ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     16 AĞUSTOS 2022 , SALI

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2018/Ocak

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2019/MAYIS 16

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

BTB BELGELENDİRME

BTB Nedir? 

Büro Tescil Belgesi tüzel kişiliğe sahip bir firmanın Çevre Mühendisliği mesleği hizmetlerini sunabilme yeterliliğinin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından tescil edildiğini gösterir bir belgedir.

Çevre Mühendisleri Odası BTB işlemlerini 28 Haziran 1938 gün ve 3458 sayılı "Mühendis ve Mimarlık Hakkındaki Kanun", 8 Ağustos 1983 gün ve 66 sayılı ve 16 Eylül 1983 gün ve 85 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ile 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı "TMMOB Kanunu" ve 25 Nisan 1989 tarih ve 102 sayılı kararla yürürlüğe giren "TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği" uyarınca hazırlanan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmet Büroları Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirir.

Çevre Mühendiliği hizmeti üreten bütün büroların tescil yükümlüğü yukarıda anılan yasa hükümlerince mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin tıpkı tıp ve hukuk hizmetlerinin olduğu gibi birer kamu hizmeti olması nedeniyle bir takım özel koşullar gerektirmesinden kaynaklanır. Bu koşullar ilgili meslek disiplininden lisans diploması sahibi bir meslek mensubunun söz konusu büroda çalışan, ortak yada sahip olarak sorumlu düzeyde istihdamının yanı sıra, hem meslek mensubuun ilgili meslek odasına kaydı hem de bu hizmeti verecek büronun tescilidir. Ayrıca bu meslek alanlarında hizmet sunmak T.C. tabiyetinde olmayı gerektirir.

Çevre Mühendisliği alanında hizmet üretecek bir firmada Mühendislik ve Mimarlık hakkında Kanun‘un verdiği yetkiye dayanarak Çevre Mühendisliği Hizmetlerinden birini veya birkaçını ücreti karşılığında kendi hesabına veya kamu kurum veya kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak vb. bağlantı içinde yapan Çevre Mühendislerine Serbest Müşavir Mühendis (SMM) adı verilir.

Serbest Çevre Mühendislği Hizmetleri yapmak üzere ÇMO‘na kayıt ve tescil yaptıran bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabii kişi ve kuruluşlara Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Bürosu (SMM Bürosu) adı verilir. BTB ise söz konusu büronun tescil belgesidir.

Yukarıda anılan yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri de Serbest Çevre Mühendisiliği Hizmetlerini ve Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uzmanlık Konularını tanımlar:

05. SÇMH

SÇMH ile ilgili aşağıdaki belirtilen işler bu yönetmelik kapsamına girer.

05.01. Etüd ve Fizibilite Hizmetleri
05.02. Araştırma, Geliştirme ve Planlama
05.03. Proje Hizmetleri
05.04. Danışmanlık Hizmetleri
05.05. Kontrolluk
05.06. Deneme Işletmesi Muayene ve Kabul hizmetleri
05.07. Uygulama ve Uygulama Sorumluluğu
05.08. Uygulama ve Işletme Yönetimi
05.09. Keşif-Şartname-Ihale Dosyası Düzenleme Hizmetleri
05.10. Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri

06. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UZMANLIK KONULARI

06.01.
Içme ve kullanma Suyu Temini, Iletimi, Arıtımı ve Dağıtımı
06.02. Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Toplanması, Arıtılması, Geri kazanılması ve uzaklaştırılmaları
06.03. Yüzey Drenaj ve Yağmur Sularının Toplanması, Deşarjı ve Arıtılması
06.04. Katı Atıkların Toplanması,Taşınması, Geri Kazanımı, Uzaklaştırılması ve Işlenmesi
06.05. Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Berterafı
06.06. Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak; kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve uygulamaları.
06.07. Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu, ÇED Raporlarının hazırlanması ve uygulanması
06.08. Çevre kaynaklarının Modellenmesi
06.09. Çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Kontrolluk,Yönetim ve Müşavirlik Hizmetleri
06.10. Farklı çevresel kesimlerden numune alma, ölçümleme ve değerlendirme
06.11. Gürültü Kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi
06.12. Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi çalışmaları
06.13. Kirletici kaynakların kirliliğinin tesbitine ilişkin kontrolluk, uygulama ve yönetim hizmetleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

Büro Tescil Belgesi (BTB) almak istiyorum hangi evrakları yollamam gerek? 
Bu sayfanın Başvuru İşlemleri Nelerdir? bölümünden yararlanabilirsiniz.

BTB belgesi için ne kadar ücret ödemem gerekiyor? 
Bu sayfanın Başvuru ve Belge Ücretleri bölümünden ücretlerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

BTB belgesi almak için SMM belgesi de almam gerekiyor mu? 
BTB belgesi için ayrıca SMM belgesi almanıza gerek yoktur.

BTB belgeleri ne kadar süre için geçerlidir?
BTB belgeleri sadece düzenlendikleri yıl için geçerlidir. Her yılın Ocak ayında yenilenmesi gerekmektedir.
 BTB belgesini yeniletmek için ne yapmam gerekiyor?
 
1-)Yenilenecek olan yıla ait BTB ücretinin ve üye aidatlarının yatırılması
 
2-)SMM‘ nin ortaklığının veya oda tarafından  olan brüt asgari ücret üzerinden (2011 yılı için brüt 2094 TL) üzerinden yatırılmış SSK bordrosunun ibraz edilmesi
 
3-)SMM değişmiş ise yeni SMM‘ in imza sirküleri, ücret bordrosu, ilgili başvuru formunun doldurulması ve SMM‘ in yıllık aidatının yatırılmış olması
 
4-)Eski BTB belgesinin odaya geri verilmesi şarttır. Belgenin kaybı durumunda yıllık BTB ücreti kadar ceza tahsil edilir.
 
5-)Ödeme makbuzunun fotokopisi


BTB belgesini yenilerken ilk başvuru ücretini ödememe gerek var mı?
Belge yenilemede ilk başvuru ücreti alınmaz.

Geçen yıl mevcut BTB belgemi yeniletmedim, bu yıl yeniletirken ilk başvuru ücretini yatırmam gerekiyor mu?
Belgesini önceki yıllarda alıp yeniletmemiş firmalar, yeni başvuru gibi işlem görürler ve ilk başvuru ücretini öderler.

Firmamı bu yıl içinde kurdum başvuruda hangi ücreti ödemem gerekiyor?
Başvuru yapılan yıl içinde kurulan firmalar, ilk başvuru beledi ile birlikte, kuruldukları aydan itibaren yıl sonuna kadar her ay için belirlenen ödenti (2011 yılında her ay için 15 TL) ile çarpılarak hesaplanır.

BTB‘ de ismi geçen SMM‘ in değişmesi durumunda ne yapmam gerekiyor?
SMM‘ in değişmesi durumunda BTB yenilenmesi için gerekli belgelerle birlikte bir ay içerisinde Odamıza başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde firmanın BTB si iptal edilir.

BTB‘ de adı geçen SMM‘ nin ücretini Odanın belirlediği ücret üzerinden yatırmıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Bu durumda bu kişinin maaşının bundan sonra belirlenen fiyat üzerinden(2011 yılı için brüt 2094 TL) yatırılacağına dair bir taahütname yollamanız gerekecektir.

Bu ücretleri nasıl yatırabilirim?
Ödemelerinizi ;                   

 • Türkiye İş Bankası- Meşrutiyet - 4213  744794
 • Posta Çeki Hesabı   :  103694  Numaralı hesaplara yatırabilirsiniz.Yatırdığınız ücretler için mutlaka açıklama yazınız. 

BTB belgesini aldıktan sonra size herhangi bir evrak göndermem gerekiyor mu?
SMM‘ nin sigorta dökümünü düzenli olarak dört aylık dönemlerde Odamıza yollamanız gerekmektedir.

Başvuru ve Belge Ücretleri

2011 Yılı BTB Başvuru Ücreti                    : 120 TL
 
2011 Yılı BTB Yıllık Ücret                           : 288 TL
 
2011 Yılı Aylık Asgari Ücret                       : 2094 TL
 
2011 Yılı Üye Aidat Bedeli                         : 84 TL
 1.Bir önceki yılda BTB‘si olan firmadan ilk başvuru ücreti alınmaz.
2.Ocak ayından sonra yapılacak başvurularda her ay için 15 TL gecikme cezası tahsil edilir.
3.2011 yılı içinde kurulan firmaların başvurularında, BTB ücreti firmanın kuruluş tarihinden itibaren yıl sonuna kadar her ay için 24 TL olmak üzere hesaplanarak tahsil edilir.

Hesap Numaraları (Banka-Posta Çeki)

 

 

BİRİMBANKA - ŞUBEŞUBE KODUHESAP NOIBAN
MERKEZTÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ4213744794TR830006400000142130744794
ANKARA ŞUBETÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ4213744819TR870006400000142130744819
İSTANBUL ŞUBETÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞİKTAŞ ŞUBESİ10082622162TR120006400000110082622162
İZMİR ŞUBETÜRKİYE İŞ BANKASI - YENİ LİMAN ŞUBESİ3427339372TR800006400000134270339372
SAMSUN İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - SAMSUN ŞUBESİ73001931377TR480006400000173001931377
KOCAELİ İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - İZMİT MERKEZ ŞUBESİ24001899008TR150006400000124001899008
MERSİN İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - MERSİN ÜNİ. ŞUBESİ660930457TR400006400000166090030457
ANTALYA İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - ŞARAMPOL ŞUBESİ6207453179TR670006400000162070453179
BURSA İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - BURSA ŞUBESİ22002896046TR040006400000122002896046
DENİZLİ İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - DENİZLİ ŞUBESİ32001696639TR930006400000132001696639
GAZİANTEP İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - GAZİANTEP ŞUBESİ6306241788TR170006400000163060241788
DİYARBAKIR İL TEM.TÜRKİYE İŞ BANKASI - DİYARBAKIR ŞUBESİ83001663964TR390006400000183001663964

Büro Tescil Belgesi Yenilemesi İçin Gerekli  Koşullar
 

1. 2011 yılına ait BTB ücretinin ve üye aidatlarının yatırılması.
 
2. SMM‘in ortaklığının veya Oda tarafından belirlenmiş olan brüt asgari ücret (2.094 TL) üzerinden yatırılmış SSK maaş bordrosunun ibraz edilmesi.
 
3. SMM değişmiş ise yeni SMM‘in imza sirküleri, ücret bordrosu, ilgili başvuru formunun doldurulması ve SMM‘in 2011 yılı üye aidatının yatırılmış olması.
 
4. Eski BTB belgesinin Odaya geri verilmesi şarttır. Belgenin kaybı durumunda yıllık BTB ücreti kadar ceza tahsil edilir.
 
5. Ödeme makbuzunun fotokopisi
 
 
 
NOTLAR
 Belge yenilemede ilk başvuru ücreti alınmaz.
Daha önce BTB‘si olup bir önceki yılda belgesini yeniletmemiş firmalar yeni başvuru gibi işlem görürler ve ilk başvuru ücreti öderler.
Ocak ayından sonra yapılan başvurularda her ay için belirlenen miktarda gecikme cezası tahsil edilir.
Başvurunun yapıldığı yıl içinde kurulan firmaların başvurularında, BTB ücreti firmanın kuruluş tarihinden itibaren yıl sonuna kadar her ay için belirlenen ödenti ile çarpılarak hesaplanır.
BTB‘de yer alan SMM‘lerde değişiklik olması durumunda, BTB yenilemesi için gerekli belgelerle bir ay içinde Odaya başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde firmanın BTB‘si iptal edilir.

Büro Tescil Belgesi Başvuru Koşulları

 1. SMM bürosu adına tam gün çalışan en az bir SMM (Çevre Mühendisi) bulunması.
  SMM kendi hesabına veya ortak çalışıyorsa Bağkur kaydı. Şirkette sorumlu müdür olduğuna dair şirket yönetim kurulunun aldığı kararın yayınlandığı Ticaret Sicil Gezetesi aslı veya şirket karar defterinin noter onaylı örneği.
  Ücretli çalışıyorsa, o yıl için Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan brüt asgari ücret üzerinden maaş aldığını gösteren sigorta kaydı (dört aylık sigorta bildirim belgesi) ve ücret bordro kopyası.
   Sigortasının BTB alacak firma tarafından yaptırılmış olması.
 2. SMM‘in (Çevre Mühendisi) noter onaylı imza sirküleri.
 3. SMM Bürosunun adres bildirimi için işyeri kira sözleşmesi veya tapu belgesinin örneği.
 4. Vergi levhası noter, muhasebe ya da  Odamızdan aslı gibidir onaylı örneği.
 5. SMM Bürosu‘nun kuruluş statüsüne göre:
   Adi ortaklık ise, noterden onaylı sözleşmenin sureti
   Sermaye şirketi ise ticaret sicili gazetesinde yayınlanmış esas mukavelesinde Mühendislik hizmetlerinin belirtilmesi
 6. ÇMO tarafından verilen başvuru formlarının doğru ve eksiksiz doldurularak imzalanması.
 7. Başvurunun yapıldığı yıl dahil üye aidat borçlarının yatırılmış olması.
 8. BTB ilk kayıt ve yıllık ücretin ödenmesi. Yılın hangi ayı başvurulursa başvurulsun BTB, başvuru yapılan yılın sonuna kadar (31 Aralık‘a kadar) geçerli olmak üzere düzenlenir.
 9. Ödeme yapıldığına dair belgenin fotokopisi

 

 

Dosyalar

FORM1: BÜRO TESCİL BAŞVURU FORMU (57 KB) (10.10.2011 13:49:57)

FORM1 EKİ: SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS (SMM) SİCİL FORMU (61 KB) (10.10.2011 13:50:16)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.