere benzer biçimde bir uygulama uygun olacaktır.

 

 

Tablo 2. Yorum. İnşaatlar için Sınır Değerler

 

Değerlendirme Kategorisi ve Limit Değer

İnşaat Limit Değerleri (dBA) (LAeq, T)

Kategori A A)

Kategori B B)

Kategori C C)

Gece (23.00-07.00)

45

50

55

Akşam ve Hafta sonu D)

55

60

65

Hafta içi Gündüz (07.00-19.00) ve Cumartesi(07.00-13.00)

65

70

75

NOT 1: LAeq, T gürültü göstergesi cinsiden, arka plan gürültü seviyelerine göre belirlene limit değerlerin aşılması halinde ciddi olumsuz etkiler gözlenebilir.

NOT 2: Eğer arka plan seviyesi Kategori C‘den yüksek ise arka plan +3 dBA limit uygulanır.

NOT 3: Konutlar için sınır değerlerdir.

A) Kategori A: Arka plan gürültüsü ( en yakın 5dBA‘ e yuvarlanmış) bu değerlerden küçük ise.

B) Kategori B: Arka plan gürültüsü ( en yakın 5dBA‘ e yuvarlanmış)   kategori A‘da belirtilen değerlere eşit ise

C) Kategori C: Arka plan gürültüsü ( en yakın 5dBA‘ e yuvarlanmış)  kategori A‘da belirtilen değerlerden büyük ise

.D) 19.00-23.00 hafta içi, 13.00-23.00 Cumartesi and 07.00-23.00 Pazar ve Resmi Tatil Günleri


 


Okunma Sayısı: 55

Tüm Odamız Görüşleri »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.