ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     30 EYLÜL 2022 , CUMA

   ETKİNLİK GİRİŞ SAYFASIEtkinlik Giriş Sayfası

    Etkinlik İçeriği

»GENEL BİLGİLER

»ÖZET GÖNDERİM

»KONU BAŞLIKLARI

»PROGRAM

»BİLİM KURULU

»KONAKLAMA

»DÜZENLEME KURULU

»SPONSORLUK BİLGİLERİ

»SPONSORLAR

»FOTOGRAFLAR

»SONUÇ BİLDİRGESİ

 
 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

11.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

11.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü iş birliği ile Bursa‘da gerçekleştirilmiştir. Kongremize 500‘ü aşkın katılımcı iştirak etmiştir. Akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler aynı platformda buluşturulmuş, mesleki ve sektörel gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılması sağlanmıştır.

Kongrede 184 bildiri sunulmuş olup "Çevre Yönetimi" teması adı altında birçok konu ele alınmıştır. Ele alınan konular Çevre ve Enerji Yönetimi, Endüstriyel ve Tehlikeli atıkların Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Su ve Atıksu Arıtımı, Havza ve Su Kalitesi Yönetimi, Gürültü Yönetimi, Hava Kirliliği, Temiz Üretim ve Sürdürülebilirlik, Çevresel Etki ve Risk Değerlendirmesi, Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri olarak sıralanmaktadır. Bunların yanı sıra "Arıtma çamurlarının yönetimi ve Termik santrallerin çevre-insan sağlığına etkileri" başlıklı 2 çağrılı sunum gerçekleştirilmiştir.

Kongrede yer alan sunumlar çevre sorunlarının bilimsel ve teknik açıdan ele alınarak tüm paydaşlarla tartışılmasını sağlamıştır. Çevre bilimleri ve teknolojilerinin akademik ve teknik anlamda uygulanmasının mevcut çevre sorunlarının çözümünde büyük bir rol oynadığı ve çevre mühendisliği disiplinin bu aşamada kritik bir noktada olduğu vurgulanmıştır.   

Çevre sorunlarının ele alınmasına paralel olarak, Çevre Mühendislerinin aldıkları eğitim, kamu ve özel sektörde yapılan uygulamalar, yaşanan mesleki ve sektörel sorunlar da kongre katılımcıları tarafından değerlendirilip tartışılmıştır.

Ulusal olarak yapılan çalışmaların, çevre sorunlarını çözme ve teknoloji üretme anlamında oldukça ciddi yenilikler getirdiği görülmektedir. Temiz üretim, doğal kaynakların yönetimi ve eko-verimlilik çevre mühendisliği disiplini içerisindeki önemli gelişmeler arasındadır. Bu gelişmelerin üniversitelerde yaygın bir tartışma ile geliştirilmesi, yaşam alanlarına uyarlanması ve çevre mevzuatında yer almasının tartışılması çevre sorunlarının çözümü adına önemli adımlar olacaktır. Bu kapsamda temiz üretim teknolojilerine teşvik edici düzenlemeler yapılmalı ve sürdürülebilir bir çevre yönetim biçimi benimsenmelidir.

Kongre sonucunda, çevresel farkındalığa dikkat çekilmekle birlikte mevcut problemleri çözme aşamasında akademik ve özel sektör işbirliğinin ne kadar önemli olduğu, çevre mühendislerinin ortak sinerji ve birliktelik oluşturma bilincini kazanarak mesleklerine sahip çıkmasının, örgütlenmesinin önemli bir rol oynadığı tüm paydaşlarla bir araya gelerek deklare edilmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak öncelikli görevlerimiz, çevre sorunlarını dile getirmek, çözme ve bertaraf sürecinde akademik ve teknik anlamda aktif görev almak, meslektaşlarımızı aynı platforma bir araya getirerek ortak bir sinerji oluşturmak ve toplumsal çevre bilincini oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Bu kapsamda kongremiz mevcut çevre politikalarının tekrardan gözden geçirilmesi ve hızla artan çevre kirliliğine karşı tüm paydaşların katılımı ile gerekli önlemlerin alınması konularına yol gösterici olacaktır.

 

 

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

 

 

 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.