ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     18 MAYIS 2022 , ÇARŞAMBA

   ŞUBE GİRİŞ SAYFASIŞube Giriş Sayfası

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

MESLEĞİMİZE YÖNELİK EĞİTİM VE SINAV DAYATMALARINI, DİPLOMAMIZIN ÜCRET KARŞILIĞI BELGELERE EŞDEĞER TUTULMASINI KABUL ETMİYORUZ! ETMEYECEĞİZ! SAĞLIKLI ÇEVRE, YAŞAM İÇİN EMEĞİMİZE, EĞİTİMİMİZE, DİPLOMAMIZA MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELEMİZE

    Yayına Giriş Tarihi: 08.01.2022  Güncellenme Zamanı: 08.01.2022 14:12:09  Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE  
 

 

MESLEĞİMİZE YÖNELİK EĞİTİM ve SINAV DAYATMALARINI,

DİPLOMAMIZIN ÜCRET KARŞILIĞI BELGELERE EŞDEĞER TUTULMASINI

KABUL ETMİYORUZ! ETMEYECEĞİZ!

SAĞLIKLI ÇEVRE, YAŞAM İÇİN

EMEĞİMİZE, EĞİTİMİMİZE, DİPLOMAMIZA

MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ! …

 

Geçmişten bugüne; kamu, toplum ve doğa yararına olmayan politikaların sonuçlarını; ülkemizin doğal varlıklarının, yaşam alanlarının, ormanlarının, tarım alanlarının, meralarının yağmalandığı, yaşam kaynağımız olan hava, su ve topraklarımızın kirletildiği süreçler, yaşanan felaketler ve sonucunda yaşamları, geleceğimizi kaybettiğimiz ağır bedellerle ödüyoruz.

Bu sürecin yönetimindeki ana aktör olan, ismine eklenen "İklim Değişikliği" kavramı ile de görev ve sorumlulukları büyüyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise konunun uzmanı Çevre mühendislerini yok saymaya devam ediyor.

Sağlıklı, sürdürülebilir yaşam ve çevre hedefi ve sözlere rağmen; uygulamalara baktığımızda; 30 yılı aşkın Çevre Kanunu, Çevre Bakanlığı yapılanması, Çevre Mühendisliği eğitimi geçmişine rağmen; bu sürecin temel aktörü olan Çevre Mühendisliği uzmanlığı ve önemi gereği istihdamının arttırılması gerekirken, kamu da çevre mühendisi alımının yapılmadığı gibi kamu ve özel sektörde yetkinliği ve istihdamının yok sayılıyor. Bilim, mühendislik, planlama, kamu ve doğa yararından uzak politikalar ile uzmanlık ve yetkinliği, eğitim ve belge ticaretine, ranta kurban ediliyor.

Sağlıklı bir çevre ve yaşam için, mesleğimiz, diplomamız, emeğimiz için Çevre Mühendisleri olarak ; Çevre Mühendisliği meslek disiplini ve 4 yıllık mühendislik eğitiminin birkaç günlük eğitim ve belge karşılığına indirgendiği " Çevre Görevlisi" kavramına karşı  2009, "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlu Eğitimi ve Belgesi" kavramına karşı da 2019 yılından beri mücadele ediyoruz.

Yapılan uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri ile; 4 yıllık Çevre Mühendisliği lisans eğitimini ve diplomasını yetersiz bularak, farklı meslek gruplarına birkaç günlük eğitim ve sınav sonucu verilecek belgeler ile çevre mühendisliği uzmanlık alanını değersizleştiren bir süreç başlatılmıştır. Böylece, "Çevre Görevlisi" kavramına eklenen yeni "Belge" kavramları ile eğitimimiz, diplomamız ve   mesleki haklarımızı sonucunda da sağlıklı çevre yönetimi ve yaşam haklarımızı ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler eklenmiştir.

Bu Tebliğ, ülkemizdeki mevcut atıksu arıtma tesislerinin planlanma, projelendirme ve imalat adımlarında yapılan hatalar yok sayılarak, sorunun yalnızca atıksu arıtma tesislerinin ‘iyi işletilemediği tezi` üzerinden yola çıkılarak yapılmış bir düzenlemedir. Tebliğle getirilen şartlar; Çevre Mühendisliği meslek disiplinini ve Çevre Mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitimi sonunda hak sahibi oldukları, mesleklerini yapabilmeleri için bir yeterlik ve yetkinlik belgesi olan "Diploma"larını yok saymaktadır.

Tebliğ ile Çevre Mühendislerinin herkesin katılabileceği, atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi sonunda yapılacak bir sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça belirlenen bir ücret karşılığında ‘tesis sorumlusu` belgesi verilmesi ve çevre mühendislerinin de eğitim ve diplomaları yok sayılarak bu şart ile karşı karşıya bırakılması uygulamaları tüm itirazlarımıza karşı devam etmektedir.

Odamızın Tebliğ ile ilgili hukuki, mesleki ve idari mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimi` duyuruları açılarak kayıtlar alınmış ve eğitim ile birlikte çevrimiçi bir sınav gerçekleştirilmiş, yasal zorunluluk gereği birçok meslektaşımız da diğer meslek grupları ile birlikte bu eğitim ve sınava katılmak zorunda bırakılmıştır. Yapılan yeni duyurular ile Sınavı geçerek belge almaya hak kazanan meslektaşlarımıza yönelik belge bedeli ödenmesi çağrıları ile birlikte yeni eğitim duyuruları da başlamıştır.

Gerçekleştirilen ‘Atıksu Arıtma Tesisleri Tesisi Sorumlusu Eğitimi`nin, ne yazık ki Çevre Mühendisliği Bölümleri öğretim üyelerinin, 4 yıllık Çevre Mühendisliği eğitimi boyunca; su ve atıksu yönetimi ile arıtma tesisi işletmesinde de yeterli bularak kendi elleri ile mezun ettiği ve diplomalarını verdiği meslektaşlarına yönelik olarak gerçekleşen eğitimde eğitmen olarak yer aldığı,  içeriğinde Atıksu Arıtma Tesisi İşletimi, yaşanan sorunlar ve çözümlere yönelik uygulamalar ile desteklenmeyen, teorik bilginin ağırlıkta olduğu PDF dosyalar ve videolardan oluşan bir "eğitim" olduğu görülmüştür. Eğitim sonunda, kayıt işleminden sınavın gerçekleştirilmesi sürecine kadar yaşanan sistemsel hatalar, sınav içeriği ve sorulardaki yanlışlar ile birlikte çevrimiçi bir sınav süreci gerçekleştirilmiş, ücreti karşılığında belgelendirme süreci yürütülmüştür.

Çevre Görevlisi Belgesi ile ilgili olarak diğer meslek gruplarına yönelik eğtiim duyurularının başlaması, AAT Sorumlusu Eğitim duyurularının başlaması faaliyetlerin, tesislerin çevresel risk ve yönetimi sürecinin planlama, proje, inşaat ve işletme aşamalarından itibaren doğru yönetimi ve değerlendirmesinden uzak bir yaklaşımla, sorunun çözümünden çok mesleki uzmanlığı, eğitimi ve Çevre Mühendisliği mesleğini değersizleştirme sürecinde gelinen noktayı göstermektedir. 

Bilim, mühendislik, planlamadan uzak, liyakat ve uzmanlıktan eksik personel politikaları ile yürütülen süreçlerin bedelleri her geçen gün ağırlaşmakta geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratmaktadır. Son aylarda daha sık yaşadığımız ve nedenleri yalnız iklim değişikliğine bağlanmaya çalışılan sel ve yangınlar ülkemizde egemen olan yanlış çevre ve imar politikalarının sonucu risk ve acil durumlar için gerekli altyapı ve hazırlıkların olmaması sonucu afet boyutuna ulaşması ile sonuçlanmıştır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görev ve sorumluluğu gereği ilgili planlama aşamasından itibaren ilgili uzman meslek disiplinleri tarafından yürütülmesi gereken süreçlerde istihdam ve yetkinliği arttırmak yerine "Çevre Yönetimi" sürecinin tüm aşamalarını çevre mühendisliğini yok sayarak herkesin yapabileceği bir belge ticaretine dönüştürmek yaşanan acıları ve bedelleri büyütecek, sonucunda yaşamsal ve çevresel maliyetleri ile geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacaktır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi; sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam sürecinde günümüzde giderek büyüyen çevre kirliği, iklim değişikliği, su kıtlığı, kaynakların tüketilmesi gibi yaşamsal sorunların çözümünde en önemli ve anahtar meslek dalı olan Çevre Mühendisliği meslek disiplinini itibarsızlaştıracak ve iş güvencesini ortadan kaldıracak olan sertifikasyon sistemine dayalı bir eğitim ve çevre yönetimi anlayışının yerleştirilmesine, diplomalarımızın ücret karşılığı verilen belgelere eşdeğer tutulmasına karşı, ülkemizin çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik mesleki mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Bizler Çevre Mühendisiyiz. Diplomalarımız Belgemizdir. Mesleğimizin, Diplomamızın "Belge" adı altında uygulamalara açılmasına, mesleğimizin, diplomamızın, çevre yönetiminin, ticarileştirilmesine karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 

Ülke, çevre, yaşam, için emek, etik, eğitim, diploma, liyakat, emek, meslek mücadelemize yönelik baskılara ve uygulamalara boyun eğmeyeceğimizi tekrarlıyor, tüm meslektaşlarımızı ve sağlıklı bir çevrede yaşama isteyen herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi


 


Okunma Sayısı: 196

İzmir Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.