ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     30 EYLÜL 2022 , CUMA

   ETKİNLİK GİRİŞ SAYFASIEtkinlik Giriş Sayfası

    Etkinlik İçeriği

»GENEL BİLGİLER

»BİLDİRİ GÖNDERİMİ

»KONU BAŞLIKLARI

»PROGRAM

»KATILIM ÜCRETLERİ

»BİLİM KURULU

»ULAŞIM VE KONAKLAMA

»DÜZENLEME KURULU

»SPONSORLUK BİLGİLERİ

»SPONSORLAR

»FOTOĞRAFLAR

»SONUÇ BİLDİRGESİ

»ÖZET BİLDİRİ KİTABI

»TAM BİLDİRİ KİTABI

 
 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

12. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

12.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Odamız tarafından her iki yılda bir Ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenen Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi`nin 12`ncisi 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü iş birliği ile Ankara‘da gerçekleştirilmiştir. Kongremize 350‘ü aşkın katılımcı iştirak etmiştir. Akademisyenler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler aynı platformda buluşturulmuş, mesleki ve sektörel gelişmelerle ilgili bilgi paylaşımı yapılması sağlanmıştır.

Kongrede 81`i sözlü ve 24`i poster sunum olmak üzere toplamda 120 bildiri sunulmuş olup "Çevre Yönetimi" teması adı altında birçok konu ele alınmıştır. Ele alınan konular İklim Değişikliği ve Ulusal/Uluslararası Düzenlemeler, Çevre ve Enerji Yönetimi, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Su ve Atıksu Arıtımı, Yüzey Sularında Kirlilik Giderimi, Katı Atık Yönetimi, Çevre Yönetimi, Havza ve Su Kalitesi Yönetimi, Hava Kirliliği, Çamur Yönetimi, Su ve Toprak Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme, Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları, Gürültü ve Gürültü Yönetimi ve Doğal Kaynak Yönetimi, olarak sıralanmaktadır. 

Bunlara ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK`ün bilgi paylaştığı "Döngüsel Ekonomi" ve Orman ve Şu İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali KINACI`nın oturum başkanlığını yaptığı "Çevre Mühendisliği Eğitimi" konularında katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile takip edilen forumlar gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Kongrenin açılış oturumundan sonraki oturumda çağrılı konuşmacı olarak Odamız tarafından davet edilen Çevre ve Şehircilik bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Ülkemizin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR tarafından "İklim Değişikliği" konusunda ve Kongrenin ikinci günü kapanış oturumunda yine çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Dr. Berat Z. HAZNEDAROĞLU tarafından "Sürdürülebilir Kentler için Mikrolag Biyorafineri Konsepti" konusunda katılımcılarla değerli bilgiler paylaşılmıştır.

Kongrede yer alan sunumlar çevre sorunlarının bilimsel ve teknik açıdan ele alınarak tüm paydaşlarla tartışılmasını sağlamıştır. Çevre bilimleri ve teknolojilerinin akademik ve teknik anlamda uygulanmasının mevcut çevre sorunlarının çözümünde büyük bir rol oynadığı ve çevre mühendisliği disiplinin bu aşamada kritik bir noktada olduğu vurgulanmıştır.   

Çevre sorunlarının ele alınmasına paralel olarak, Çevre Mühendislerinin aldıkları eğitim, kamu ve özel sektörde yapılan uygulamalar, yaşanan mesleki ve sektörel sorunlar da kongre katılımcıları tarafından değerlendirilip tartışılmıştır.

Ulusal olarak yapılan çalışmaların, çevre sorunlarını çözme ve teknoloji üretme anlamında oldukça ciddi yenilikler getirdiği görülmektedir. Temiz üretim, doğal kaynakların yönetimi ve eko-verimlilik çevre mühendisliği disiplini içerisindeki önemli gelişmeler arasındadır. Bu gelişmelerin üniversitelerde yaygın bir tartışma ile geliştirilmesi, yaşam alanlarına uyarlanması ve çevre mevzuatında yer almasının tartışılması çevre sorunlarının çözümü adına önemli adımlar olacaktır. Bu kapsamda temiz üretim teknolojilerine teşvik edici düzenlemeler yapılmalı ve sürdürülebilir bir çevre yönetim biçimi benimsenmelidir.

Kongre sonucunda, çevresel farkındalığa dikkat çekilmekle birlikte mevcut problemleri çözme aşamasında kamu, akademik ve özel sektör işbirliğinin ne kadar önemli olduğu, çevre mühendislerinin ortak sinerji ve birliktelik oluşturma bilincini kazanarak mesleklerine sahip çıkmasının, örgütlenmesinin önemli bir rol oynadığı tüm paydaşlarla bir araya gelerek deklare edilmiştir.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak öncelikli görevlerimiz, çevre sorunlarını dile getirmek ve bu sorunları çözme ve bertaraf sürecinde akademik ve teknik anlamda aktif görev almak, meslektaşlarımızı aynı platformda bir araya getirerek ortak bir sinerji oluşturmak ve toplumsal çevre bilincini oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Bu kapsamda kongremiz mevcut çevre politikalarının tekrardan gözden geçirilmesi ve hızla artan çevre kirliliğine karşı tüm paydaşların katılımı ile gerekli önlemlerin alınması konularına yol gösterici olacaktır.

 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.