ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     08 ARALIK 2022 , PERŞEMBE

   ETKİNLİK GİRİŞ SAYFASIEtkinlik Giriş Sayfası

    Etkinlik İçeriği

»GENEL BİLGİLER

»BİLDİRİ GÖNDERİMİ

»KONU BAŞLIKLARI

»PROGRAM

»KATILIM ÜCRETLERİ

»BİLİM KURULU

»ULAŞIM VE KONAKLAMA

»DÜZENLEME KURULU

»SPONSORLUK BİLGİLERİ

»SPONSORLAR

»FOTOĞRAFLAR

»SONUÇ BİLDİRGESİ

»ÖZET BİLDİRİ KİTABI

»TAM BİLDİRİ KİTABI

 
 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

12. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

05.10.2017 - 07.10.2017()

Kayıt Yok

Genel Bilgiler

ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

5-7 Ekim 2017, Ankara

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, küresel ve ulusal ölçekte çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin öznelerinden olan bir demokratik kitle meslek örgütüdür. Bugün, çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de "Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"dir. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde Odamız tarafından organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur.

Bu maksatla, çevre mühendisliği alanındaki son gelişmeler ile ulusal çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılacağı "12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi" 2017 yılı 5-7 Ekim tarihleri arasında Odamız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Ankara ilinde düzenlenecektir

 

 Özet son gönderim tarihi

  16 Haziran 2017

 

 

Bildiri göndermeden  kayıt olmak için özet bildiri sistemine kayıt yaptırabilirsiniz. Ödeme yaptıysanız kongre@cmo.org.tr adresine dekontla birlikte bildiriniz. 

undefined 

 

 

Genişletilmiş özet başlıklarınızı tüm harfler büyük olacak şekilde sisteme yükleme yapmanız gerekmektedir. 

Aynı şekilde yazar soyadlarının da büyük harfle yazılması gerekmektedir.

Özet gönderim sistemi yardım videosu için tıklayınız. 

 

 POSTER HAZIRLAMA KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ.  

"Poster sunumu için özet bildiri sistemine kayıt olunması gerekmektedir"  

 

ETKİNLİĞİN AMACI

Küreselleşen dünya şartlarında üretim ve tüketim dengesindeki değişimler, doğal kaynakların sınırlı olması, çevre yönetim politikalarının yetersiz kalması, çevre sorunlarının ve çevre yönetiminin önemini gözler önüne sermiştir. Doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenler çevre kirliliği ve tahribatıdır. Günümüzde çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, çevresel bilim ve teknoloji de çeşitli önlemlerin alınmasına, bertaraf tekniklerinin geliştirilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve güvenli bir çevre için sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Gelişen teknolojiyi ve bilimi meslektaşlarımızla buluşturmak, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla paydaşlarımızı sürece dâhil etmek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak görevlerimiz arasındadır.

Kongrenin amacı ise, çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen ulusal Çevre Mühendisliği kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir.

 

 

1.Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları

2.Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi

3.Çevresel Politika Yönetimi

4.Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri

5.Çevre ve Enerji

6.Doğal Kaynak Yönetimi

7.Çevre Mühendisliği Eğitimi

8.Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinler arası İlişki

9.Çevre ve Mühendislik Etiği

10.Çevre Ekonomisi

11.Çevre Hukuku

12.Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme

13. Katı Atık Yönetimi   

14.Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

15.Hava Kirliliği Kontrolü

16.Gürültü ve Gürültü Yönetimi              

17.Koku Emisyonlarının Kontrolü

18.Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler

19.Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme

20. Su ve Atıksu Arıtımı

21.Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Bertarafı

22.Su ve Toprak Yönetimi

23.Havza ve Su Kalitesi Yönetimi

24.İklim Değişikliği

25.Sürdürülebilirlik, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği 

  


 
 
 
  
 
 

 
 »13. ULUSAL - 1. ULUSLARARASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
   10.10.2019 - 12.10.2019
   ()

 »12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi
   05.10.2017 - 07.10.2017
   ()

 »11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi
   15.10.2015 - 17.10.2015
   (Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi Bursa)

 »10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi
   00.00.0000 - 00.00.0000
   ()

 »9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi
   29.05.2012 - 00.00.0000
   ()

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.