HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     17 AĞUSTOS 2022 , ÇARŞAMBA

 •  
 • LPG OTOGAZ İSTASYONU/DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

   

  LPG OTOGAZ İSTASYONU/DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

   

   

  Önemli Duyuru! 

   

  Aidat ve LPG Sorumlu Müdürlük Belgesi ödeme işlemlerinin üyenin bağlı olduğu Oda şubesi aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve tüm evrakların üyenin bağlı bulunduğu Oda şubesine kargo yolu ile gönderilmesi yada elden teslim edilmesi gerekmektedir. Şubelere bağlı bulunan üyelerimiz tarafından Oda Genel Merkezine gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.  

  Temsilciliklerimize bağlı üyelerimizin ise aidat ve LPG Sorumlu Müdür Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

  LPG Sorumlu Müdürlük yapmaya hak kazanmış, LPG Sorumlu Müdür eğitimi ve başarı sertifikası almış oda üyesi olmayan kişilerin LPG Sorumlu Müdür Belgesi ödeme işlemlerini Oda Genel Merkezi aracılığı ile gerçekleştirmesi ve tüm evraklarını Oda Genel Merkezine göndermesi gerekmektedir.

   

  Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2009

  Resmi Gazete Sayısı: 27208

  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Belgelendirme ve Denetim

  b) Başvurunun yapıldığı şube/temsilcilik tarafından başvurulara ilişkin işlemler tamamlanarak, olumlu/olumsuz birim görüşü ile birlikte belgelerin bir sureti, onbeş gün içersinde OYK‘ya iletilir. OYK kendisine iletilen başvuruyu en geç onbeş gün içersinde inceleyip sonuçlandırmak zorundadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlara belgeleri, ilgili birim veya Oda tarafından verilir. 

   

  DİKKAT:  Bu sayfa sadece LPG Otogaz İstasyonu yada Dolum Tesisi ile ilk kez anlaşma yapacak olanlar için dikkate alınması gerekmektedir.

   

  (2022 yılı) LPG Sorumlu Müdürlük belge düzenleme ücreti :150 TL 

   

  • 21 Aralık 2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede EPDK tarafından yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde, Kontrol Kayıt Defteri kaldırılmıştır.

   

  Önceki yıllar içerisinde LPG Sorumlu Müdürlük belgesi düzenlenmiş olanlar (yenileme işlemi yaptıracak olanlar) "LPG yenileme (vize) işlemleri" yazan kısmı ziyaret etmeleri gerekmektedir.

  15/12/2016 tarih ve 29919 sayılı resmi gazete‘de EPDK tarafından yayımlanan yönetmelik ile LPG Belge işlemlerinde bazı değişiklikler olmuştur;

   

  • "Yapılacak başvurularda Yönetmeliğin 19. maddesi gereğince, Sorumlu Müdürlük Sözleşmelerinde, sözleşme sürelerinin en az bir (1) yıl, en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır. LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının (Eğitim Sertifikası) kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir. Belgelerde vize şartı aranmaz."

  (Eğitim süresini geçmemek kaydıyla, sözleşme süresine istinaden belge düzenlenecektir. Düzenlenen LPG Sorumlu Müdür belgeleri geçerliliği bitene kadar vize, yenileme için gönderilmeyecek, geçerliliğini koruyacaktır. Süresi dolan belgeler tarafımıza yenileme için gönderilecektir. Örneğin; 3 yıllık imzalanmış bir sözleşme ile başvuru yaptığınızda, eğitim süreniz 3 yıl içerisinde dolmayacak ise 3 yıllık bir sorumlu müdür belgesi düzenlenecektir. 3 yıl boyunca belgeniz için herhangi bir işlem yaptırmanıza gerek kalmayacaktır. Sadece biten kontrol kayıt defteri almak için ücret dekontu ve dilekçe gönderebilirsiniz.)

   

  •       a) Odalar tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimleri sonucu, Sorumlu Müdür Sertifikası alınmasını müteakip,  sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.

   

  • b) Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB`a bağlı yetkili meslek odasına bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep etmek zorundadır. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilir. 

   

  LPG Sorumlu Müdür başvuru işlemleri ile ilgili detaylı tüm bilgiler ekteki belgelerde mevcuttur.

  Ekteki  gerekli başvuru evrakları eksikliğinde yada farklı başvuru evrakları dikkate alınmayacak ve LPG Sorumlu Müdür belgesi düzenlenemeyecektir.

  İstenilen evraklar e-posta yolu ile gönderilemez. 

   

   

  Şube ve Temsilciliklerimizde üyelik ve belge ücretleri nakit olarak tahsil edilememektedir.

   

  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   

  Ek 1: Başvuru Formu (FR.BEL.008)

  Ek 2: Sözleşme ( FR.BEL.009)

  Ek 3: Lisans Taahhütnamesi (FR.BEL.010)

  Ek 4: İkinci görev Taahhütnamesi (FR.BEL.011)

  Eklere sayfanın en altından ulaşabilirsiniz.

   

  Sorumlu Müdürlük Belgesi İptali için:

  Sözleşme tarihi bitmemiş ve noter onaylı sözleşmelerde fesihname ile birlikte Sorumlu Müdürlük belgesinin aslı tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  Sözleşme süresi bitmiş sözleşmeler için, belge aslı ve iptal edildiğine dair dilekçe tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

   

   

  Adres: Kocatepe mahallesi Hatay 2 sokak 24/17 Kızılay Çankaya ANKARA

   

   

  Hesap Numaraları (Banka-Posta Çeki)

   

  BİRİM

  BANKA - ŞUBE

  HESAP ADI (ALICI HESAP)

  ŞUBE KODU

  HESAP NO

  IBAN

  MERKEZ

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  4213

  744794

  TR830006400000142130744794

  ANKARA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  4213

  744819

  TR870006400000142130744819

  İSTANBUL ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  1008

  2622162

  TR120006400000110082622162

  İZMİR ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - YENİ LİMAN ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  3427

  339372

  TR800006400000134270339372

  SAMSUN ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - SAMSUN ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  7300

  1931377

  TR480006400000173001931377

  KOCAELİ ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - İZMİT MERKEZ ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  2400

  1899008

  TR150006400000124001899008

  MERSİN ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - MERSİN ÜNİ. ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  6609

  30457

  TR400006400000166090030457

  ANTALYA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - ŞARAMPOL ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  6207

  453179

  TR670006400000162070453179

  BURSA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞEVLER ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  2229

  125984

  TR720006400000122290125984

  GAZİANTEP ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - GAZİANTEP ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  6360

  0240455

  TR84 0006 4000 0016 3600 2404 55

  DİYARBAKIR ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - DİYARBAKIR ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  8300

  1663964

  TR390006400000183001663964

  ADANA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI SEYHAN ŞUBESİ

  TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

  6041

  119487

  TR680006400000160410119487

   

   

  Dosyalar

  FR.BEL.008 - BAŞVURU FORMU (134 KB) (04.07.2022 14:02:28)

  FR.BEL.009 - SÖZLEŞME (203 KB) (04.07.2022 14:03:18)

  FR.BEL.010 - LİSANS TAAHHÜTNAMESİ (104 KB) (04.07.2022 14:03:38)

  FR.BEL.011 - İKİNCİ GÖREV TAAHHÜTNAMESİ (106 KB) (04.07.2022 14:03:59)

  PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
  Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
  Acrobat® Reader® yüklemek için

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.